Logga in
Logga ut
Moderaternas handlingsprogram! Anna Nilsson (M) Anna Nilsson (M)
Vädersponsor:

Friskolan suger!

Norrköping De privata och vinstdrivna skolorna fortsätter att suga ut den kommunala skolan. I augusti startade en ny privatskola. Nu ser vi samma mönster som så många gånger förr. Privatskolornas expansion leder till stora underskott i den kommunala verksamheten. Vi får en massa klasser med 24,25, 26 eller liknande i stället för 30 som krävs för en ekonomi i balans. Det är ju inte så att en viss klass flyttar till en  privatskola utan det är en elev här, två elever där och tre från någon annan skola. De lämnar tomma hål i organisationen, varpå underskotten kommer. (Skolan och dess klasser finansieras med bidrag per elev, som räknas varje månad.)

Efter många år har det nu gått så långt att vi fått en tydlig uppdelning. Å ena sidan de välutbildades barn i privatskolor (i huvudsak). Å andra sidan skolor med mer resurskrävande elever vars föräldrar har lägre utbildning, ofta i förorter. Detta ger sämre kunskapsresultat totalt sett. Samstämmig forskning visar att blandade klasser med elever från olika miljöer gör att elever presterar bättre eller maximalt.

Ovanstående är en av huvudförklaringarna till utbildningsnämndens prognosticerade underskott.

En annan förklaring är den skärpning som gjordes av rättighetslagstiftningen i juli 2016. Från och med då omfattas gruppen som har rätt till särskilt stöd också elever med inlärningssvårigheter. Något som lett till en ökning av den grupp som föräldrar och skolor kan söka extra stöd för. Detta stöd söks från utbildningskontoret, (på delegation från utbildningsnämnden). Ökningen har varit kraftig och 2017 är första året med s k helårseffekt.

En tredje förklaring är tydligen en felräkning (från rådhuset) av antalet gymnasieelever. Dessa är ca 130 fler än nämnden fått ersättning för.

Nästa år kan vi i alla fall rösta för ett parti som vill ta bort vinstdrivande företag från skolans område. Då får vi så småningom, men det kommer ta lång tid, både bättre ekonomi och framförallt bättre resultat. Fler elever med godkända resultat och godkänd gymnasieexamen. Med bättre möjligheter att få ett jobb.

Studentrevolter, löntagarfonder, SSU

Norrköping 1968 gick jag i andra klass på Hagagymnasiet. De rörelser som årtalet 1968 gett namn åt har präglat delar av mitt liv. Bland annat radikala studentrörelser. 1970 började jag på Socialhögskolan i Örebro. I studentkåren hade FNL-rörelsen stort inflytande. Jag deltog i långa stormöten på kvällarna. Bland annat om vi skulle skicka pengar från Örebro studentkår till FNL. Till motståndet mot USA i Vietnam. Jag deltog bara som åhörare men använde min rösträtt. Jag minns inte utfallet. Men det var i alla fall en väldigt bra skolning i föreningsliv, demokrati och politik.

Min sympati låg hos min namne Rudi Dutschke, ledare för den tyska studentrörelsen i Berlin. Han stod för en frihetlig socialism. Rosa Luxemburg istället för Lenin. Rudi hade själv flytt från Östtyskland till Västberlin. Han menade att demokrati och socialism är en oupplöslig enhet, och kritiserade både Sovjet och Kina. Lite före sin tid, inom vänstern.

Efter ett tag gick jag med i en marxistisk kurs som SSU anordnade. När jag flyttade tillbaka till Östergötland fortsatte jag inom SSU. Den politik SSU gick ut med då var långt till vänster om den Vänsterpartiet går till val på nu. SSU krävde bland annat förstatligande av bankerna. Som ett led på vägen till ekonomisk demokrati. Löntagarfonderna, en fredlig väg till ekonomisk demokrati, diskuterade vi i mötesserier med folk både från SSU, SAP och LO. Så är det inte riktigt idag. Men kanske imorgon. En annan värld är ju möjlig!

Integration och folkhälsa

Kolmården Gratis idrottsskola för alla barn! För bättre hälsa i Kolmården såväl som Hageby och "Klocket".

Jag har länge sysslat med skola, kultur och fritid. Samt intresserat mig mycket för integration och hälsofrågor. Därför blev jag så glad över V:s förslag till idrottskolor. Alla barn mellan 6 och 12 år ska under en termin gratis få prova på minst tre olika idrotter. Minst trehundra idrottsskolor ska startas! Förslaget har tagits fram i dialog med vår största folkrörelse, idrottsrörelsen.

Där jag fick min första föreningsskolning i Smedby AIS, (friidrott, löpning, medeldistans).

Ett par träningstillfällen i veckan ska erbjudas. Börjar en idrotta så rör en sig mer på egen hand, på sin fritid. En sitter mindre still, en mår bättre. Idrottskolorna blir en historisk satsning på breddidrott. 

Idag är barn i låginkomstgrupper mindre aktiva. Förslaget påverkar inte bara uppväxten, det påverkar hela livet. Det finns ett positivt samband mellan idrottande och hälsa. Det blir viktigt att reformen får en jämställd profil. Den grupp som idrottar minst är tjejer med invandrarbakgrund. Det gäller att nå den gruppen och liknande.

"Många har råd ändå. Varför ska de få idrotta gratis? Jonas Sjöstedt: Jag tycker det är bra att barn blandas. Det viktiga är att alla barn får möjligheten." DN 3/7.

En bieffekt kan bli fler svenska idrottsframgångar.

Kostnad? 

40 miljoner.

Fastighetsskatt, på 1,5 % på hus med taxeringsvärde över 4 miljoner, kan med råge betala idrottsskolorna. Liksom något annat av V:s förslag på kapitalbeskattning, som presenterades samtidigt. På sikt och samhällsekonomiskt kan idrottsskolorna bli en stor vinst för samhället.

Sverige har aldrig varit så rikt. Beskatta kapitalet. Satsa på hälsa och integration!

1968 Make love, not war

Kolmården Tips på semesterläsning.

Jag undrar hur många svenska vapen som används i det vidriga kriget i Jemen? När ska vi sluta sälja militära vapen? Avsedda för våld och död av krigförande länder, som t ex Saudiarabien.

Om den svenska vapenexporten har Claes Corbelius, socialdemokrat från Norrköping, skrivit en riktigt spännande roman. Romanen "Fredsdrottningen" är på samma gång en thriller och en skildring av maktkamp inom socialdemokratin. Maktkamp giltig även för andra partier, liksom ungdomsförbund. Claes Corbelius skriver önsketänkande om hur vapenexporten skulle kunna stoppas av sossarna. Förutom spänning och rätt initierad maktkamp får vi också en vacker kärlekshistoria. Och givetvis är Fredsdrottningen från Norrköping!

Jag rekommenderar boken för sommarläsning. Den finns bland annat på biblioteket.

1968 sa vi make love, not war. Sedan dess är jag för en mer restriktiv svensk vapenexport. En mycket restriktiv vapenexport.

Trevlig semester!

Liberaler och vänsterpartister

Kolmården Vi i (V) och liberalerna har vissa likheter. Liberalerna är vänstern inom borgerligheten. (Även om det inte alltid synts, med Jan Björklund som partiledare.) Vi är vänstern inom arbetarrörelsen.

Idag (17/6) blir det extra tydligt i Dagens Nyheter. Huvudledarens rubrik är "Bussa skolelever ut ur förorterna". Precis vad jag sagt under några år. Självklart vore det bäst för nyanlända att gå i skolor där svenska språket dominerar, på lektioner, luncher och andra raster. I korridorer, på skolgårdar och under fester. Och det finns ju inget annat sätt än bussning. I alla fall i det korta perspektivet, snabbt. DN uppmanar därför socialdemokraterna till följande förortspolitik; "Statsministern borde inte sätta in militären-han borde sätta in en flotta med bussar". 

Jag instämmer helt. Det är egentligen inte så konstigt som det låter. På landsbygden är skjuts en naturlig del av skolverksamheten. Så var det t ex för mig när jag började skolan i Krokek.

På ledarsidan skriver också Lisa Magnusson, som växte upp i Norrköping. Idag skriver hon om Eskilstunas fullmäktiges beslut om tillstånd för tiggeri. 

Jag noterade i det sammanhanget vilka som var och är de främsta motståndarna, i Eskilstuna, till förslaget. Vänstern och liberalerna! 

Lisa Magnusson tar upp ett argument som inte synts så väl i debatten. Polisen har jätemycket att göra, poliser saknas. Nu ska de få nya uppgifter. 1/ De ska behandla ansökningar om tiggeri. 2/ De ska lägga tid på att kolla upp tiggarna och deras tillstånd eller avsaknad av tillstånd. 3/ De ska lagföra alla som tigger utan tillstånd. Vad ska de då prioritera bort?

Jag håller med Lisa.

 

Alliansen och SD=miljarder i aktieägarnas fickor

Kolmården Nio av tio medlemmar i fackförbunden Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko är emot att bolag obehindrat kan plocka ut vinst från skola, vård och omsorg. SD var tidigare emot vinster i välfärden. Möten med näringslivsföreträdare (dvs den ekonomiska eliten) fick SD att vända. 

Det skriver idag de 5 ordförandena för ovanstående fackliga organisationer. I Arbetet.

De skriver vidare att S och V:s förslag är ett stort steg i rätt riktning. (Fast de nämner inte Vänsterpartiet av någon anledning.)

När äldrevårdens överskott förs ut ur Sverige är det deras medlemmar och anhöriga som drabbas säger de.

Systemet driver marknadskrafterna att enbart söka efter de mest vinstgivande kunderna heter det vidare. Något jag märkt i skolorna i Norrköping och skrivit om på min blogg.

De sammanfattar; vinstjakten leder till försämrade arbetsvillkor, sämre kvalité, ökad ojämlikhet och minskad tilltro till skattesystemet. Det är dags att skruva åt vinstkranen.

Jag instämmer i allt.

För övrigt gläder jag mig idag åt att center-vänsterkrafter i Spanien lyckats avsätta högerregeringen där. Fortsättning följer.

Men först kan vi fira en trevlig sommarhelg!

Min pappa började som textilarbetare i Norrköping på 1930-talet. Min faster och farbror likaså. Mamma sydde hattar på fabriken Stråhatten i Kneipen. Själv blev jag socionom samt studie-och yrkesvägledare. Moa Martinsson, Marx och Engels är de som bäst förklarat världen för mig. Jag är stolt över Norrköping bland annat eftersom VM i fotboll spelats här.

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se