• onsdag 18 oktober 2017
  • Familjeannonser
  • Lunchguiden
  • Grannar
  • Lokus
  • XTRABONUS
  • Lohts
  • JobbPlus - Östergötlands nya mötesplats för dig som söker jobb och nya möjligheter
Säsongspremiär för Åsa i skärgården! Åsa Sjöbergs blogg Åsa Sjöbergs blogg
Vädersponsor:

Torbjörn Wester (L)

Övervakningskameror på äldreboenden

Norrköping  

Att installera kameror för att övervaka de gamla, på äldreboenden och i vissa fall i privata hem, väcker många känslor.

En del tänker på övervakningskameror och tänker att det är ett hot mot den personliga integriteten. Det finns även farhågor om att kameror ska ersätta personal så att de gamla får mindre mänsklig kontakt, närvaro och trygghet.

Dessa farhågor verkar obefogade. Tvärtom erbjuder kameror inom äldrevården en möjlighet till ökad personlig integritet och att personalen kan använda mer tid till de äldre som behöver hjälp istället för att fysiskt kontrollera de som mår bra.

Ny teknik innebär fantastiska möjligheter inom varje verksamhet i samhället. Den nya tekniken för naturligtvis också med sig nya hot, inte minst mot den personliga integriteten. Men ny teknik kan faktiskt användas för att öka möjligheten till personlig integritet.

Gamla människor ramlar ibland. I värsta fall kan de bli liggande på golvet utan att kunna ta sig upp. Därför behöver en del gamla tillsyn. Detta gäller även på natten. Det är där kamerorna kommer in som en praktisk lösning.

Många äldre på boenden klagar över att de blir störda när personalen tittar till dem på natten. Vissa uttrycker att de inte ens försöker sova innan personalen gjort sin rond. Det kan även upplevas som integritetskränkande att ha människor som kommer och tittar till en när man sover på natten.

Kameror gör det möjligt att kontrollera att de äldre inte råkat ut för någon olycka utan att behöva störa dem. Moderna tillsynskameror är värmekameror där man inte kan urskilja mer än en värmeprofil som visar att den gamla ligger i sin säng och inte har ramlat. Det går inte att urskilja några detaljer.

Ordet "övervakningskamera" skickar fel signaler. Därför används numera begreppet "tillsynskamera". Att övervaka innebär att hålla koll på någon så att denne inte gör nåt dumt, att ge tillsyn innebär också att hålla koll på någon - men för att se till så att personen mår bra.

Jag har personligen ändrat åsikt om kameror i äldrevården efter att ha förstått hur uppskattade de är av de äldre som fått möjlighet att testa på. Det är viktigt att kamerorna är frivilliga, bara används nattetid, använder tekniska lösningar som skyddar integriteten och inte leder till personalneddragningar.

I vård- och omsorgsnämnden kommer jag för Liberalernas räkning verka för att vi vågar testa på och dra nytta av den stora framväxande sektorn inom välfärdsteknik.

I framtiden kommer vi säkert alla att använda olika sensorer som integreras i vårt liv på olika vis. Det är viktigt att tekniken utgår från och är till för att fylla mänskliga behov, att de skänker individer makt och integritet och inte används till att begränsa och kontrollera.

Dataintrång hos Liberalerna

Norrköping

Igår morse kontaktade jag Liberalernas partisekreterare Maria Arnholm, samt skickade ut ett pressmeddelande, om att jag upptäckt att minst 25 kommunala sidor på Liberalernas hemsida hade hackats.

Detta snappades snabbt upp av media. Sveriges television gjorde inslag för lokalnyheterna i Öst och Sörmland. P4 Östergötland likaså. Även annan lokalmedia runt om i landet tog upp nyheten, däribland Nya Lidköpingsposten, Lidköpingsnytt, 24Kalmar och Borås DLY.

Här i Norrköping skrev såväl Norrköpings tidningar, Folkbladet och Norrköping Newsom händelsen.

Liberalerna gick igår ut med information om händelsen, där man vill tona ned det som inträffat utifrån att det inte finns några indikationer på att känsligare system drabbats, som t.ex. medlemsregistret eller mejlsystem. Samtidigt bekräftar man att IT-incidenten har ägt rum och att utomstående kunnat ändra innehållet på Liberalernas hemsida, dvs. att sidan blivit hackad som en följd av ett säkerhetshål i det webbpubliceringsverktyg (WordPress) som Liberalerna använder.

Det är anmärkningsvärt att hacket upptäcktes av Liberalerna centralt redan i februari, men att man vare sig gått ut med information eller åtgärdat skadorna på de lokala sidorna. Det tog mig mindre än 30 sekunder att med googles hjälp hitta de hackade lokala sidorna. Detta indikerar att det finns brister i arbetet med datasäkerheten, och det finns säkert ett samband mellan bristen på transparens och bristen på heltäckande åtgärder. De flesta som jobbar professionellt med datasäkerhet är eniga om att just transparensen kring IT-incidenter behöver förbättras i hela samhället.

Det som glädjer mig är att händelsen inte enbart blivit en fråga om “ytterligare en IT-attack”. Den här gången var det Liberalerna som drabbades, nästa gång kan det vara Vänsterpartiet, Transportstyrelsen, landstinget eller riksdagen. Poängen är att vi lever i en tid då vi måste förvänta oss återkommande attacker mot våra digitala system. Detta är en fråga som behöver komma högre upp på den politiska dagordningen.

Jag är särskilt glad att våra två lokaltidningar Folkbladet och Norrköpings tidningar fick med detta i sin rapportering.

Norrköpings tidningar intervjuade mig:

"– Detta bör inte behandlas som en isolerad händelse, utan ingå i en större diskussion om digital integritet, säger Torbjörn Wester, styrelseledamot i Liberalerna Norrköping. […]

Torbjörn Wester hoppas också på en politisk diskussion om datasäkerhet.

– I ett samhälle där datasystem hela tiden utsätts för attacker kan det vara dags för ett systemskifte i synen på hur mycket information det är vettigt att vi samlar in och registrerar om medborgarna."

Även Folkbladet gjorde en intervju:

"Torbjörn Wester […] har dataskydd och integritet som sina profilfrågor.

– Frågan om datasäkerhet engagerar mig naturligtvis, det var orsaken att jag gick in i politiken från början. I det här fallet är det inte att det är Liberalernas hemsida som är problemet utan det här är något man måste lyfta på bred front i samhället. I den tid vi nu lever i utsätts datasystem hela tiden för angrepp så kanske är det dags för ett digitalt systemskifte."

Som jag även skrev i det pressmeddelande jag skickade ut:

"– En sådan här attack får mig att ifrågasätta mängden integritetskänsliga uppgifter som finns lagrade om medborgare, när datasystem hela tiden utsätts för attacker. Som liberaler inser vi att skyddet av medborgarnas privata kommunikation och information är en förutsättning för ett fritt och öppet samhälle."

Det offentliga samlar idag in mängder av integritetskänslig information om medborgarna. Det kan vara dags för ett systemskifte i synen på hur mycket information det är vettigt att vi samlar in och sparar.

Det är även helt nödvändigt att myndigheter, politiska partier och andra samhällsviktiga institutioner förstår behovet av att prioritera datasäkerheten, att visa transparens kring inträffade händelser, och av att de skyddar känslig information.

Hur står det till i Norrköpings kommun med dataskyddet? Även kommunen samlar in en hel del information om medborgarna. Jag sitter själv i Vård- och omsorgsnämnden och kan se detta. Vi har även andra nämnder som t.ex. Socialnämnden. Eller för den delen så enkla saker som register över var dina barn går på dagis.

Jag kommer att kandidera till kommunfullmäktige för Liberalerna i valet 2018, och har för avsikt att gå till personval med ett heltäckande initiativ för att ytterligare lyfta upp frågan om datasäkerhet i Norrköpings kommun på agendan.

Missförstånd om wifi på äldreboenden

Norrköping

Jag har tidigare bloggat om att vi borde ha trådlöst internet – wifi – på kommunens äldreboenden.

Hur kommer det sig att vi har trådlöst internet överallt i samhället, på bibliotek, i offentliga lokaler, på hotell, arbetsplatser och i privata hem, men år 2017 fortfarande inte på äldreboendena i Norrköpings kommun?

Tillgång till internet är idag en förutsättning för deltagande i samhället. Vi använder nätet till allt, för att betala våra räkningar, hålla kontakt med vår familj, söka information, kontakta vården och olika myndigheter. Wifi på äldreboendena borde vara lika självklart som att de gamla har tillgång till elektricitet och rinnande vatten.

När jag talat med politiker och tjänstemän i Norrköpings kommun har jag upptäckt att det finns en föreställning om att det inte vore lagligt att erbjuda wifi på äldreboendena. Det sägs att det finns ett yttrande från jurister som påstås uppge att ifall de gamla får wifi, så måste kommunen erbjuda samma sak till alla andra kommuninvånare.

Ingenting kunde vara mer fel.

Det som finns är en generellt skriven rekommendation från IT-styrgruppen, som skrevs utifrån en fråga om ifall kommunen bör erbjuda wifi på boenden för ensamkommande asylsökande barn och ungdomar. Dokumentet innehåller ett försök till juridiskt resonemang, som inte är hållbart.

Det är ofantligt överraskande om detta dokument är det enda som har hindrat Norrköpings kommun från att införa wifi på äldreboenden.

Redan idag erbjuds de gamla elektricitet på boendena, utan att själva behöva teckna elavtal med något företag. Det finns inget skäl till varför wifi inte skulle kunna erbjudas på samma villkor.

Flera kommuner har redan idag wifi på äldreboenden, bland annat Finspång. Även Linköping har fattat beslut om detta. Så att just Norrköping skulle ha hittat några olösbara juridiska problem med wifi på äldreboenden är inte särskilt troligt.

En annan fråga är huruvida trådlöst internet bör vara gratis eller kosta pengar för de som bor på äldreboende?

Utifrån hur samhället i övrigt ser ut, med fritt och gratis wifi förekommande på så många ställen, är det väldigt svårt att argumentera för att just de gamla skulle behöva betala för en tjänst som brukar tillhandahållas fritt.

Min slutsats är att det inte finns någonting juridiskt eller principiellt som hindrar Norrköping att omedelbart fatta beslut om gratis wifi på kommunens äldreboenden.

Wifi på äldreboenden

Norrköping

Tillgång till internet är en förutsättning för deltagande i samhället.

Vi använder nätet till allt, för att betala våra räkningar, hålla kontakt med vår familj, söka information, kontakta vården och olika myndigheter.

Trots detta står olyckligtvis många i den äldre generationen utanför den digitala världen och dess möjligheter. Det finns ett behov av stöd från kommunen (biblioteket gör en strålande insats!) och civilsamhället.

Många äldre har samtidigt tagit till sig av ny teknik och är flitiga internetanvändare. På äldreboenden använder en del av de äldre laptops eller surfplattor med skype så att de enkelt kan hålla kontakt med sina barn och barnbarn. De mejlar, facebookar och använder myndigheters nättjänster.

Tyvärr har vi inte wifi (trådlöst internet) på kommunens äldreboenden. Det är en självklarhet i många offentliga lokaler, på hotell, i privata hem och på många företag. Det borde vara en självklarhet på äldreboendena också!

Wifi åt de gamla borde vara lika självklart som tillgång till rinnande vatten och elektricitet.

Det finns även en annan aspekt: I samband med att äldre blir sjuka eller rentav riskerar att gå bort förekommer det att barn uppehåller sig i veckor hos de gamla. Enkel tillgång till internet skulle väsentligen underlätta vardagen för anhöriga som på det sättet uppehåller sig under någon period hos sina äldre familjemedlemmar. Somliga barn kan ha ett behov av att kunna jobba på plats på äldreboendet, vilket för vissa är möjligt med god tillgång till internet.

Det finns juridiska utmaningar med att erbjuda wifi på äldreboendena. Jag har fått ett svar från kommunens jurister som jag kommer att presentera i ett kommande blogginlägg.

(Bild ovan på äldre kvinna framför dator: KimSanDiego, CC BY ND.)

Norrköpingsliberaler stödjer Birgitta Ohlsson

Norrköping  


(Klicka på bilden för stor version.)

Inför lördagens primärval i Östergötland går 11 ledande Norrköpingsliberaler ut i en debattartikel i Norrköpings tidningar till stöd för Birgitta Ohlsson som ny partiledare.

Jag är en av undertecknarna, och står bakom texten till 100 %.

"Birgittas kandidatur erbjuder en verklig chans till nytändning för Liberalerna.

Hennes brinnande entusiasm och engagemang imponerar, hon har en sällan skådad förmåga att inspirera och bygga förtroende, och hon har de ledaregenskaper som krävs.

Med sin positiva människosyn skänker Birgitta hopp och framtidstro i ett politiskt klimat som alltmer präglas av konflikter och intolerans. Hon kan vinna såväl debatter som människors sympati."

Debattartikeln finns på nätet här.

Med Birgitta i spetsen är det dags för en rejäl nytändning i Sveriges liberala parti!

Jag vill bygga ett samhälle där så många som möjligt känner att de kan vara med och delta. Särskilt intresserad av demokrati- och rättighetsfrågor, kultur och ny teknik.


Styrelseledamot för Liberalerna i Norrköping, och ersättare i Vård- och omsorgsnämnden.


Vill du mig något?

Mejl
torbjorn@wester.me

Facebook
facebook.com/torbjorn.wester.norrkoping

Twitter
twitter.com/torbjorn_wester

Instagram
instagram.com/torbjornwester

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se