Logga in
Logga ut
Nödsituation när cyklist sparkade på bil - Juristbloggen Juristbloggen
Vädersponsor:

Upp till kamp!

Söderköping Tidigare hade vår förra socialdemokratiska kommunalråd en blogg. Nu har även hans efterträdare startat en. Inte för att det är valår utan för att det är viktigt att kunna skriva om aktuella politiska frågor och skapa opinion. Att skapa opinion är väl målet även för de andra partierna tror jag. Det enda som krävs för att starta en blogg är att man är förtroendeval, så det finns plats för fler.

Just nu finns det några stora utmaningar för Söderköping. Vi har en bostadsbrist som vi måste lösa med "snabba" bostäder. Vi tar emot fler anvisningsflyktingar, vi behöver ha lägenheter för de ensamkommande ungdomar som nu kan "slussas ut" från boendena och vi behöver lägenheter för ungdomar som flyttar hemifrån. Dessutom har vi idag väldigt få alternativ att erbjuda till andra som vill bosätta sig i Söderköping. Vi fick i kommunfullmäktige förra veckan en redovisning för hur en detaljplaneprocess går till så nu förstår jag bättre varför allt tar så lång tid. Jag tycker fortfarande att det tar alldeles för lång tid men om allt går enligt planerna så har vi nya lägenheter färdiga för inflyttning nästa år.

Det som också är aktuellt just nu är demensvården. Vårdtyngden inom demensvården har ökat. Birkagården som är det demensboende som drivs av kommunen har under lång tid saknat tillräckliga resurser för att kunna ha den kvalité som vi vill att demensvården skall ha. Vi måste se till att kunna behålla den kompetensen som finns idag. Personalen måste få känna att de hinner att göra ett bra jobb. De flesta har höga ambitioner och gör ett fantastiskt jobb men hur länge orkar de?

Det krävs mer resurserför att personalen inte ska bränna ut sig, för att anhöriga ska kunna känna sig trygga och framförallt att de boendes behov tillgodoses. De boende skall ha rätt till personlig vård och det ska vi se till att åstadkomma!

För att kunna göra satsningar så behöver vi omfördela resurser. Just nu pågår processen för detaljbudget i förvaltningarna som sedan nämnderna tar beslut om. Det är nu som vi politiker i nämnderna kan påverka resurserna, det är prioriteringar det mesta handlar om och som vi politiker beroende på vår ideologi och våra värderingar har olika åsikter om. Så upp till kamp!

Nu får det vara nog!

Söderköping Socialnämnden prognostiserar ett stort underskott, igen. Nu får det vara nog med långa listor av beslutspunkter på många kortsiktiga åtgärder!

Det gäller att jobba långsiktigt!

Kursen måste vara att effektivisera men på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi har startat ett långsiktigt arbete i hemtjänsten och det kommer att bli effektivare och arbetsmiljön kommer att bli bättre. Vi har startat en ny bemanningsenhet som kommer att jobba med schemaläggning och resurstid samt även vikariebemanning. Enhetscheferna har fått utbildning i schemaläggning och nu pratar vi hälsosamma scheman!

Hälsosamma scheman är en viktig del i arbetsmiljöarbetet för individen och för att förbättra kvaliteten i socialförvaltningens verksamheter. Det finns kopplingar mellan ohälsosam arbetstidsförläggning och hög sjukfrånvaro vilken i sin tur påverkar kontinuiteten i verksamheten. Viktig hållpunkt är att arbetstiden inte ska komprimeras utan ge utrymme till återhämtning.

Vi jobbar också med placeringar. Inför varje placering behöver vi överväga alternativa lösningar på hemmaplan. Viktigt att alltid se till varje individs behov.

Ytterligare en fråga som vi behöver jobba med är hur vi lyckas rekrytera kompetenta enhetschefer och behålla dem! Vi behöver ett tydligt ledarskap i den förändring och utveckling som pågår. Samtidigt ska medarbetarna ha möjlighet att påverka sitt arbete och vara delaktiga i beslut.

För att nå våra mål när det gäller kontinuitet, bra arbetsmiljö och en minskning av sjukfrånvaron så måste vi hålla kursen. Inte få återfall till kortsiktiga beslut som ändå om några år kommer tillbaka med ränta. 

Alla medarbetare ska få en känsla av sammanhang i sin vardag med mer delaktighet. De ska känna framtidstro och få känna att de gör ett bra jobb, för det gör de!

Första maj glöder

Söderköping Första maj 1968, för 50 år sedan, gick jag för första gången i en första maj demonstration. Det var i Kemi, Finland och jag var 9 år. Vappumarssi heter det på finska. Vi gick från det lilla brukssamhället där jag bodde klockan 9 på morgonen för att hinna till stadens första maj tåg. Det var 5 km till stan och fler och fler anslöt sig på vägen. I staden samlades vi sedan från alla håll till ett gemensamt tåg. Det var många hundra människor som sedan tågade genom staden. Vi sjöng Internationalen så det dånade på gatorna mellan husen. Det var så häftigt!

Då för första gången kände jag en samhörighet med så många människor och hur glöden smittade av sig. För första gången kände jag kraften av gemenskap och förstod vad människor kan åstadkomma tillsammans!

Nu varje gång jag hör Internationalen händer det något i mig och glöden tänds på nytt. Därför är första maj speciellt för mig. En partivän berättade för mig idag att han också fick en stark känsloupplevelse när musikkåren spelade Internationalen. Jag tror det är historiens vingslag som väcker känslor hos oss. Alla de som har kämpat före oss med blod, svett och tårar. Alla de som har gått med röda fanor och sjungit Internationalen före oss. Det är de som följer oss i det kollektiva minnet.

Idag gick vi på Söderköpings gator i ett första maj tåg med musikkår som spelade Internationalen. Vi fick höra inspirerande tal och jag kände samhörigheten. 

Glöden tändes på nytt och det ger mig kraft och mod att vara en stolt socialdemokrat!

Ledarskap och medarbetarskap är beroende av varandra

Söderköping I utredningen om nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen SOU 2017:21 och även i Kommunals rapport -Personal som stannar- tar man upp vikten av gott ledarskap. I uredningen skrivs att socialstyrelsen bör ta fram vägledning för vad som är lämplig utbildning för enhetschefer samt upphandla en nationell ledarskaputbildning, som erbjuds alla enhetschefer. Antalet medarbetare per chef bör begränsas. Även kommunals rapport kommer fram till slutsats att antalet medarbetare per chef bör ses över samt att cheferna måste få tillräckligt med resurser och rätt förutsättningar för att kunna leda arbetet.

Stora rekryteringsbehov, den tekniska utvecklingen och allt fler äldre gör att äldreomsorgens chefer måste tänka i nya banor. Det går inte att utveckla det goda ledarskapet utan att också utveckla det goda medarbetarskapet och tvärtom.

Medarbetarskap innebär ansvarstagande i arbete och ledning över sig själv, ansvar i relation med andra arbetskamrater och bygger på engagemang, lojalitet, motivation och arbetstillfredställelse.

Jag är djupt imponerad av den kunskap och engagemang som jag möter hos medarbetare i äldreomsorgen. Jag vet att vi kan ha tilltro till deras förmåga och att öppen och fungerande kommunikation har betydelse om medarbetarskapet ska utvecklas. Jag vet att om vi ger våra medarbetare ramar så kan de själva göra scheman och planera sitt arbete. 

Det krävs en förändring både hos politiker, tjänstemän och medarbetare. Det krävs resurser, tillit och mod men det är bara genom att ta tillvara allas engagemang och kunskaper som vi kan utveckla våra verksamheter och få effekt hos kund.

Alla behöver delta i utvecklingsarbetet och vi kan inte minska resurserna till omsorgerna. Skulle det krävas några tiondelars påslag på skattesatsen så är åtminstone jag beredd att betala det.

Vi måste se till att vi får behålla våra medarbetare i äldreomsorgen och även kunna rekrytera nya medarbetare!

Vem ska annars ta hand om våra äldre?

Kvinnodagen, en påminnelse

Söderköping Först vill jag tacka Björn Grip för stödet i hans blogginlägg. Det gör att jag orkar lite till. Det och mitt engagemang för bland annat jämställdhet.

Idag är det internationella kvinnodagen. Jag ska inte fira den utan använda den till att hedra de kvinnor som har kämpat före mig och påminna mig om att kampen måste fortsätta. Många frågor i jämställdhetsarbetet går åt rätt håll men det går för långsamt.

Läste statistik över föräldraförsäkringen och i Östergötland tar kvinnor ut 70% av all föräldrapenning och vård av barn dagar. Jag förstår att kvinnor vill vara hemma med sina barn, åtminstone det första halvåret. Jag förstår också kvinnor som vill vara hemma så länge som möjligt för deras arbete är slitigt och dåligt betalt.

När man ställer frågan till föräldrar varför inte mannen tar ut mer dagar är det ofta av ekonomiska skäl eller att hans jobb är "viktigare".

Hur värderar vi olika yrken? Allt arbete är viktigt för att ett samhälle skall fungera men om jag måste gradera så är arbete med människor viktigast. Alla som arbetar med våra barn och alla som arbetar inom vård och omsorg, det är deras arbetsvillkor som är viktigast. Alla ska känna sig stolta över sitt arbete, känna att man orkar och känna att lönen är bra.

Därför måste vi jobba för att höja lönenivån i de kvinnodominerade yrken, jobba för att ta bort orättvisa löneskillnader och jobba för att alla ska orka att jobba längre. Vi ska ha heltid som norm, bra arbetsmiljöarbete, mer delaktighet.

Vi kommer att ha svårt att hitta ungdomar som vill utbilda sig till lärare, sjuksköterska, undersköterska, förskolläre om vi inte ser till att de som jobbar idag kan vara goda ambassadörer för sitt yrke.

Så mamma, mormor och alla andra kvinnor som inte längre finns bland oss men som andligen stöttar oss, till er vill jag säga som många andra säger. Vi ger oss inte förrän vi kvinnor har halva makten. Och hela lönen.

Är politiker politiker?

Söderköping Blir inte glad när jag ser och hör kommentarer om att politiker borde prova att jobba i "verkligheten" för att förstå.

Jag kan tänka mig att det på riksnivå kan finnas politiker som inte har varit annat än politiker/förtroendevalda hela sitt yrkesliv.

I Söderköping har vi en heltidsarvoderad politiker och en handfull deltidsarvoderade. De flesta är fritidspolitiker och har jobb någon annanstans. Vi jobbar i skolan, vården, handeln, industrin eller något annat. Vi har ofta även andra förtroendeuppdrag inom partipolitiken eller andra föreningar. Det mesta arbetet med politiken sker på fritiden. 

Vi gör det för att vårt engagemang driver oss. Vi vill förändra och förbättra. Ofta är det just för att vi ser verkligheten och lever i den varje dag. Det är få av oss som är experter på kommunal verksamhet. Vi litar på att tjänstemännen i kommunen sköter sina jobb och ger oss den kunskap och information vi behöver för att kunna ta kloka beslut, sätta mål för verksamheten och ha kontroll över kvaliteten och ekonomin. Såklart påverkar även våra egna övertygelser och ideologin våra beslut. Vi gör vårt bästa och har kommunens bästa i tankarna.

Just nu känner jag att det inte räcker att göra sitt bästa, är det då man ska sluta som politiker? 

 

Jag är ordförande i socialnämnden i Söderköping sedan valet 2014.
Jag är uppvuxen i en liten bruksort i Norra Finland.
Mitt engagemang för samhällsfrågor började redan när jag var barn.
Jag vill kämpa mot orättvisor, kämpa för jämställdhet och solidaritet.
Kämpa för kvinnors och tjejers rätt till utbildning och jobb på lika villkor.
Jag tror på politikens möjlighet att förändra, att skapa ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se