Logga in
Logga ut
Tillsammans Inga-Lill Östlund (L) Inga-Lill Östlund (L)
Vädersponsor:

Demokrati eller partipiska?

Söderköping I går på kommunfullmäktige i Söderköping togs beslut om en ny detaljplan för Eriksvik, östra delen av Brunnsparken. Många engagerade medborgare fanns på plats. Jag hörde några av dem diskutera bristen på demokrati. Det kändes märkligt i den folkvalda församlingen. Innan en detaljplan antas har den varit i kontakt med demokrati minst 20 gånger. Förslaget har passerat nämnden några gånger, varit på samråd, diskuterats i olika grupper, medlemsmöten mm. för att till slut hamna i kommunfullmäktige.

Det har skrivits en del om partipiskan inom socialdemokraterna just i denna fråga. Min undran är om det är demokrati om en person av 50 i en grupp har rätt att hindra ett beslut som de andra 49 vill ska genomföras? I en demokrati kan förtroendevalda ha olika åsikter inom partiet men det är en skyldighet att låta sina beslut vägledas av partiets idéer och fattade principbeslut. Det kan vara svårt ibland men det finns inget parti där mina åsikter aldrig kolliderar med resten, men då får jag tänka på att jag är ombud för väljarna och partiet.

Det som också kändes märkligt igår var att de partier som ingick i majoriteten förra mandatperioden och nu är i opposition deltog i demonstrationen mot att bygga i parken. Jag kommer ihåg 2014 när den nu gällande detaljplanen antogs, då tog man inte hänsyn till protesterna och demonstrationerna, och då skulle man bygga mitt i parken! Då var socialdemokraterna och miljöpartiet emot det förslaget och idag tycker vi att vi kan bygga på en annan plats och att den nya detaljplanen är bättre. Ja, jag vet, alla har rätt att ändra sig! Det blir ombytta roller och i NT 2014 ställde dåvarande kommunalrådet från centerpartiet en fråga "Kan det ha med att göra att det är valår?" Den frågan kan vi bolla tillbaka till den borgerliga oppositionen idag.

Nattpersonal på äldreboenden

Söderköping IVO, inspektionen för vård och omsorg, har gjort tillsyn på Birkagården, vårt demensboende i Söderköping. I deras beslut kan vi läsa att bemanning nattetid är inte anpassad efter de boendes behov och lokalernas utformning. En annan punkt är en låst dörr som inte alla boende kan öppna.

Dessa brister ska vi naturligtvis skyndsamt åtgärda.

Det är nu snart två år sedan regeringen beslutade att förtydliga vad som gäller kring personal dygnet runt på särskilda boendeformer. Det finns skäl att påminna oss om varför det här är viktigt och varför vi måste agera. Vi ska påminna oss om att de lagar och regelverk vi har för äldreomsorgen handlar om hur samhället ska vara för dig och mig.

Var och en av oss ska kunna vara trygga med att när vi själva behöver äldreomsorg ska den finnas där och den ska vara av hög kvalitet. Om våra anhöriga behöver bo på ett demensboende ska vi kunna sova tryggt i vetskap om att de får den omsorgen de behöver och har rätt till.

Det är drygt 160 000 personer som har demens idag och de kommande åren förväntas det bli ytterligare 100 000. Frågor som rör demens kommer inte bli mindre viktiga framöver.

Vi har förra året ökat nattbemanningen på Blå Porten och vi har gjort en stor satsning för att öka bemanningen i demensvården dagtid. Nu får vi ta ytterligare steg.

Kommunen ska bli en bättre arbetsgivare. Rätten till heltid är nu genomförd på våra enheter inom socialförvaltningen. Arbetet mot stress och sjukskrivningar måste bli bättre. Detta är en stor jämställdhetsfråga. Alltför ofta är det kvinnodominerade yrken som har sämre villkor. Det sambandet måste vi bryta.

Julmonster i kylskåpet

Söderköping Varje gång jag öppnar kylskåpet så här dagrna efter jul så ser jag ett monster. Ibland ser det ut som en lax, ibland som en skinka och ibland som en prinskorv eller minigurka. Varje gång så pratar det med min mormors röst. Det säger " Nu ska vi äta upp resterna som finns innan vi köper annan mat. Vi ska inte slänga någon mat. Vi kommer ihåg hur det är att svälta och många människor gör det även idag." Min mormor var och är en förebild för mig. Hon blev ensamstående mamma 1939 när min mamma bara var ett år. Min morfar dog i tuberkulos och även en morbror till mig några år efter morfar. Mormor försörjde ensam sin familj, fyra barn, hon gifte aldrig om sig. Hon jobbade på järnvägen med att städa tågvagnar och baracker. Under och efter andra världskriget var tillgången till mat minimal i norra Finland. Hon skickade iväg de två yngsta barnen till Sverige så de inte skulle svälta ihjäl. När det blev bättre efter ett år, hämtade hon hem barnen från Sverige.

Jag umgicks väldigt mycket med min mormor innan hon dog 1976 och hade förmånen att höra alla historier hon berättade om hur det var förr. Jag har lite ångest när jag ser hur mycket mat och annat vi köper till jul och tanken på hur mycket av det slängs. Som tur är så tror jag att svinnet har minskat något, åtminstone i min familj.

Om några dagar skriver vi 2018. Jag hoppas det blir ett år för barn och äldre. För mig personligen tid att umgås med barnbarnen och för alla världens barn önskar jag fred och frihet samt ett liv utan svält och sjukdomar. För de äldre i Söderköping ett år då vi får se resultat av de satsningar vi har gjort i omsorgen.

Gott Nytt År!

Inlägg i Metoo kampanjen

Söderköpimg Vi som är över 50 kan säga "Me too" många gånger. En händelse har fastnat i minnet. Jag skulle på en anställningsintervju i slutet av 70-talet. Tror det var mitt andra jobb. Nervös satt jag utanför ett rum och väntade på min tur. När tjejen före mig kom ut så stängde hon inte dörren ordentligt så jag hörde vad som sades inne i rummet. Jag hörde två män poängsätta tjejen som precis hade gått. Inte utifrån hennes kunskap utan utifrån utseendet. Stora bröst och snygga ben gav mycket poäng. Jag borde ha gått därifrån men satt bara och tänkte att oj, behövs det stora bröst för att få detta jobb, så har jag ingen chans. Då hörde jag en tredje man som sa åt dem att skärpa sig och att det inte är vad man har innanför tröjan utan vad man har innanför pannbenet som räknas. Han, den tredje mannen, blev min chef, jag fick jobbet trots mina ganska medelmåttiga poäng, antar jag.

Till grund för oss socialdemokrater ligger insikten om att alla människor föds fria och lika i värde. Om människovärdet är grunden, kan jämställdheten aldrig bara vara en fråga för kvinnor. Vi måste lära våra pojkar jämställdhet och respekt så det blir ett sätt att leva. Vi måste lära våra flickor samma sak så de blir starka och självständiga.

Metoo kampanjen har fått alla att inse hur ojämställda vi fortfarande är. Just nu kan vi förändra. Förändra kräver att vi gör det tillsammans. Engagera dig i vår demokrati och gör det för att visa vilka värderingar vi vill ska styra.

 

Tuffa beslut!

Söderköping De närmaste veckorna måste socialnämnden i Söderköping fatta tuffa beslut om ekonomin för att få en budget i balans 2018.

Det är svårt är att genomföra politiska satsningar då pengarna slukas av den behövande verksamheten. Vi socialdemokrater vill ha fler händer i vården, bra arbetsmiljö och mer delaktighet för både medarbetare och våra kunder och boende. Söderköping har fått LOV, nyckelfri hemtjänst, planeringssystem och ökad bemanning. Vi har genomfört rätten till heltid och haft projekt som syftar till mer delaktighet men nu måste vi pausa. Nu får förändringsprocessen rikta sig till att förbättra det som inte blev så bra i genomförandet och utbilda medarbetare. Nu behöver vi hjälp av alla medarbetare i verksamheterna för att kunna se och få del av de positiva effekterna av allt som har genomförts.

Det kommer att pratas om effektiviseringar och besparingar men egentligen handlar det om att de stora projekt som har genomförts skall ge resultat. Det krävs en tydlig styrning och ledning samt engagerade medarbetare för att lyckas med detta.

Ofta när besparingar behövs så är det första alternativet att minska på det förebyggande arbetet. Det är ett kortsiktigt tänk och så vill inte jag tänka. Vi måste tänka långsiktigt men samtidigt våga ta tuffa beslut.

Jag är ordförande i socialnämnden i Söderköping sedan valet 2014.
Jag är uppvuxen i en liten bruksort i Norra Finland.
Mitt engagemang för samhällsfrågor började redan när jag var barn.
Jag vill kämpa mot orättvisor, kämpa för jämställdhet och solidaritet.
Kämpa för kvinnors och tjejers rätt till utbildning och jobb på lika villkor.
Jag tror på politikens möjlighet att förändra, att skapa ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se