Är monopol bra ? Reidar Svedahl (L) Reidar Svedahl (L)
Vädersponsor:

För en jämställd framtid

Norrköping Regeringen förselår fler pappamånader. D v s pappor ska vara hemma mer med sina småbarn. Det är ett steg i rätt riktning. 

Män är överordnade kvinnor, dom rika är överordnade alla andra. Det är dom två största klyftorna i samhället. Vänsterpartiet har länge kämpat mot båda klyftorna. För ett mer jämställt Sverige.

Vi vill tillföra den gemensamma sektorn mer pengar, bland annat för att kunna höja kvinnors löner.  T ex undersköterskor, förskollärare och fritidspedagoger är idag lönemässigt undervärderade.

Vi vill införa sex timmars arbetsdag. Vi vill börja i kvinnodominerade yrken i offentlig sektor. 

Föräldraförsäkringen bör på sikt ha lika antal dagar för kvinnor och män. Det obetalda hemarbetet bör fördelas jämnt mellan män och kvinnor. Något som skulle göra det lättare att nå ett jämställt arbetsliv. Nu tar kvinnor ut det mesta av föräldraledigheten, och då skjuter löneskillnaderna mellan män och kvinnor iväg. Kvinnor får t o m lägre pensioner.

Vad som framförallt skiljer oss från feministiskt initiativ är en väl beprövad ideologi och en fast organisation. Vi har funnits i 100 år och kämpar vidare.

I Norrköping bråkar moderater och sossar om hur en ska hantera privatskolan Kunskapsljuset. Båda är ansvariga för dagens system, att det blivit som det blivit. Med privatskolor som inte håller måttet. Jag håller sedan länge fast vid vår linje.  Låt staten (i viss mån i samarbete med den idéella sektorn) ta hand om och ansvara för alla skolor. Så fort som möjligt. För en likvärdig skola i Sverige, likvärdig mellan stad och landsbyggd, likvärdig mellan förorter och centrum. Alla barn ska ha samma goda chanser, i en sammanhållen skola.

Gott Nytt År! Gott nytt valår!

Vart är vi på väg?

Norrköping Förra året blev de 500 rikaste i världen 23 procent rikare! (Bloombergs miljardärsindex)

Hur mycket rikare blev du?

De rikaste drar nu ifrån alla andra. Bland annat på grund av politiska beslut, som att avskaffa förmögenhetsskatt. 

I dagens spekulationsekonomi sipprar inte rikedom neråt, den forsar uppåt.

De rikaste svenskarna tjänar lika mycket på en timme som en undersköterska tjänar på en månad.

Det har varit en exceptionellt gynnsam tid att äga kapital i Sverige de senaste 20-30 åren, enligt nationalekonomen Daniel Waldenström. (ETC 180104)

Andra sidan av myntet (!) är till exempel tiggarna vid Willys och Lidl. Eller de arbetslösa i Grekland och andra sydeuropeiska länder.

Är det rätt och bra, att så få äger så mycket?

Är detta en bra utveckling?

Vad bör göras?

 

Den förbisedda detaljen

Norrköping Det finns en sak som hittills kommit bort i diskussionen om utbildningsnämndens underskott. 

Om en läser lite djupare i materialet så ser en att ett genomgående drag hos skolor med underskott är att de har för få elever!

Varför har man då för få elever (i förhållande till sin budget och organisation)?

Jo, dessa elever finns men har gått till privatskolor. Både till en ny och till "gamla" privatskolor. Privatskolorna suger ut de kommunala skolorna. Dels ekonomiskt men också genom att ta de elever som är lättast att utbilda. Elever i behov av mindre draghjälp och stöd.

Tror du mig inte?

Kolla då, till exempel, vilka skolor som har flest nyanlända elever. Och vilka som har knappt några.

Det är således viktigt att så snabbt som möjligt få bort vinstintresse från skolvärlden.

Så idéburna, idéelt drivna skolor, i samarbete med kommunerna, kan utveckla den viktigaste uppgiften samhället har.

Att ge oss ungdomar med goda kunskaper, bildning, demokratiskt sinne.

Jag tippsar om Arbetets Museum, Strykjärnet 100 år. Trevlig helg.

Friskolan suger!

Norrköping De privata och vinstdrivna skolorna fortsätter att suga ut den kommunala skolan. I augusti startade en ny privatskola. Nu ser vi samma mönster som så många gånger förr. Privatskolornas expansion leder till stora underskott i den kommunala verksamheten. Vi får en massa klasser med 24,25, 26 eller liknande i stället för 30 som krävs för en ekonomi i balans. Det är ju inte så att en viss klass flyttar till en  privatskola utan det är en elev här, två elever där och tre från någon annan skola. De lämnar tomma hål i organisationen, varpå underskotten kommer. (Skolan och dess klasser finansieras med bidrag per elev, som räknas varje månad.)

Efter många år har det nu gått så långt att vi fått en tydlig uppdelning. Å ena sidan de välutbildades barn i privatskolor (i huvudsak). Å andra sidan skolor med mer resurskrävande elever vars föräldrar har lägre utbildning, ofta i förorter. Detta ger sämre kunskapsresultat totalt sett. Samstämmig forskning visar att blandade klasser med elever från olika miljöer gör att elever presterar bättre eller maximalt.

Ovanstående är en av huvudförklaringarna till utbildningsnämndens prognosticerade underskott.

En annan förklaring är den skärpning som gjordes av rättighetslagstiftningen i juli 2016. Från och med då omfattas gruppen som har rätt till särskilt stöd också elever med inlärningssvårigheter. Något som lett till en ökning av den grupp som föräldrar och skolor kan söka extra stöd för. Detta stöd söks från utbildningskontoret, (på delegation från utbildningsnämnden). Ökningen har varit kraftig och 2017 är första året med s k helårseffekt.

En tredje förklaring är tydligen en felräkning (från rådhuset) av antalet gymnasieelever. Dessa är ca 130 fler än nämnden fått ersättning för.

Nästa år kan vi i alla fall rösta för ett parti som vill ta bort vinstdrivande företag från skolans område. Då får vi så småningom, men det kommer ta lång tid, både bättre ekonomi och framförallt bättre resultat. Fler elever med godkända resultat och godkänd gymnasieexamen. Med bättre möjligheter att få ett jobb.

Försvåra skatteflykt

Norrköping Inför en skatt på omsättningen för multinaionella företag som t ex Facebook och Apple. Då blir det mindre motiverat att flytta vinster till länder där skatten är låg. 

Paradisläckan är det viktigaste media lyft upp i höst. Den sätter fokus på en gigantisk ekonomisk ojämlikhet. Enligt Uppdrag granskning går den samhälleliga sektorn miste om 45 miljarder i skatteintäkter varje år! Därmed finns ingen viktigare politisk fråga än skattesmitning. Vad kan vi göra åt den? Hur kan vi minska den?

Osolidariskt är det. Företagens vinster uppkommer genom att vi säljer vår arbetskraft för billigt. Samt genom att varor och tjänster rullar på de vägar, järnvägar och bredband som vi, själva eller genom samhället betalar. Därför måste alla vara med och betala skatt i förhållande till sin förmåga.

Forskaren Gabriel Zucman säger till SVT att länder redan idag kan kräva att alla företag betalar skatt där de gör sin försäljning. Om t ex Apple tjänar 100 miljarder och vi vet att de har en procent av omsättningen i Sverige, då kan Sverige kräva skatt på den vinsten, säger han i intervjun.

Problemet med skatt på vinst är att vinstbegreppet går att manipulera och att vinst går att flytta mellan länder i vår tätt sammanlänkade värld. Därför är det andra förslaget, som jag nämner ovan, bättre. En skatt på omsättningen. Det är egentligen inget konstigt. Det handlar om makt och opinionsbildning. Fler måste kräva att alla företag betalar skatt i alla de länder de verkar i. Politiska partier måste envist driva på frågan. Frågan är utmärkt för internationellt samarbete. Här skulle EU kan agera. Kan EU driva igenom detta så är EU berättigat.

En eloge till alla journalister och medieföretag som dragit sitt strå till stacken. Med det gigantiska avslöjandet, Paradisläckan.

2 000 svenskar, flest boende i Stockholmsområden som Östermalm och Djursholm, finns listade i dokumenten. Kan lokala media kanske upplysa oss om kopplingar till Norrköping? 

Min pappa började som textilarbetare i Norrköping på 1930-talet. Min faster och farbror likaså. Mamma sydde hattar på fabriken Stråhatten i Kneipen. Själv blev jag socionom samt studie-och yrkesvägledare. Moa Martinsson, Marx och Engels är de som bäst förklarat världen för mig. Jag är stolt över Norrköping bland annat eftersom VM i fotboll spelats här.

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se