• lördag 18 november 2017
  • Familjeannonser
  • Lunchguiden
  • Grannar
  • Lokus
  • XTRABONUS
  • Lohts
  • JobbPlus - Östergötlands nya mötesplats för dig som söker jobb och nya möjligheter
Fegt bara förnamnet Lasse Stjernkvist (S) Lasse Stjernkvist (S)
Vädersponsor:

Minnen av min far

Söderköping Igår var det fars dag.

Jag tänkte på min egen far som dog för ett antal år sedan. Han växte upp i ett torp med 8 syskon och fattiga förhållanden. Han jobbade som fiskare och lastbilschaufför ett tag men hamnade sedan på bruket, en massafabrik, där han jobbade i 42 år. Han var en av de mest plikttrogna människor jag har känt. Han var aldrig borta från jobbet. Jag tror inte han hade en enda sjukdag eller annan frånvaro förrän han var 63 år, och inte så många då heller. Han hade samma rutin varje dag i 42 år! Såklart ändrades hans arbetsuppgifter ibland. Han hade körkort för tunga maskiner och körde olika bilar och maskiner på bruket. De sista 20 åren av sitt arbetsliv körde han en kranbil. Han försörjde ensam mig och mina fyra syskon. Mamma hade några städjobb korta perioder men var mest hemma.

Min far hade både goda och dåliga sidor. Han var ganska sträng och hade svårt att visa känslor. Det som ändå präglade min barndom var att han alltid trodde på alla människors lika värde och trodde att vi barn kunde bli vad vi ville. I praktiken var det inte så lätt eftersom det kostade pengar att gå i gymnasiet mm. men det ordnade sig så länge viljan fanns.

Det han också förmedlare till oss barn var att vi inte ska bry oss vad andra tycker och säger om oss. Det budskapet var svårt att ta in när vi var unga men vartefter har det klarnat. Med åren ökar insikten om hur få det är som faktiskt bryr sig om vad jag gör eller hur jag ser ut. Folk har fullt upp med sitt eget. Det finns en del människor som inte kan låta bli att skvallra och tycka till om vad andra gör, men vi kan strunta i dem.

Min far hade ett ordspråk som just syftade på att vi inte ska döma människor efter utseende, bakgrund, status osv. och det här är en översättning från finska, så jag vet inte om det blir riktigt rätt:

"Vi ska inte döma hunden efter håren, för vi vet hur det känns"

Hemtjänsten i fokus

Söderköping Vi hade i Söderköping besök av representanter från Mjölby kommun förra veckan. De berättade för oss om förändringsresan de gjort i hemtjänsten. Det var intressant för oss eftersom det är en resa vi har påbörjat i Söderköping och Mjölby har varit framgångsrika i sitt arbete.

Vi känner alla till att vi blir äldre och att antalet äldre ökar i förhållande till befolkningen totalt. Det kommer att kräva mer resurser av kommunen när det gäller hemtjänst, hemsjukvård och boende. Vi behöver jobba hårdare för att åstadkomma fler tillgängliga bostäder, där man kan bo hela livet. Vi behöver bygga fler särskilda boenden. Vi behöver skapa mötesplatser för att bryta ensamheten men också samarbeta mer med civilsamhället.

Idag jobbar personalen i hemtjänsten drygt hälften av sin arbetstid direkt med hemtjänstinsatser. Resten av tiden är restid, dokumentation mm. Det är inte resurseffektivt och inte rätt användning av kompetens. Det behöver vi ändra på! Vi kommer att se över planering, schema, organisation. Vi kommer att satsa på utbildning och teknikutveckling. Det kommer att bli en tuff men nödvändig resa.

Hela förändringen skall utgå från ett kundperspektiv. Det är Stina, 85 år, som i möjligaste mån skall få bestämma när hon vill gå och lägga sig och inte personalens schema. Det är 90 åriga Karls önskemål om sovmorgon varje söndag, som vi skall tillmötesgå. Vi måste fråga oss själva och våra medborgare om vi gör rätt saker, erbjuder rätt insatser. Behov och önskemål förändras hela tiden och vi måste kunna anpassa oss snabbt.

Det är samtidigt en attitydsförändring som tar lite tid. Den skall vi gemensamt börja nu. Vi kan fråga oss varje dag vilka vi är till för? Människor i vår kommun såklart, själva anledningen till att vi finns!

Bland tomtar och troll

Söderköping Har under en kort stund befunnit mig i en skrämmande värld. I trollens värld där det är acceptabelt att döma och trakassera andra utifrån deras ursprung, utseende och åsikter. Där det är tillåtet att tala om för andra hur dum, ful, idiotisk mm. man är. Där hot förekommer. Jag har varit i sociala medier.

I Söderköping har en ung man blivit dömd för ett brott, sexuellt ofredande. Det har givit konsekvenser för hela samhället. Nu är hela den gruppen som den unge mannen tillhör utsatt för människors avsky. Nu är alla i den gruppen potentiella våldtäktsmän. Vilken generaliserande och fördomsfull syn! 

Många som stöttat mannen tidigare har blivit utsatta för trakasserier. Ibland finns personliga konflikter bakom trakasserierna,  ibland inte. Har man inte rätt att göra misstag? Betyder det att alla som är dömda för ett brott är dåliga människor för evigt? Han har blivit dömd och ska få sitt straff och det är bra. Vi måste lita på det svenska rättssystemet.

Även brottsoffret har blivit ifrågasatt och trakasserat och det är oacceptabelt. Vi inom socialdemokraterna har nolltolerans när det gäller mäns våld mot kvinnor och vi vill skärpa synen på sexualbrott. Samhället ska reagera tydligt mot brott och regelöverträdelser. Kvinnors och tjejers rätt till trygghet, liv och hälsa är ovillkorlig. Rätten till trygghet ska finnas i hemmet, i offentliga miljöer men också på nätet!

Det är alltid tjejens eller kvinnans upplevelse som ska vara vägvisande. Har en tjej eller kvinna upplevt att de blivit utsatta, kränkta eller trakasserade så kan vi aldrig ta den upplevelsen ifrån dem. Det är det som räknas även om mannens upplevelse oftast inte är densamma. Brottsoffer behöver stöd, bemötandefrågorna utgör en viktig del i brottsoffrets bearbetning av brottet.

Jag undrar i vilken värld du vill leva i? Jag vet vilken jag väljer.

Vi bryr oss!

Söderköping I nästa års budget föreslår regeringen att sänka skatten för pensionärer med låga inkomster. Skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare ska vara helt borta till 2020. Bostadstillägget skall höjas, första gången på 10 år. Regeringen har också tillsatt en utredning som ser över hela grundskyddet i pensionssystemet och det väntas ytterligare förslag i vår för att förbättra för de pensionärer som har det tuffast.

Här i Söderköping har Vänsterpartiet lämnat in en motion som handlar om det kommunala bostadstillägget för pensionärer (KBT). Eftersom det tillägget inte finns idag så var det naturligt att avslå motionen. Däremot om motionen hade handlat om information till pensionärer så kunde svaret varit annorlunda.

Idag handläggs bostadstillägget av Pensionsmyndigheten och det är problematiskt att många pensionärer som skulle ha rätt till det stödet inte ansöker. Pensionsmyndigheten lämnar information till alla nyblivna pensionärer och i kommunen så kan både biståndshandläggare och äldrekonsulent både informera och hjälpa till med ansökan.

Såklart kan vi göra mer för att alla som har rätt till olika typer av stöd också vet om det. Det är alltid en svår fråga om hur vi ska informera, vilka kanaler vi ska använda osv. Så låt oss diskutera det istället. För när det gäller pensionärer så bryr vi oss, varje dag.

Tack Vänsterpartiet!

Söderköping Regeringen tillsammans med vänsterpartiet har nu föreslagit att det tillfälliga kommunbidraget födubblas. Bidraget är till för att de kommuner som så önskar kan låta asylsökande ungdomar som fyller 18 år bo kvar i kommunen. För oss i Söderköping innebär det att vi nu kan hitta en lösning för den här gruppen och de inte behöver flytta till migrationsverkets boenden.

Frågan är naturligtvis inte bara en ekonomisk fråga. De rent mänskliga värden väger minst lika tungt. Många ungdomar har fått vänta länge på sina besked och hunnit rota sig i den kommun de bott under väntetiden. Det mest humana är att de får vara kvar i den kommun tills de fått sitt definitiva besked. Migratíonsverket meddelar nu att alla ensamkommande som kom till Sverige 2015 skall få sina besked innan året är slut. Många är tveksamma att de kan hålla det löftet men vi kan hoppas.

Jag vill tacka Vänsterpartiet som både på nationell och lokal nivå har sett till att den här frågan hållits aktuell. Många andra har varit mycket engagerade, gode män, personal mfl. men utan Vänsterpartiet vet jag inte om vi kunde ha tagit ett så snabbt beslut i Söderköping. Nu kan vi andra som också har jobbat för att kunna lösa den här frågan andas ut, så tack.

Jag är ordförande i socialnämnden i Söderköping sedan valet 2014.
Jag är uppvuxen i en liten bruksort i Norra Finland.
Mitt engagemang för samhällsfrågor började redan när jag var barn.
Jag vill kämpa mot orättvisor, kämpa för jämställdhet och solidaritet.
Kämpa för kvinnors och tjejers rätt till utbildning och jobb på lika villkor.
Jag tror på politikens möjlighet att förändra, att skapa ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.
  • Mest lästa bloggar
Östgötahockey

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se