Logga in
Logga ut
Varför inga budgetbeslut före valet Björn Grip (V) Björn Grip (V)
Vädersponsor:

Torbjörn Wester (L)

Övervakningskameror på äldreboenden

Norrköping  

Att installera kameror för att övervaka de gamla, på äldreboenden och i vissa fall i privata hem, väcker många känslor.

En del tänker på övervakningskameror och tänker att det är ett hot mot den personliga integriteten. Det finns även farhågor om att kameror ska ersätta personal så att de gamla får mindre mänsklig kontakt, närvaro och trygghet.

Dessa farhågor verkar obefogade. Tvärtom erbjuder kameror inom äldrevården en möjlighet till ökad personlig integritet och att personalen kan använda mer tid till de äldre som behöver hjälp istället för att fysiskt kontrollera de som mår bra.

Ny teknik innebär fantastiska möjligheter inom varje verksamhet i samhället. Den nya tekniken för naturligtvis också med sig nya hot, inte minst mot den personliga integriteten. Men ny teknik kan faktiskt användas för att öka möjligheten till personlig integritet.

Gamla människor ramlar ibland. I värsta fall kan de bli liggande på golvet utan att kunna ta sig upp. Därför behöver en del gamla tillsyn. Detta gäller även på natten. Det är där kamerorna kommer in som en praktisk lösning.

Många äldre på boenden klagar över att de blir störda när personalen tittar till dem på natten. Vissa uttrycker att de inte ens försöker sova innan personalen gjort sin rond. Det kan även upplevas som integritetskränkande att ha människor som kommer och tittar till en när man sover på natten.

Kameror gör det möjligt att kontrollera att de äldre inte råkat ut för någon olycka utan att behöva störa dem. Moderna tillsynskameror är värmekameror där man inte kan urskilja mer än en värmeprofil som visar att den gamla ligger i sin säng och inte har ramlat. Det går inte att urskilja några detaljer.

Ordet "övervakningskamera" skickar fel signaler. Därför används numera begreppet "tillsynskamera". Att övervaka innebär att hålla koll på någon så att denne inte gör nåt dumt, att ge tillsyn innebär också att hålla koll på någon - men för att se till så att personen mår bra.

Jag har personligen ändrat åsikt om kameror i äldrevården efter att ha förstått hur uppskattade de är av de äldre som fått möjlighet att testa på. Det är viktigt att kamerorna är frivilliga, bara används nattetid, använder tekniska lösningar som skyddar integriteten och inte leder till personalneddragningar.

I vård- och omsorgsnämnden kommer jag för Liberalernas räkning verka för att vi vågar testa på och dra nytta av den stora framväxande sektorn inom välfärdsteknik.

I framtiden kommer vi säkert alla att använda olika sensorer som integreras i vårt liv på olika vis. Det är viktigt att tekniken utgår från och är till för att fylla mänskliga behov, att de skänker individer makt och integritet och inte används till att begränsa och kontrollera.

Lär medborgarna skydda sig på nätet

Norrköping

Frågan om datasäkerhet är högaktuell, inte minst efter avslöjandet att hemliga uppgifter hos transportstyrelsen inte skyddats korrekt. Men datasäkerhet kan vara mycket mer personlig än så. Tänk dig att dina privata facebookmeddelanden, mejl och privata bilder plötsligt skulle läcka ut på nätet.

Tillsammans med Fredrik Franzén, förste vice ordförande utbildningsnämnden, skrev jag en debattartikel i Norrköpings tidningar på detta ämne: Lär medborgarna skydda sig på nätet.

"Vi behöver en samhällsdiskussion om digital integritet och datasäkerhet. En del handlar om moral och etik, en del om lag och rätt. Vi behöver även undervisa, kanske redan i skolan, om hur man som medborgare vidtar grundläggande åtgärder för att skydda sig."

Lika självklart som att lära våra skolelever att laga mat i hemkunskapen i skolan, lika självklart är det att undervisa om grundläggande datasäkerhet, om digitaliseringens fördelar men också om dess risker.

Bildkälla: Nick Youngson CC BY-SA 3.0 Alpha Stock Images

Bättre för personalen i hemtjänsten

Norrköping

När vi nu äntligen öppnat upp i Norrköping för privata alternativ i hemtjänsten, är det en aspekt av den förändringen som inte kommit fram tillräckligt väl: Förbättringarna för personalen.

Det är idag brist på kompetent hemtjänstpersonal. Därför måste privata utförare erbjuda bättre arbetsvillkor för att locka över personal från den kommunala verksamheten. Kommunen kommer i sin tur "tvingas" att förbättra villkoren för sin personal för att behålla den.

Om detta skriver Gunnar Asserhed (L) och jag tillsammans i en debattartikel som publicerats i NT: Eget val i hemtjänsten bättre för alla

"För att kunna rekrytera kompetent personal måste därför goda arbetsvillkor erbjudas. Privata utförare kan inte rekrytera personal med slogans som "byt till oss, vi erbjuder lägre lön och sämre villkor” När eget val nu införs måste därför arbetsgivarna ta mer hänsyn till arbetsvillkoren vilket gynnar de anställda."

Även Folkbladet publicerade debattartikeln, under den väldigt träffande rubriken: Positivt för personalen

Dags för wifi på äldreboenden!

Norrköping  

Vård- och omsorgsnämnden har äntligen fattat beslut om att ta fram ett underlag för att införa wifi (trådlöst internet) på äldreboenden och boenden för funktionshindrade i Norrköping.

Många äldre har tagit till sig av ny teknik och är internetanvändare. På äldreboenden använder en del av de äldre laptops eller surfplattor med skype så att de enkelt kan hålla kontakt med sina barn och barnbarn. De mejlar, facebookar och använder myndigheters nättjänster. På gruppboenden använder funktionsnedsatta nätet till allt vi använder nätet till i vårt digitala samhälle.

Norrköping har riskerat att hamna på efterkälken. Finspång har redan wifi på kommunens äldreboenden och Linköping har fattat beslut om att införa det. Det finns inget skäl till att Norrköping ska ligga efter.

Som bakgrund till beslutet kan jag rekommendera mina två tidigare blogginlägg: Wifi på äldreboenden och Missförstånd om wifi på äldreboenden.

Norrköpings tidningar skriver om beslutet: Nu ska åldringarna bli uppkopplade

“Beslutet togs häromdagen i Vård- och omsorgsnämnden efter förslag från en av nämndens ledamöter, Torbjörn Wester [… som] understryker att internet är en förutsättning för deltagande i samhället”.

Även Folkbladet rapporterar under rubriken: Wifi på äldreboenden på gång

“Beslutet fattades när vård- och omsorgsnämnden hade möte tidigare i veckan. Liberalen Torbjörn Wester har länge drivit frågan. […] Som teknikvurmare ser han stora fördelar med ny teknik. Samtidigt ser han hur den nya teknikens fördelar inte är jämnt fördelad i samhället. Avsaknaden av wifi på äldre- och LSS-boenden i kommunen är en sådan.”

Det efterlängtade beslutet är på många sätt en demokratireform, eftersom tillgång till internet är en förutsättning för deltagande i samhället.

Jag har egentligen bara ett ord för att beskriva min känsla inför beslutet i nämnden: Äntligen!

Avkriminalisera narkotika för eget bruk

Norrköping

Liberalernas socialpolitiska arbetsgrupp föreslår att privat bruk av narkotika ska avkriminaliseras. Det ska dock fortsätta vara förbjudet att köpa, sälja och inneha narkotika.

Sverige har en av de högsta narkotikarelaterade dödligheterna i Europa. Samtidigt har vi en av Europas hårdaste narkotikalagstiftningar. Det är alltfler forskare som anser att det finns ett samband.

När de som använder narkotika behandlas som brottslingar skapar det ett socialt stigma som gör det svårare att söka hjälp och vård. Dessutom leder det till att polisens och samhällets resurser används fel.

– Vi vill kunna hjälpa de människor som är mest utsatta. De som har en beroendesjukdom. De ska ha vård istället för straff. Vi har sett att den politik vi för i Sverige inte fungerar, säger Christina Örnebjär, ordförande i Liberalernas socialpolitiska arbetsgrupp.

Under 2016 publicerades den vetenskapliga rapporten Public health and international drug policy. Rapporten konstaterade att om såväl eget bruk som mindre innehav av narkotika tillåts leder det till färre dödsfall pga. narkotikabruk.

Det är oerhört uppfriskande att Liberalernas arbetsgrupp vågar föreslå seriös evidensbaserad politik på narkotikaområdet, trots alla de moralistiska uppfattningar och myter som präglar politikområdet.

Istället för att jaga och lagföra socialt utsatta missbrukare, eller för den delen medborgare som väljer att ta en joint istället för ett glas vin på fredagskvällen, borde vi inrikta polisens resurser mot att jaga de som smugglar och säljer narkotika. Skadeverkningarna för enskilda och på samhället av alkohol, tobak och narkotika är gigantiska, men nolltolerans är inte det bästa sättet att bekämpa problemen.

Medkänsla är viktigare än att sätta sig på höga moraliska hästar.

Sverige är ett besynnerligt land. Vi ska alltid gå mot ytterligheter. Först har vi en flyktingpolitik som är en av EU:s generösaste. Sedan ska vi bli hårdast i EU. Det är något i vår kultur som gör att vi alltid intar de mest långtgående ståndpunkterna. Just nu har vi en av EU:s hårdaste narkotikalagstiftningar, och det är alltfler forskare som anser att svenska missbrukare och medmänniskor dör på grund av det. Men lösningen är inte drogliberalism eller drogromantik. Det är istället vetenskaplig, balanserad, lösningsorienterad och skademinimerande politik.

Personligen skulle jag vilja gå ett litet steg längre än den socialpolitiska arbetsgruppen och tillåta även innehav av ett fåtal doser narkotika för eget bruk. För det blir lite motsägelsefullt om det är tillåtet att ha en dos narkotika i kroppen, men inte i fickan.

Foto: Imagens Evangélicas (CC BY)

Fritt fram att engagera dig politiskt

Norrköping  

Är du politiskt aktiv? Om inte, hur kommer det sig?

De flesta känner ett starkt engagemang för sådana frågor som t.ex. äldrevården eller skolan. Det är politiskt styrda verksamheter. Men antalet medborgare som är redo att lägga ner tid, energi och engagemang som fritidspolitiker blir allt färre. Hur kommer det sig?

En förklaring kan vara ett arbetsliv som kräver allt mer; på många jobb förväntas vi nästan vara tillgängliga 24 timmar om dygnet. Eller också är det den alltmer utbredda individualismen. Färre medborgare känner sig intresserade av att lägga tid och engagemang på att samverka med andra människor för att bygga något gemensamt, särskilt när det kräver ideellt arbete. Att inte veta hur man engagerar sig kan också vara en tröskel. Eller också kanske en del tror att man måste vara en extraordinär person för att engagera sig politiskt.

Men vilka är det som är engagerade i våra olika partier på lokal nivå? Jo, helt vanliga människor. Somliga har läst på universitet, somliga har ingen högre utbildning än grundskola. Somliga tjänar mer än genomsnittet, många tjänar mindre än genomsnittet. En del är intelligenta, andra är mindre intelligenta. En del är fantastiska på att formulera sig, andra talar ogärna inför folk. Somliga är pensionärer, andra är småbarnsföräldrar, en del är ungdomar.

Samhället byggs gemensamt. När allt färre är med och deltar i bygget missar vi många goda idéer, färre grupper blir representerade och det blir också en utmaning när kanske inte de mest lämpade får politiska uppdrag helt enkelt eftersom konkurrensen om uppdragen är så liten.

Om du inte redan är politiskt aktiv, vill jag starkt uppmana dig att bli det. Sluta att bara vara en konsument av demokratin, och bli en medskapare av vårt samhälle.

Jag tänker inte uppmana dig att gå med i just det parti som jag själv är engagerad i. Jag kanske är underlig som politiker på det sättet att jag tycker att det är viktigare att du hittar ett parti som just du sympatiserar med, och vågar ta steget att engagera dig!

(Bild på möte överst i inlägget: Linkhumans, CC BY.)

Jag vill bygga ett samhälle där så många som möjligt känner att de kan vara med och delta. Särskilt intresserad av demokrati- och rättighetsfrågor, kultur och ny teknik.


Styrelseledamot för Liberalerna i Norrköping, och ersättare i Vård- och omsorgsnämnden.


Vill du mig något?

Mejl
torbjorn@wester.me

Facebook
facebook.com/torbjorn.wester.norrkoping

Twitter
twitter.com/torbjorn_wester

Instagram
instagram.com/torbjornwester

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se