• fredag 20 oktober 2017
  • Familjeannonser
  • Lunchguiden
  • Grannar
  • Lokus
  • XTRABONUS
  • Lohts
  • JobbPlus - Östergötlands nya mötesplats för dig som söker jobb och nya möjligheter
Lyssna på Angervåg Lasse Stjernkvist (S) Lasse Stjernkvist (S)
Vädersponsor:

The whole truth and nothing but the truth

Söderköping Tittade på Skavlan i TV i fredags kväll. En intressant blandning av gäster. En statsminister, en skådespelerska, en historiker och en artist. Det pratades om tyranner och sanningen och mycket annat. 

Diskussionerna om sanningen har fått mig att fundera. Idag är tilliten till politiker inte så hög. Ofta hör man att politiker bara ljuger. Men vad är sant och vems sanning ska vi lita på?

Vi politiker samlar ofta fakta inför våra beslut. Är det så att vi selektivt bara letar efter argument som stödjer vår egen uppfattning? Gör våra politiska motståndare likadant?

Hur presenteras sanningen i media? Objektivt?

Jag försöker alltid tänka på att "säga som det är" men säger jag allt, nej det tror jag inte. Vi påverkas av våra känslor, vår övertygelse och hänsynstagande till andra. Det är så det är och det kanske ska vara så.

Alltså behöver vi alltid vara kritiska till det som skrivs eller sägs. Vi behöver ta in information från flera håll innan vi tar beslut som politiker, innan vi dömer, innan vi trakasserar andra på sociala medier, innan vi gör kränkande kommentarer.

Är min sanning din sanning?

Bland tomtar och troll

Söderköping Har under en kort stund befunnit mig i en skrämmande värld. I trollens värld där det är acceptabelt att döma och trakassera andra utifrån deras ursprung, utseende och åsikter. Där det är tillåtet att tala om för andra hur dum, ful, idiotisk mm. man är. Där hot förekommer. Jag har varit i sociala medier.

I Söderköping har en ung man blivit dömd för ett brott, sexuellt ofredande. Det har givit konsekvenser för hela samhället. Nu är hela den gruppen som den unge mannen tillhör utsatt för människors avsky. Nu är alla i den gruppen potentiella våldtäktsmän. Vilken generaliserande och fördomsfull syn! 

Många som stöttat mannen tidigare har blivit utsatta för trakasserier. Ibland finns personliga konflikter bakom trakasserierna,  ibland inte. Har man inte rätt att göra misstag? Betyder det att alla som är dömda för ett brott är dåliga människor för evigt? Han har blivit dömd och ska få sitt straff och det är bra. Vi måste lita på det svenska rättssystemet.

Även brottsoffret har blivit ifrågasatt och trakasserat och det är oacceptabelt. Vi inom socialdemokraterna har nolltolerans när det gäller mäns våld mot kvinnor och vi vill skärpa synen på sexualbrott. Samhället ska reagera tydligt mot brott och regelöverträdelser. Kvinnors och tjejers rätt till trygghet, liv och hälsa är ovillkorlig. Rätten till trygghet ska finnas i hemmet, i offentliga miljöer men också på nätet!

Det är alltid tjejens eller kvinnans upplevelse som ska vara vägvisande. Har en tjej eller kvinna upplevt att de blivit utsatta, kränkta eller trakasserade så kan vi aldrig ta den upplevelsen ifrån dem. Det är det som räknas även om mannens upplevelse oftast inte är densamma. Brottsoffer behöver stöd, bemötandefrågorna utgör en viktig del i brottsoffrets bearbetning av brottet.

Jag undrar i vilken värld du vill leva i? Jag vet vilken jag väljer.

Vi bryr oss!

Söderköping I nästa års budget föreslår regeringen att sänka skatten för pensionärer med låga inkomster. Skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare ska vara helt borta till 2020. Bostadstillägget skall höjas, första gången på 10 år. Regeringen har också tillsatt en utredning som ser över hela grundskyddet i pensionssystemet och det väntas ytterligare förslag i vår för att förbättra för de pensionärer som har det tuffast.

Här i Söderköping har Vänsterpartiet lämnat in en motion som handlar om det kommunala bostadstillägget för pensionärer (KBT). Eftersom det tillägget inte finns idag så var det naturligt att avslå motionen. Däremot om motionen hade handlat om information till pensionärer så kunde svaret varit annorlunda.

Idag handläggs bostadstillägget av Pensionsmyndigheten och det är problematiskt att många pensionärer som skulle ha rätt till det stödet inte ansöker. Pensionsmyndigheten lämnar information till alla nyblivna pensionärer och i kommunen så kan både biståndshandläggare och äldrekonsulent både informera och hjälpa till med ansökan.

Såklart kan vi göra mer för att alla som har rätt till olika typer av stöd också vet om det. Det är alltid en svår fråga om hur vi ska informera, vilka kanaler vi ska använda osv. Så låt oss diskutera det istället. För när det gäller pensionärer så bryr vi oss, varje dag.

Tack Vänsterpartiet!

Söderköping Regeringen tillsammans med vänsterpartiet har nu föreslagit att det tillfälliga kommunbidraget födubblas. Bidraget är till för att de kommuner som så önskar kan låta asylsökande ungdomar som fyller 18 år bo kvar i kommunen. För oss i Söderköping innebär det att vi nu kan hitta en lösning för den här gruppen och de inte behöver flytta till migrationsverkets boenden.

Frågan är naturligtvis inte bara en ekonomisk fråga. De rent mänskliga värden väger minst lika tungt. Många ungdomar har fått vänta länge på sina besked och hunnit rota sig i den kommun de bott under väntetiden. Det mest humana är att de får vara kvar i den kommun tills de fått sitt definitiva besked. Migratíonsverket meddelar nu att alla ensamkommande som kom till Sverige 2015 skall få sina besked innan året är slut. Många är tveksamma att de kan hålla det löftet men vi kan hoppas.

Jag vill tacka Vänsterpartiet som både på nationell och lokal nivå har sett till att den här frågan hållits aktuell. Många andra har varit mycket engagerade, gode män, personal mfl. men utan Vänsterpartiet vet jag inte om vi kunde ha tagit ett så snabbt beslut i Söderköping. Nu kan vi andra som också har jobbat för att kunna lösa den här frågan andas ut, så tack.

Upp till kamp!

Söderköping Tidigare hade vår förra socialdemokratiska kommunalråd en blogg. Nu har även hans efterträdare startat en. Inte för att det är valår utan för att det är viktigt att kunna skriva om aktuella politiska frågor och skapa opinion. Att skapa opinion är väl målet även för de andra partierna tror jag. Det enda som krävs för att starta en blogg är att man är förtroendeval, så det finns plats för fler.

Just nu finns det några stora utmaningar för Söderköping. Vi har en bostadsbrist som vi måste lösa med "snabba" bostäder. Vi tar emot fler anvisningsflyktingar, vi behöver ha lägenheter för de ensamkommande ungdomar som nu kan "slussas ut" från boendena och vi behöver lägenheter för ungdomar som flyttar hemifrån. Dessutom har vi idag väldigt få alternativ att erbjuda till andra som vill bosätta sig i Söderköping. Vi fick i kommunfullmäktige förra veckan en redovisning för hur en detaljplaneprocess går till så nu förstår jag bättre varför allt tar så lång tid. Jag tycker fortfarande att det tar alldeles för lång tid men om allt går enligt planerna så har vi nya lägenheter färdiga för inflyttning nästa år.

Det som också är aktuellt just nu är demensvården. Vårdtyngden inom demensvården har ökat. Birkagården som är det demensboende som drivs av kommunen har under lång tid saknat tillräckliga resurser för att kunna ha den kvalité som vi vill att demensvården skall ha. Vi måste se till att kunna behålla den kompetensen som finns idag. Personalen måste få känna att de hinner att göra ett bra jobb. De flesta har höga ambitioner och gör ett fantastiskt jobb men hur länge orkar de?

Det krävs mer resurserför att personalen inte ska bränna ut sig, för att anhöriga ska kunna känna sig trygga och framförallt att de boendes behov tillgodoses. De boende skall ha rätt till personlig vård och det ska vi se till att åstadkomma!

För att kunna göra satsningar så behöver vi omfördela resurser. Just nu pågår processen för detaljbudget i förvaltningarna som sedan nämnderna tar beslut om. Det är nu som vi politiker i nämnderna kan påverka resurserna, det är prioriteringar det mesta handlar om och som vi politiker beroende på vår ideologi och våra värderingar har olika åsikter om. Så upp till kamp!

Jag är ordförande i socialnämnden i Söderköping sedan valet 2014.
Jag är uppvuxen i en liten bruksort i Norra Finland.
Mitt engagemang för samhällsfrågor började redan när jag var barn.
Jag vill kämpa mot orättvisor, kämpa för jämställdhet och solidaritet.
Kämpa för kvinnors och tjejers rätt till utbildning och jobb på lika villkor.
Jag tror på politikens möjlighet att förändra, att skapa ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se