Torbjörn Wester (L)

Övervakningskameror på äldreboenden

Norrköping  

Att installera kameror för att övervaka de gamla, på äldreboenden och i vissa fall i privata hem, väcker många känslor.

En del tänker på övervakningskameror och tänker att det är ett hot mot den personliga integriteten. Det finns även farhågor om att kameror ska ersätta personal så att de gamla får mindre mänsklig kontakt, närvaro och trygghet.

Dessa farhågor verkar obefogade. Tvärtom erbjuder kameror inom äldrevården en möjlighet till ökad personlig integritet och att personalen kan använda mer tid till de äldre som behöver hjälp istället för att fysiskt kontrollera de som mår bra.

Ny teknik innebär fantastiska möjligheter inom varje verksamhet i samhället. Den nya tekniken för naturligtvis också med sig nya hot, inte minst mot den personliga integriteten. Men ny teknik kan faktiskt användas för att öka möjligheten till personlig integritet.

Gamla människor ramlar ibland. I värsta fall kan de bli liggande på golvet utan att kunna ta sig upp. Därför behöver en del gamla tillsyn. Detta gäller även på natten. Det är där kamerorna kommer in som en praktisk lösning.

Många äldre på boenden klagar över att de blir störda när personalen tittar till dem på natten. Vissa uttrycker att de inte ens försöker sova innan personalen gjort sin rond. Det kan även upplevas som integritetskränkande att ha människor som kommer och tittar till en när man sover på natten.

Kameror gör det möjligt att kontrollera att de äldre inte råkat ut för någon olycka utan att behöva störa dem. Moderna tillsynskameror är värmekameror där man inte kan urskilja mer än en värmeprofil som visar att den gamla ligger i sin säng och inte har ramlat. Det går inte att urskilja några detaljer.

Ordet "övervakningskamera" skickar fel signaler. Därför används numera begreppet "tillsynskamera". Att övervaka innebär att hålla koll på någon så att denne inte gör nåt dumt, att ge tillsyn innebär också att hålla koll på någon - men för att se till så att personen mår bra.

Jag har personligen ändrat åsikt om kameror i äldrevården efter att ha förstått hur uppskattade de är av de äldre som fått möjlighet att testa på. Det är viktigt att kamerorna är frivilliga, bara används nattetid, använder tekniska lösningar som skyddar integriteten och inte leder till personalneddragningar.

I vård- och omsorgsnämnden kommer jag för Liberalernas räkning verka för att vi vågar testa på och dra nytta av den stora framväxande sektorn inom välfärdsteknik.

I framtiden kommer vi säkert alla att använda olika sensorer som integreras i vårt liv på olika vis. Det är viktigt att tekniken utgår från och är till för att fylla mänskliga behov, att de skänker individer makt och integritet och inte används till att begränsa och kontrollera.

Norrköpingsliberaler stödjer Birgitta Ohlsson

Norrköping  


(Klicka på bilden för stor version.)

Inför lördagens primärval i Östergötland går 11 ledande Norrköpingsliberaler ut i en debattartikel i Norrköpings tidningar till stöd för Birgitta Ohlsson som ny partiledare.

Jag är en av undertecknarna, och står bakom texten till 100 %.

"Birgittas kandidatur erbjuder en verklig chans till nytändning för Liberalerna.

Hennes brinnande entusiasm och engagemang imponerar, hon har en sällan skådad förmåga att inspirera och bygga förtroende, och hon har de ledaregenskaper som krävs.

Med sin positiva människosyn skänker Birgitta hopp och framtidstro i ett politiskt klimat som alltmer präglas av konflikter och intolerans. Hon kan vinna såväl debatter som människors sympati."

Debattartikeln finns på nätet här.

Med Birgitta i spetsen är det dags för en rejäl nytändning i Sveriges liberala parti!

Birgitta Ohlsson - ny partiledare för (L)

Norrköping  

Så kandiderar då äntligen Birgitta Ohlsson till posten som partiledare för (L). Nu står striden mellan Jan Björklund och Birgitta - men det är en strid som inte bara handlar om vilken person som ska leda liberalerna, utan också om vilken riktning partiet ska ta.

Partiledarstriden sätter fokus på den nuvarande ledningens misslyckade strategi att göra om partiet från socialliberalt till konservativt. När Moderaterna under Reinfeldt förflyttade sig mot den socialliberala mitten valde Liberalernas (Folkpartiets) partiledning att ompositionera Folkpartiet högerut. Det måste ha funnits en förhoppning om att locka över "gammalmoderata" väljare, genom att anamma en stark marknadsliberal profil i kombination med en hård kravpolitik på övriga områden, och genom att tona ned de sociala aspekterna av politiken.

Liberalernas sviktande väljarstöd visar tydligt att det inte har varit någon framgångsrik strategi – istället ser vi hur såväl liberaler som socialliberala moderater överger sina partier till förmån för Centerpartiet.

I en tid när repressiva krafter vinner allt starkare inflytande runt om i Europa och USA måste Liberalerna stå upp för sina grundläggande värderingar. Detta har Birgitta Ohlsson konsekvent gjort.

Om en VD har lett ett företag under mer än ett decennium till ett av dess sämsta resultat någonsin, sparkar man VD:n. Det finns inget vare sig nostalgiskt eller särskilt dramatiskt över den saken. Liberalernas nuvarande partiledare saknar den trovärdighet som krävs för att kunna leda partiets nödvändiga förändringsarbete tillbaka till de socialliberala rötterna.

Det finns ingen annan grupp i partiet som har ett sådant driv och engagemang som Birgitta-falangen. Vi behöver den energin!

Gudarna ska veta att jag inte håller med Birgitta Ohlsson om allt, men av ovanstående skäl tvekar jag inte att stödja henne som som ny partiledare för Liberalerna.

Islam - en fredens religion?

Norrköping

Europa har återigen drabbats av ett fruktansvärt terrordåd. Vi kan inte annat än lida med de drabbade och deras anhöriga.

Sedan jag blev förälder känns det som om hemskheter i världen drabbar på ett mycket mer direkt vis, det är omöjligt att skärma av nyhetshändelserna.

Återigen verkar det vara islamisk extremism som ligger bakom dådet - åtminstone att döma av att IS har tagit på sig skulden.

När sådana vidriga händelser inträffar är det många som vänder sig mot islam som religion, och menar att det finns något inbyggt drag i islam som särskiljer det från andra religioner och gör det till en särskilt våldsam ideologi.

Inget kan vara mer fel.

Överhuvudtaget är det många som klandrar religionerna för krig och hemskheter i världen. De flesta krig är religionskrig, sägs det, och en värld utan religion vore en fredligare värld.

Inget kan vara mer fel.

Religion, oavsett om det är islam, kristendom, buddhism eller något annat, är ett uttryck för den mänskliga naturen. Den mänskliga naturen rymmer all tänkbar godhet och kärlek - vilket återspeglas i religionernas engagemang för de svaga och behövande - och rymmer även all tänkbar ondska och våldsamhet - vilket återspeglas i religionernas inblandning i krig, terrorism och väpnade konflikter.

Det är den mänskliga naturen som är roten till allt ont och allt gott i världen. Inte det faktum att den kommer till uttryck genom människors religioner.

Särskilt problematisk är den mänskliga naturens benägenhet att dela in människor i grupper, vi-och-dom-tänkande. Det är ett frö till extremism. Och extremismen är till sin natur människofientlig, eftersom den får extremisterna att avsky och hata de som inte är som dem.

Efter nationalisten Anders Breiviks fasansfulla terrordåd formulerade Norges statsminister Jens Stoltenberg hur så många av oss känner infor terrorismen:

- Vårt svar är mer demokrati, större öppenhet och mer humanitet, men aldrig naivitet.

Som liberaler är det därför vi försvarar religionsfriheten och andra demokratiska kärnvärden. Samtidigt vill vi se effektiv brottsbekämpning av allvarliga brott som hotar människors liv och hälsa. Och att goda människor av alla religiösa och sekulära bekännelser sluter upp mot extremistiska och människofientliga ideologier.

Efter terrordådet på Drottninggatan i Stockholm värmdes mitt hjärta då jag såg så många svenskar avvisa det extremistiska vi-och-dom-tänkandet och istället förenas i manifestationer för medmänsklighet och kärlek.

Men det gör så jävla ont.

Ytterligare ett vallöfte avklarat

Norrköping

Idag fattar Vård- och omsorgsnämnden det historiska beslutet om att införa LOV i hemtjänsten i Norrköpings kommun.

Att införa LOV, alltså att ge kommunens invånare rätt att själva välja utförare av vård- och omsorgstjänster, var ett av de viktigaste vallöftena för Liberalerna 2014.

Vi har valfrihet när vi köper mat, kläder och annat livsnödvändigt. På samma sätt bör det också finnas valfrihet inom vård- och omsorgstjänster. Det är diskriminerande om människor på grund av ålder eller funktionsnedsättning förlorar valfriheten.

Valfrihet förutsätter alternativ att välja mellan. En mångfald av företag ökar valmöjligheterna och skapar även en bredare arbetsmarknad för personalen.  Privata företag får chansen att erbjuda vård- och omsorgstjänster med olika profilering, t.ex. särskilda omsorgsprofiler eller språkkompetenser.

Förhoppningsvis kommer reformen också att på ett naturligt vis driva upp lönerna för t.ex. undersköterskor - där Norrköping idag inte ligger särskilt bra till i jämförelse med andra kommuner trots att undersköterska är ett bristyrke. Personalens ställning har varit svag då antalet arbetsgivare på orten varit begränsat.

Vi Liberaler vill fortsätta att öka valfriheten inom fler vård- och omsorgstjänster. Hemtjänsten är dock en bra början.

Vår vision är att medborgarna ska kunna välja innehåll från de tjänster som vårdföretag och kommunen erbjuder på lika villkor. Kvalite i verksamheten kommer vara fortsatt centralt oavsett om verksamheten bedrivs i privat eller offentlig regi. Rentav ännu mer centralt tack vare den konkurrenssituation som kommer att råda mellan olika utförare. Det finns exempel på kommuner som helt har konkurrerats ut av privata alternativ.

Naturligtvis måste reformen följas upp kontinuerligt ur såväl ett kvalitets- som kostnadsperspektiv.

Fler valmöjligheter för de äldre - fler valmöjligheter för personalen - fler möjligheter för driftiga entreprenörer och ett uppfyllt vallöfte från Liberalernas sida. Det är inte en win-win, det är en win-win-win-win.

Jag vill bygga ett samhälle där så många som möjligt känner att de kan vara med och delta. Särskilt intresserad av demokrati- och rättighetsfrågor, kultur och ny teknik.


Styrelseledamot för Liberalerna i Norrköping, och ersättare i Vård- och omsorgsnämnden.


Vill du mig något?

Mejl
torbjorn@wester.me

Facebook
facebook.com/torbjorn.wester.norrkoping

Twitter
twitter.com/torbjorn_wester

Instagram
instagram.com/torbjornwester

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se