Logga in
Logga ut
Nödsituation när cyklist sparkade på bil - Juristbloggen Juristbloggen
Vädersponsor:

Stefan Carlsson (V)

Nu är det valår!

Vill du hjälpa till för att skapa ett rättvisare mer jämställt och solidariskt samhälle? Vill du påskynda omställningen till ett hållbart samhälle? Bli medlem i vänsterpartiet!

Vänsterpartiet är för kultur och skapar den s...

Politik och kultur hör ihop. Det har vi i vänsterpartiet tagit på allvar genom att spela in en skiva – ett slags soundtrack till vårt politiska arbete. Skivan har delvis spelats tidigare i måndags kväll då delar av den var med i radioprogrammet med Vänsterpartiet som sändes i närradions valprogram. På fredag kommer skivan att släppas för hugade spekulanter. Kom till Bergslagstorget i Finspång klockan 16.00 på fredag för en ovanlig och spektakulär politisk och kulturell händelse. I händelse av för dåligt väder kommer vi vara inomhus någonstans. För mer info – se vår hemsida. Vi ses!

Vänsterpartiet är ett miljöparti

Att rädda vår miljö genom minskad klimatpåverkan och minskade utsläpp är en ödesfråga som absolut måste lösas för att kunna skapa en framtid för kommande generationer.

Vänsterpartiet i Finspång vill att vi i vår kommun gör vad kan för att bidra till att skapa en hållbar miljö. Det finns ett antal olika sätt att minska belastningen på miljön: förnybar energi, snålare transporter med alternativa bränslen, ta hand om vårt avfall på ett smart sätt samt minska energianvändningen så långt det är möjligt.

Vänsterpartiet har en rad förslag på hur Finspång ska dra sitt strå till stacken. Vi vill prospektera och se om förutsättningarna för en vindkraftpark är gynnsamma. Vi vill att kommunens egna bilar ska vara elbilar eller drivas av alternativa bränslen, det skapar då också underlag för exempelvis en biogasmack som kommer privatbilisterna till godo. Även kollektivtrafiken ska drivas med alternativa bränslen.

Vi vill göra försök med nolltaxa inom den lokala kollektivtrafiken för att öka det kollektiva resandet. Vi vill återinföra en kommunekolog så att kommunen har kompetens i organisationen när beslut ska fattas. Vi vill på sikt verka för spårbunden persontrafik mellan Finspång och Norsholm. Arbeta för en fortsatt utbyggnad av fjärrvärme. Vi vill servera kravmärkt och närproducerad mat i skola, förskola och äldreboenden.

Vi vill som kommun ta initiativ till att skapa ett regionalt centrum där företag som utvecklar miljöteknik och smarta energilösningar kan utvecklas och bidra till lösningar av våra framtidsfrågor.

Vi vill också utveckla gång- och cykelvägnätet och uppmuntra till användande. Det belastar inte miljön och bidrar till en förbättrad folkhälsa. 

Vänsterpartiet i Finspång är ett miljöparti och är berett att genom kommunala beslut värna vår gemensamma miljö. Men vi får inte glömma individens ansvar för att klara miljön.

Om vi alla hjälps åt så kan vi rädda vår miljö, för oss själva och för kommande generationer.

Förtidsröstningen börjar idag.

Idag börjar förtidsröstningen. Gå och rösta! Ett tips till de som förtidsröstar – om ni röstat och sen kommer på att ni inte har röstat på det bästa partiet – då går det att ändra sig till Vänsterpartiet på valdagen.

Håller alliansen på att bli vänsterpartister?

Håller alliansen på att bli vänsterpartister?

 

I dessa dagar fylls postlådan med valsedlar och information från olika partier, en del mer läsvärda än andra. En tidning med de borgerliga partierna i Finspång som avsändare bär namnet ”Framtid Finspång”. Avsändarna försöker sig på en svår balansgång och jag menar att de inte har lyckats. Man försöker ta fram positiva saker som man vill plocka poäng och röster på. Positiva saker som man varit med om att genomföra. Men är det inte ärligare att istället för att pliktskyldigast nämna Vänsterpartiet och ta åt sig äran för det som skett de senaste två åren göra en riktigare beskrivning av verkligheten. Vi valde att inte utsätta Finspång för en hoppande majoritet när samarbetet med socialdemokraterna sprack. Att vi förändrat den politiska och kommunala organisationen, arbetat fram en äldreomsorgsplan, drivit på i utbildningsfrågor är alla förbättringar som Vänsterpartiet initierat och drivit hårt. Det är bra att alliansen i Finspång förstår vad som är bra politik för kommunen och gärna hakar på Vänsterpartiets förslag. Men att sedan vilja få det till att de själva är orsaken till dessa förbättringar och i efterhand göra frågorna till sina. Nej kära alliansvänner – äras den som äras bör.

 

För Finspångs skull...

För Finspångs skull hoppas jag Mona Sahlin blir statsminister. En rödgrön regering kommer att satsa mer på den offentliga sektorn. Det betyder större statsbidrag till kommunen än med en fortsatt alliansregering. Vill vi i Finspång få större resurser för mer personal i förskola, skola och äldreomsorg är en rödgrön regering bästa alternativet. Ja till mer resurser till det gemensamma och nej till stora skattesänkningar för de som redan har.

Stefan Carlsson företräder Vänsterpartiet i Finspång. Besök gärna vänsterpartiets hemsida; http://finspang.vansterpartiet.se/

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se