Logga in
Logga ut
Nödsituation när cyklist sparkade på bil - Juristbloggen Juristbloggen
Vädersponsor:

Sossarna #inkpg är inte våra barns framtid!

Konstaterar att betygsresultaten för Norrköpings grundskolor för höstterminen 2017 inte är någon upplyftande läsning. Flera grundskolor visar resultat som innebär att mindre än 60 procent av eleverna i årskurs nio inte kommer in på gymnasiet med sina höstterminsbetyg.

Samtligt pågår gymnasiemässor där både elever och familjer planerar för framtiden. Men en av tre ungdomar i Norrköpings kommunala skolor vet inte ens om de kan börja på gymnasiet till hösten. 

Politikens viktigaste uppdrag med grundskolan är att tillse att alla elever kan ta steget till gymnasiet. Det har sossarna #inkpg misslyckats med i många år och trenden fortsätter. 

Är det inte dags för nya kvastar i Rådhuset?

 

?Resultat hösttermin 2017

Idéfattig minister på besök #inkpg

På första maj besökte socialminister Annika Strandhäll Norrköping. Jag har tagit del av de uttalanden om bland annat oss moderater som ministern gjorde i sitt förstamajtal. Hon påstod bland annat att vi vill höja hyror och sänka löner för och att vi har ett brunt parti "lite på släp".

Jag måste säga att det är osmakligt av en minister att så raljant försöka påverka människor genom att sprida lösryckta påståenden om ett annat parti. För mig tyder det på ett idéfattigt regeringsparti som inte kan presentera egna reformer och försöker dölja det genom att fokusera på andra. 

Dessutom styrs ju Norrköping av hennes egna partikamrater och har gjort så de senaste 24 åren. Men Standhäll kanske inte fått information om att Norrköping har en av Sveriges högsta arbetslöshetsnivåer och nationellt utpekade utanförskapsområden. Förutom detta en lång historia av svaga skolresultat och en stor bostadsbrist där kommunens senaste rapport visade att över 1100 personer i Norrköping saknar en egen bostad.

Jag undrar om Strandhäll visste vilken kommun hon befann sig i när hon uttalande sitt missnöje? Det är ju hennes egen politik som permanentat de problem som Norrköping lider mest av. 

Vi arbetar för att valrörelsen ska utgå från de problem människor har i sin vardag. Dessutom önskar jag att debatten ska vara saklig framöver; Jag upplever att socialdemokrater har en helt annan inställning till hur valrörelsen ska se ut. 

 

Borglig eftertanke i september

Upprepning är vägen till kunskap. Låt mig bemöta den kritik som de yttersta företrädarna för (L), (C) och (KD) tillsammans med (S) riktar mot mig samtidigt som de återigen försvarar Lars Stjernkvist. De menar att jag;

1/ Använt personangrepp mot Lars Stjernkvist (S): Stefan Löfven har utsett Stjernkvist till samordnare i en viktig utredning om gymnasieskolan. Jag är tveksam till att Stjernkvist, som idag är ytterst ansvarig i vår kommun, har de meriter som krävs för att förstå vad det svenska utbildningssystemet behöver. Detta baserar jag på att kommunens skolor under i stort sett hela tiden (S) suttit vid makten uppvisat dåliga resultat. Idag kommer knappt 70 procent av grundskolans elever in på gymnasiet och drygt 38 procent hoppar av innan de når en examen. Vi kan ha olika synsätt på hur tillsättningar både inom politiken och näringslivet ska ske men för mig är resultat av tidigare arbete ett mätvärde av sakkompetens.

Är det då så, som Svedahl (L), Jonsson(C), Sjöberg (KD) och Liljeblad (S) skriver ett personangrepp att som jag uttrycka att en person saknar kompetens för att utföra ett uppdrag? Det tycker inte jag. Jag skulle själv aldrig uttrycka åsikter om mina meningsmotståndares personliga attribut, såsom klädstil, om man låter glad eller sträng i en debatt eller om man är från staden eller från Vikbolandet, eftersom detta är ointressant. Däremot anser jag att det är relevant att diskutera vad en person åstadkommit när det kommer till att avgöra lämplighet för ett uppdrag. Med Kvartettens sätt att resonera skulle det exempelvis bli omöjligt att kalla personer på anställningsintervju och inte anställa alla de som kallas - för vad skulle Kvartetten säga när de inte tycker kandidaten uppfyller kraven? De kan ju inte hänvisa till att personen saknar kompetens – det skulle i så fall vara ett personangrepp.

2/ Osynliggör allianspartierna; (L), (C) och (KD) är missnöjda med att jag inte synliggör dem i den lokala debatten. Alltså - det kan inte vara mitt ansvar att se till att de syns bredvid Stjernkvist. Det finns ingen motsättning mellan min önskan om ett borgerligt styre och en lokal debatt där jag utmanar Stjernkvist utifrån de dåliga resultat som exempelvis skolan uppvisar.

3/ Är fixerad vid Stjernkvist; Ja, det är jag. Han ytterst ansvarig för kommunens ledning. (S) är moderaternas huvudmotståndare. Det är ingen hemlighet att jag utmanar honom i rollen som kommunstyrelsens ordförande. Det är inte heller någon hemlighet att de lokala företrädarna för (L), (C) och (KD) stödjer Stjernkvist i att återigen styra Norrköping.

Till sist; Det ständiga avståndstagandet mot oss moderater och det återkommande försvaret för Stjernkvist från (L), (C) och (KD) öppnar upp för en spännande valrörelse. Det framstår alltmer tydligt att en röst på (M) är det enda alternativet om väljaren inte vill stödja Löfven och Stjernkvist i fyra år till. Det hoppas jag manar borgerliga väljare till eftertanke när de gör sitt val i september.

Kvinnodag - viktigt, men mest för vem?

En relevant fråga i ett Sverige där jämställdheten utmanas i spåren av flyktingskrisen.

Utan att på nått sätt förringa vikten av jämställda bolagsstyrelser, lika lön för lika arbete eller hur ovärdig en klapp på stjärten kan vara vill jag påstå att en av Sveriges största utmaningar i jämställdhetens namn istället är en kvinnokamp som sträcker sig utanför ovanstående.

Det handlar om alla de kvinnor som kommit till Sverige för att bli fria som istället möts av ett passivt samhälle som av rädsla inte står upp mot kulturer med religiösa förtecken som även här begränsar dessa kvinnors frihet.

Jag har alltid värnat ett öppet samhälle och ser det som självklart att Sverige ska hjälpa till när konflikter i vår omvärld hotar. Men aldrig någonsin ska det vara en ursäkt för att underminera vår svenska jämställdhet. Öppenhet betyder hjälp för de som behöver samtidigt som vi tydligt talar om vad som gäller här i Norrköping och resten av Sverige.

Huvuddelen av alla män och kvinnor i Sverige ställer upp på ett jämlikt samhälle. Huvuddelen av alla män och kvinnor vet att alla människor är vinnare i ett jämlikt samhälle – allas kompetens och potential tas tillvara utifrån önskan och förmåga. Den akuta kvinnokampen handlar om att vi tillsammans markerar mot de män och kvinnor som nyttjar gamla patriarkala kulturer och traditioner som vapen mot kvinnors och flickor frihet.

Svenska lagar måste innehålla kännbara konsekvenser mot beteenden som indirekt och direkt förtrycker det ena könet. Män som inte förstår att kvinnor som badar ska få bada i fred ska kastas ut från badhus och män som gång på gång redan på asylboenden uppvisar ett beteende som tyder på bristande respekt för kvinnans kön kan aldrig vara välkommen i ett jämlikt land som Sverige. För väljer man att söka skydd i Sverige så väljer man att anpassa sig efter svenska lagar och värderingar.
 
Jag upplever att vår resa mot ett jämställt samhälle håller på att ledas in på senvägar för att våra värderingar utmanas i en globaliserad värld. Det kommer jag aldrig acceptera. Så män och kvinnor - stå upp för det som vi i generationer kämpat för. Visa i stort och smått att här i Sverige är alla människor lika mycket värda, här ska flickor och pojkar ha samma möjligheter. Vi kan givetvis acceptera ett uttryck för en religion, en tradition eller kultur där det går att samexistera med våra grundläggande värderingar. Men vi kan aldrig göra avkall på jämlikhet och alla människors lika värde.
 

Vad kostar skolan #inkpg?

Idag var det möte för utbildningsnämnden #inkpg. På sittande nämnd berättade den ledande politiska majoriteten att de tar ytterligare 40 miljoner från våra skolor och binder dessa till utbildningskontoret. Rektorerna tappar därmed i ännu större utsträckning sitt inflytande över våra gemensamma skattepengar i skolan och det blir upp till utbildningskontorets tjänstemän att i fler fall än tidigare besluta vilka elever som har rätt till särskilt stöd. 

Detta är problematiskt av flera skäl; 

1/ Rektorers ansvar innebär bland annat att se till att varje elev får rätt stöd och hjälp. Rektors ansvar förstärktes i den nya Skollagen som trädde i kraft 2012. När varje rektor nu får ännu mindre pengar att självständigt förfoga över är risken stor att genomsnittseleven får allt mindre resurser eftersom det är rektorns ansvar att säkerställa att även de svagare elevens får rätt stöd. Givetvis kan den centrala förvaltningen bevilja stöd men säger de nej står fortfarande rektorn där med ansvaret för alla elevers skolgång. 

2/ Att ta 40 miljoner från Norrköpings skolor innebär detsamma som 80 lärartjänster. Dessutom bär skolorna redan nu ett underskott på 60 miljoner som motsvarar 120 lärartjänster. 

Alltså finns det en uppenbar risk att närmare 200 personal, lärare och andra, kommer lämna Norrköpings skolor under 2018. Inte för att elevkullarna minskar eller för att de inte behövs - utan för att kommunen inte ha råd att betala deras löner.

Jag anar redan nu att socialdemokraterna kommer att försöka omfördela pengar i kommunen för att täcka upp underskotten i Norrköpings skolor och jag är ödmjuk inför vilken utmaning det är för alla partier att hitta en modell för långsiktig finansiering av skolan här i Norrköping. Vi moderater har inga dolda skattkistor att ta fram inför en eventuell tilläggsbudget utan det kommer krävas prioriteringar och uppoffringar för att kunna ge skolan nödvändiga resurser under de kommande åren.

Men att börja den resan genom att plocka bort 40 miljoner grundskolan och förskolan är ett märkligt beslut. Jag hade förväntat mig att den politiska majoriteten skulle ta ansvar genom att stödja vår återremiss. Det skulle inneburit en möjlighet för alla inblandade att ta fram adekvata underlag för de konsekvenser som uppstår i tomrummet av 40 miljoner.

Istället för att försämra de generella förutsättningarna för våra skolor vore det klädsamt om socialdemokraterna ville påbörja ett arbeta att ta fram vad Norrköpings skolor egentligen kostar - men de kanske inte vill veta?

 

 

Hej! 


Det är jag som är Sophia Jarl. 


Jag är född och uppvuxen i Norrköping. Utbildad lärare och mamma till två flickor. Gift med Mårten och boende på Vikbolandet. Jag är oppositionsråd för Moderaterna i Norrköping.


Jag tror att jobb och utbildning är nyckeln till ett välmående Norrköping. Vi behöver alla, oavsett bakgrund, befinna oss i ett meningsfullt sammanhang och uppelva den frihet som egen försörjning ger. Och vi behöver  en skola där alla får möjlighet att lära och där alla förstår att utbildning öppnar dörrar för att lära om och lära nytt. 


Jämställdhet och integration är två samhällsutmaningar som jag är extra engagerad i. Jag kommer aldrig acceptera ett samhälle där jämställdhet får stå åt sidan. Alla barn har rätt att växa upp som jämlikar. Och integration är en utmaning - inte en ursäkt för att tränga undan andra behov som vår välfärd måste hantera.


Jag vill vara med och utveckla lösningar som är utgår från verkligheten. Politiken ska fokusera på svårigheter och lösningar istället för att slösa tid på att prata om det som faktiskt fungerar.


Vill du veta mer om mig så titta gärna på min hemsida: www.sophiajarl.se  Du kan också följa mig på facebook via https://www.facebook.com/sophia.jarl och på twitter: @sophiajarl


Varmt välkommen med dina synpunkter och frågor framöver!

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se