Logga in
Logga ut
Tiggarna-cirkeln är sluten Rodi Ailert (V) Rodi Ailert (V)
Vädersponsor:

Vad kostar skolan #inkpg?

Idag var det möte för utbildningsnämnden #inkpg. På sittande nämnd berättade den ledande politiska majoriteten att de tar ytterligare 40 miljoner från våra skolor och binder dessa till utbildningskontoret. Rektorerna tappar därmed i ännu större utsträckning sitt inflytande över våra gemensamma skattepengar i skolan och det blir upp till utbildningskontorets tjänstemän att i fler fall än tidigare besluta vilka elever som har rätt till särskilt stöd. 

Detta är problematiskt av flera skäl; 

1/ Rektorers ansvar innebär bland annat att se till att varje elev får rätt stöd och hjälp. Rektors ansvar förstärktes i den nya Skollagen som trädde i kraft 2012. När varje rektor nu får ännu mindre pengar att självständigt förfoga över är risken stor att genomsnittseleven får allt mindre resurser eftersom det är rektorns ansvar att säkerställa att även de svagare elevens får rätt stöd. Givetvis kan den centrala förvaltningen bevilja stöd men säger de nej står fortfarande rektorn där med ansvaret för alla elevers skolgång. 

2/ Att ta 40 miljoner från Norrköpings skolor innebär detsamma som 80 lärartjänster. Dessutom bär skolorna redan nu ett underskott på 60 miljoner som motsvarar 120 lärartjänster. 

Alltså finns det en uppenbar risk att närmare 200 personal, lärare och andra, kommer lämna Norrköpings skolor under 2018. Inte för att elevkullarna minskar eller för att de inte behövs - utan för att kommunen inte ha råd att betala deras löner.

Jag anar redan nu att socialdemokraterna kommer att försöka omfördela pengar i kommunen för att täcka upp underskotten i Norrköpings skolor och jag är ödmjuk inför vilken utmaning det är för alla partier att hitta en modell för långsiktig finansiering av skolan här i Norrköping. Vi moderater har inga dolda skattkistor att ta fram inför en eventuell tilläggsbudget utan det kommer krävas prioriteringar och uppoffringar för att kunna ge skolan nödvändiga resurser under de kommande åren.

Men att börja den resan genom att plocka bort 40 miljoner grundskolan och förskolan är ett märkligt beslut. Jag hade förväntat mig att den politiska majoriteten skulle ta ansvar genom att stödja vår återremiss. Det skulle inneburit en möjlighet för alla inblandade att ta fram adekvata underlag för de konsekvenser som uppstår i tomrummet av 40 miljoner.

Istället för att försämra de generella förutsättningarna för våra skolor vore det klädsamt om socialdemokraterna ville påbörja ett arbeta att ta fram vad Norrköpings skolor egentligen kostar - men de kanske inte vill veta?

 

 

Kvinnodag - viktigt, men mest för vem?

En relevant fråga i ett Sverige där jämställdheten utmanas i spåren av flyktingskrisen.

Utan att på nått sätt förringa vikten av jämställda bolagsstyrelser, lika lön för lika arbete eller hur ovärdig en klapp på stjärten kan vara vill jag påstå att en av Sveriges största utmaningar i jämställdhetens namn istället är en kvinnokamp som sträcker sig utanför ovanstående.

Det handlar om alla de kvinnor som kommit till Sverige för att bli fria som istället möts av ett passivt samhälle som av rädsla inte står upp mot kulturer med religiösa förtecken som även här begränsar dessa kvinnors frihet.

Jag har alltid värnat ett öppet samhälle och ser det som självklart att Sverige ska hjälpa till när konflikter i vår omvärld hotar. Men aldrig någonsin ska det vara en ursäkt för att underminera vår svenska jämställdhet. Öppenhet betyder hjälp för de som behöver samtidigt som vi tydligt talar om vad som gäller här i Norrköping och resten av Sverige.

Huvuddelen av alla män och kvinnor i Sverige ställer upp på ett jämlikt samhälle. Huvuddelen av alla män och kvinnor vet att alla människor är vinnare i ett jämlikt samhälle – allas kompetens och potential tas tillvara utifrån önskan och förmåga. Den akuta kvinnokampen handlar om att vi tillsammans markerar mot de män och kvinnor som nyttjar gamla patriarkala kulturer och traditioner som vapen mot kvinnors och flickor frihet.

Svenska lagar måste innehålla kännbara konsekvenser mot beteenden som indirekt och direkt förtrycker det ena könet. Män som inte förstår att kvinnor som badar ska få bada i fred ska kastas ut från badhus och män som gång på gång redan på asylboenden uppvisar ett beteende som tyder på bristande respekt för kvinnans kön kan aldrig vara välkommen i ett jämlikt land som Sverige. För väljer man att söka skydd i Sverige så väljer man att anpassa sig efter svenska lagar och värderingar.
 
Jag upplever att vår resa mot ett jämställt samhälle håller på att ledas in på senvägar för att våra värderingar utmanas i en globaliserad värld. Det kommer jag aldrig acceptera. Så män och kvinnor - stå upp för det som vi i generationer kämpat för. Visa i stort och smått att här i Sverige är alla människor lika mycket värda, här ska flickor och pojkar ha samma möjligheter. Vi kan givetvis acceptera ett uttryck för en religion, en tradition eller kultur där det går att samexistera med våra grundläggande värderingar. Men vi kan aldrig göra avkall på jämlikhet och alla människors lika värde.
 

Sossarna #inkpg är inte våra barns framtid!

Konstaterar att betygsresultaten för Norrköpings grundskolor för höstterminen 2017 inte är någon upplyftande läsning. Flera grundskolor visar resultat som innebär att mindre än 60 procent av eleverna i årskurs nio inte kommer in på gymnasiet med sina höstterminsbetyg.

Samtligt pågår gymnasiemässor där både elever och familjer planerar för framtiden. Men en av tre ungdomar i Norrköpings kommunala skolor vet inte ens om de kan börja på gymnasiet till hösten. 

Politikens viktigaste uppdrag med grundskolan är att tillse att alla elever kan ta steget till gymnasiet. Det har sossarna #inkpg misslyckats med i många år och trenden fortsätter. 

Är det inte dags för nya kvastar i Rådhuset?

 

?Resultat hösttermin 2017

Stökigt i spåren av spåren

Idag har jag deltagit i första spadtaget för Kardonbanan och därmed också första spadtaget för den viktiga Ostlänken. Låt mig påminna om varför det är så viktigt; jobben!  

Lars Stjernkvist inledde med att varna för ”stök” i samband med Ostlänken och dess kringprojekt. Men stök är ingen större utmaning för Norrköping - sossarnas ledning har ju inte åtgärdat stök i form av brinnande bilar, växande utanförskap och hög arbetslöshet de senaste 20 åren.

För att inte tala om det stök som uppstått i Norrköpings utbildningssystem när samma ledning inte lyckats skapa förutsättningar för att skolorna ska kunna erbjuda 100 procent undervisning utan tvingas ställa in undervisningstid uppemot 300 timmar per vecka.

Den andra socialdemokraten som deltog på invigningen var infrastrukturminister Thomas Eneroth. Han lyfte fram alla ”kvalificerade jobb” som kommer att behövas ”apropå diskussionen om enkla jobb” som han själv, något ironisk, uttryckte det. 

Givetvis är jag väldigt glad för att dagens påbörjade byggstart av Kardonbanan också är sjösättningen av det beslut som den förra allainsregeringen tog. Samtidigt vet vi att en viss självdistans inför stora utmaningar är hälsosamt. Speciellt upplever jag att socialdemokraterna behöver påminnas om att vår stad består av människor med olika förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden eller klara en utbildning. 

Ostlänken är den enskilt största nationella satsningen som kan minska gapet mellan människor, om vi hanterar den på rätt sätt. Det handlar till exempel om de 55 000 bostäder som kommunerna längs Ostlänken lovat att bygga, om att Norrköpings invånares arbetsmarknad förstoras genom kortare restider och, framför allt, att samma arbetsmarknad också blir större genom alla som kommer behöva anställas direkt och indirekt som en följd av Ostlänkenprojektet.

Norrköpings i särklass största utmaning är att fler ska komma i arbete. Nu gäller det att lyfta fram alla de människor som står utanför arbetsmarknaden och se till att alla kommunens invånare kan få ta del av den utväxling Ostlänken kommer att ge i framtiden. 

När gängkriminalitet kryper in i vår vardag.

För någon vecka sedan gick det att läsa i Norrköpings tidningar att den upptrappade gängkriminaliteten #inkpg inte riktas mot ”tredje person”. Men en bomb under en bil i centrala Nkpg kan aldrig betraktas som en intern uppgörelse - en bomb hotar inte bara den som den är avsedd för utan det är en uppenbar risk att oskyldiga kan drabbas.

Jag tror att fler än jag känner att gängkriminaliteten kryper närmare i vår vardag. Vi har sett, under flera år, att kommunen tillsammans med polismyndigheten ingått en rad olika avtal i kampen mot droger och för att samordna insatser mot kriminella gäng och grov brottslighet. Men avsaknad av tydlighet i vad som är kommunens del i samarbetet kan ha lämnat samarbetsavtalen relativt verkningslösa och varit en bidragande orsak till att den grova brottsligheten ökat. Kommunen kan inte lägga ansvar på andra myndigheter så länge kommunen själv inte tar det övergripande ansvaret för sin del.

Rimligtvis borde givetvis socialdemokraterna inse att en kommun kan vidta åtgärder för att förhindra framtida rekrytering. En kunskapsskola som ser varje barn och som uppmärksammar barn som riskerar att hamna utanför är en långsiktig och nödvändig åtgärd för att inte fler barn och unga ska rekryteras till kriminella nätverk. Dessutom handlar det om att kommunen måste bestämma sig för att arbeta strukturerat och förebyggande mot droger bland unga. Inkörsporten för unga människor att rekryteras är primärt försäljning av droger.

Jag väntar spänt på att den politiska majoriteten #inkpg snarast ska presentera sina förslag på åtgärder för ett tryggare Norrköping. Ja, framförallt för att de sagt nej till våra förslag om att höja lärarlönerna för att öka andelen behöriga lärare i våra skolor och sagt nej till att återinföra fältassistenter på våra gator.

Allt annat vore givetvis oansvarigt när den organiserade brottsligheten fortsätter krypa så nära.

Hej! 


Det är jag som är Sophia Jarl. 


Jag är född och uppvuxen i Norrköping. Utbildad lärare och mamma till två flickor. Gift med Mårten och boende på Vikbolandet. Jag är oppositionsråd för Moderaterna i Norrköping.


Jag tror att jobb och utbildning är nyckeln till ett välmående Norrköping. Vi behöver alla, oavsett bakgrund, befinna oss i ett meningsfullt sammanhang och uppelva den frihet som egen försörjning ger. Och vi behöver  en skola där alla får möjlighet att lära och där alla förstår att utbildning öppnar dörrar för att lära om och lära nytt. 


Jämställdhet och integration är två samhällsutmaningar som jag är extra engagerad i. Jag kommer aldrig acceptera ett samhälle där jämställdhet får stå åt sidan. Alla barn har rätt att växa upp som jämlikar. Och integration är en utmaning - inte en ursäkt för att tränga undan andra behov som vår välfärd måste hantera.


Jag vill vara med och utveckla lösningar som är utgår från verkligheten. Politiken ska fokusera på svårigheter och lösningar istället för att slösa tid på att prata om det som faktiskt fungerar.


Vill du veta mer om mig så titta gärna på min hemsida: www.sophiajarl.se  Du kan också följa mig på facebook via https://www.facebook.com/sophia.jarl och på twitter: @sophiajarl


Varmt välkommen med dina synpunkter och frågor framöver!

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se