I värmens månad... Jonas Andersson (V) Jonas Andersson (V)
Vädersponsor:

Inlägg i Metoo kampanjen

Söderköpimg Vi som är över 50 kan säga "Me too" många gånger. En händelse har fastnat i minnet. Jag skulle på en anställningsintervju i slutet av 70-talet. Tror det var mitt andra jobb. Nervös satt jag utanför ett rum och väntade på min tur. När tjejen före mig kom ut så stängde hon inte dörren ordentligt så jag hörde vad som sades inne i rummet. Jag hörde två män poängsätta tjejen som precis hade gått. Inte utifrån hennes kunskap utan utifrån utseendet. Stora bröst och snygga ben gav mycket poäng. Jag borde ha gått därifrån men satt bara och tänkte att oj, behövs det stora bröst för att få detta jobb, så har jag ingen chans. Då hörde jag en tredje man som sa åt dem att skärpa sig och att det inte är vad man har innanför tröjan utan vad man har innanför pannbenet som räknas. Han, den tredje mannen, blev min chef, jag fick jobbet trots mina ganska medelmåttiga poäng, antar jag.

Till grund för oss socialdemokrater ligger insikten om att alla människor föds fria och lika i värde. Om människovärdet är grunden, kan jämställdheten aldrig bara vara en fråga för kvinnor. Vi måste lära våra pojkar jämställdhet och respekt så det blir ett sätt att leva. Vi måste lära våra flickor samma sak så de blir starka och självständiga.

Metoo kampanjen har fått alla att inse hur ojämställda vi fortfarande är. Just nu kan vi förändra. Förändra kräver att vi gör det tillsammans. Engagera dig i vår demokrati och gör det för att visa vilka värderingar vi vill ska styra.

 

Debatt på bloggen?

Söderköping Tycker det är konstigt att Inga-Lill Östlund lånar ut sin blogg till debattartikel men det kanske är bara jag som tycker. Trodde bloggen var ett sätt för alla som vill att skriva om sina egna tankar och reflektioner.

Denna enda gång tänker jag ändå besvara inlägget.

Det tillsattes en projektgrupp för heltid som jobbade länge. Resultatet blev "Handbok för rätt till heltid". Läs den! Där finns svar på många frågor och den finns tillgänglig för den som vill. Det genomfördes också en pilot för att kunna se konsekvenser och isåfall ändra i handboken.

Ja, som jag skrev i mitt förra inlägg har inte genomförandet varit tillräckligt bra men nu gäller det att rätta till det.

Socialnämndens prognos är ett underskott på 11 miljoner. Hälften beror på ökning av externa placeringar och resterande ökning av personal inom vård och omsorg. Detta beror inte enbart på heltid utan också volymökningar.

I socialnämndens uppdragplan till förvaltningen finns tydliga uppdrag att jobba med sjukfrånvaron och arbetsmiljön och tillsammans med personalavdelningen och företagshälsovården är arbetet igång.

Enligt mätningar så har kontinuiteten blivit bättre och när vi mäter nöjdhet hos brukarna så är siffrorna mycket höga.

Den externa konsulten har inte uppdrag att "rätta till" något utan belysa från en annan synvinkel om det finns förbättringmöjligheter i hemtjänstorganisationen och komma med förslag.

Kan inte låta bli att kommentera den långsiktiga planeringen eftersom vi idag står inför många problem speciellt på fastighetssidan eftersom det tidigare inte funnits långsiktig planering. Bristen på lokaler och bostäder är stor och det påverkar även socialnämndens och hela kommunens ekonomi. 

 

HELTID OCH SOLIDARITET

SÖDERKÖPING Vi Socialdemokrater i Söderköping hade fyra vallöften i valet 2014 och ett av dem var rätt till heltid och sammanhållen arbetstid dvs. inga (oönskade) delade turer. För att kunna genomföra detta krävs resurser, förändringsvilja, kreativitet och solidaritet.

Vi har inte haft tillräckligt av dessa ingredienser för att klara av reformen på ett bra sätt.                                                            

Vi har inte tillfört tillräckligt med resurser. Vi har inte heller gett verksamheterna de verktyg de behöver för en så omfattande förändring.

Trots detta har vi nästan kommit i mål. Det återstår endast några få grupper som inte har fått heltid.

Vi har kämpat länge för heltid tillsammans med några andra partier och fackföreningsrörelsen. Det är en rättighet att kunna försörja sig på sin lön och få en hygglig pension. Många kvinnodominerade yrken har under lång tid använt deltider och delade turer för att få bemanningen optimalt anpassad till behoven.

Nu behöver vi bli kreativa och visa solidaritet. Vi behöver skapa bra scheman, använda resurstiden på ett bra sätt och vi behöver visa solidaritet. Det kan vara så att många får nya scheman, många får hjälpa till på annan enhet ibland och en del känner att de får det sämre. Jag frågar mig då om det inte är så att jag kan tänka mig att få ett extra kvällspass för att även mina arbetskamrater kan försörja sig på sin lön eller ändra min lediga dag för att min arbetskamrat äntligen har råd att åka på en liten semester?

Samtidigt med denna reform så måste vi jobba med arbetsmiljön så att det också finns förutsättningar att orka jobba heltid. Bemanningen måste öka, sjukfrånvaron minska, delaktigheten öka mm.

Vi ska inte tycka synd om våra undersköterskor och andra som jobbar inom den kommunala vården och omsorgen. Vi ska erkänna deras yrkesskicklighet, erkänna vikten av de insatser de gör varje dag, dygnet runt, 365 dagar om året. Vi ska ge dem bra arbetsvillkor och bra lön, höja statusen m.a.o. Det är vad de behöver.

 

Jag är ordförande i socialnämnden i Söderköping sedan valet 2014.
Jag är uppvuxen i en liten bruksort i Norra Finland.
Mitt engagemang för samhällsfrågor började redan när jag var barn.
Jag vill kämpa mot orättvisor, kämpa för jämställdhet och solidaritet.
Kämpa för kvinnors och tjejers rätt till utbildning och jobb på lika villkor.
Jag tror på politikens möjlighet att förändra, att skapa ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se