• måndag 25 september 2017
  • Familjeannonser
  • Lunchguiden
  • Grannar
  • Lokus
  • XTRABONUS
  • Lohts
  • JobbPlus - Östergötlands nya mötesplats för dig som söker jobb och nya möjligheter
Barn i växelvis boende är mindre stressade Juristbloggen Juristbloggen
Vädersponsor:

Upp till kamp!

Söderköping Tidigare hade vår förra socialdemokratiska kommunalråd en blogg. Nu har även hans efterträdare startat en. Inte för att det är valår utan för att det är viktigt att kunna skriva om aktuella politiska frågor och skapa opinion. Att skapa opinion är väl målet även för de andra partierna tror jag. Det enda som krävs för att starta en blogg är att man är förtroendeval, så det finns plats för fler.

Just nu finns det några stora utmaningar för Söderköping. Vi har en bostadsbrist som vi måste lösa med "snabba" bostäder. Vi tar emot fler anvisningsflyktingar, vi behöver ha lägenheter för de ensamkommande ungdomar som nu kan "slussas ut" från boendena och vi behöver lägenheter för ungdomar som flyttar hemifrån. Dessutom har vi idag väldigt få alternativ att erbjuda till andra som vill bosätta sig i Söderköping. Vi fick i kommunfullmäktige förra veckan en redovisning för hur en detaljplaneprocess går till så nu förstår jag bättre varför allt tar så lång tid. Jag tycker fortfarande att det tar alldeles för lång tid men om allt går enligt planerna så har vi nya lägenheter färdiga för inflyttning nästa år.

Det som också är aktuellt just nu är demensvården. Vårdtyngden inom demensvården har ökat. Birkagården som är det demensboende som drivs av kommunen har under lång tid saknat tillräckliga resurser för att kunna ha den kvalité som vi vill att demensvården skall ha. Vi måste se till att kunna behålla den kompetensen som finns idag. Personalen måste få känna att de hinner att göra ett bra jobb. De flesta har höga ambitioner och gör ett fantastiskt jobb men hur länge orkar de?

Det krävs mer resurserför att personalen inte ska bränna ut sig, för att anhöriga ska kunna känna sig trygga och framförallt att de boendes behov tillgodoses. De boende skall ha rätt till personlig vård och det ska vi se till att åstadkomma!

För att kunna göra satsningar så behöver vi omfördela resurser. Just nu pågår processen för detaljbudget i förvaltningarna som sedan nämnderna tar beslut om. Det är nu som vi politiker i nämnderna kan påverka resurserna, det är prioriteringar det mesta handlar om och som vi politiker beroende på vår ideologi och våra värderingar har olika åsikter om. Så upp till kamp!

The whole truth and nothing but the truth

Söderköping Tittade på Skavlan i TV i fredags kväll. En intressant blandning av gäster. En statsminister, en skådespelerska, en historiker och en artist. Det pratades om tyranner och sanningen och mycket annat. 

Diskussionerna om sanningen har fått mig att fundera. Idag är tilliten till politiker inte så hög. Ofta hör man att politiker bara ljuger. Men vad är sant och vems sanning ska vi lita på?

Vi politiker samlar ofta fakta inför våra beslut. Är det så att vi selektivt bara letar efter argument som stödjer vår egen uppfattning? Gör våra politiska motståndare likadant?

Hur presenteras sanningen i media? Objektivt?

Jag försöker alltid tänka på att "säga som det är" men säger jag allt, nej det tror jag inte. Vi påverkas av våra känslor, vår övertygelse och hänsynstagande till andra. Det är så det är och det kanske ska vara så.

Alltså behöver vi alltid vara kritiska till det som skrivs eller sägs. Vi behöver ta in information från flera håll innan vi tar beslut som politiker, innan vi dömer, innan vi trakasserar andra på sociala medier, innan vi gör kränkande kommentarer.

Är min sanning din sanning?

"Hålla hand mojmoj"

Söderköping Ibland tittar jag på den gulligaste 2-åringen i världen, mitt älskade barnbarn, och tänker på vad han ska växa upp till för samhälle. Det kan jag få ganska mycket ångest för.  Då kommer han fram till mig och säger "Hålla hand mojmoj". Jag tar hans hand och det bär iväg till äventyr. Sandlåda, rutchkana, bilar, båtar, vatten, glass, jaga, busa, läsa och snart har det gått några timmar. Den bästa avkopplingen som finns. Ända gången som huvudet inte är fullt med små och stora problem som ska lösas.

Imorgon börjar förtidsröstningen för kyrkovalet. Det finns mörka krafter som mobiliserar för att ta över kyrkan. Krafter som inte står upp för allas lika värde och rätt.

Vi vill väl alla att HBTQ personer möts med respekt och har möjlighet att delta i kyrkliga handlingar. Vi vill att allt motstånd mot kvinnliga präster ska upphöra. Vi vill ha en kyrka som möter människor i nöd både i Sverige och utomlands.

Jag ska rösta i kykovalet för att se till att den Svenska kyrkan utvecklas som en demokratisk och öppen folkkyrka. Jag ska rösta för att framtidsångesten för mina barnbarn och allas barn och barnbarn kan bli något mindre.

Gör det du också! Rösta i kyrkovalet den 17 september!

"Kom nu mojmoj" - nu bär det iväg till nya äventyr.

Debatt på bloggen?

Söderköping Tycker det är konstigt att Inga-Lill Östlund lånar ut sin blogg till debattartikel men det kanske är bara jag som tycker. Trodde bloggen var ett sätt för alla som vill att skriva om sina egna tankar och reflektioner.

Denna enda gång tänker jag ändå besvara inlägget.

Det tillsattes en projektgrupp för heltid som jobbade länge. Resultatet blev "Handbok för rätt till heltid". Läs den! Där finns svar på många frågor och den finns tillgänglig för den som vill. Det genomfördes också en pilot för att kunna se konsekvenser och isåfall ändra i handboken.

Ja, som jag skrev i mitt förra inlägg har inte genomförandet varit tillräckligt bra men nu gäller det att rätta till det.

Socialnämndens prognos är ett underskott på 11 miljoner. Hälften beror på ökning av externa placeringar och resterande ökning av personal inom vård och omsorg. Detta beror inte enbart på heltid utan också volymökningar.

I socialnämndens uppdragplan till förvaltningen finns tydliga uppdrag att jobba med sjukfrånvaron och arbetsmiljön och tillsammans med personalavdelningen och företagshälsovården är arbetet igång.

Enligt mätningar så har kontinuiteten blivit bättre och när vi mäter nöjdhet hos brukarna så är siffrorna mycket höga.

Den externa konsulten har inte uppdrag att "rätta till" något utan belysa från en annan synvinkel om det finns förbättringmöjligheter i hemtjänstorganisationen och komma med förslag.

Kan inte låta bli att kommentera den långsiktiga planeringen eftersom vi idag står inför många problem speciellt på fastighetssidan eftersom det tidigare inte funnits långsiktig planering. Bristen på lokaler och bostäder är stor och det påverkar även socialnämndens och hela kommunens ekonomi. 

 

HELTID OCH SOLIDARITET

SÖDERKÖPING Vi Socialdemokrater i Söderköping hade fyra vallöften i valet 2014 och ett av dem var rätt till heltid och sammanhållen arbetstid dvs. inga (oönskade) delade turer. För att kunna genomföra detta krävs resurser, förändringsvilja, kreativitet och solidaritet.

Vi har inte haft tillräckligt av dessa ingredienser för att klara av reformen på ett bra sätt.                                                            

Vi har inte tillfört tillräckligt med resurser. Vi har inte heller gett verksamheterna de verktyg de behöver för en så omfattande förändring.

Trots detta har vi nästan kommit i mål. Det återstår endast några få grupper som inte har fått heltid.

Vi har kämpat länge för heltid tillsammans med några andra partier och fackföreningsrörelsen. Det är en rättighet att kunna försörja sig på sin lön och få en hygglig pension. Många kvinnodominerade yrken har under lång tid använt deltider och delade turer för att få bemanningen optimalt anpassad till behoven.

Nu behöver vi bli kreativa och visa solidaritet. Vi behöver skapa bra scheman, använda resurstiden på ett bra sätt och vi behöver visa solidaritet. Det kan vara så att många får nya scheman, många får hjälpa till på annan enhet ibland och en del känner att de får det sämre. Jag frågar mig då om det inte är så att jag kan tänka mig att få ett extra kvällspass för att även mina arbetskamrater kan försörja sig på sin lön eller ändra min lediga dag för att min arbetskamrat äntligen har råd att åka på en liten semester?

Samtidigt med denna reform så måste vi jobba med arbetsmiljön så att det också finns förutsättningar att orka jobba heltid. Bemanningen måste öka, sjukfrånvaron minska, delaktigheten öka mm.

Vi ska inte tycka synd om våra undersköterskor och andra som jobbar inom den kommunala vården och omsorgen. Vi ska erkänna deras yrkesskicklighet, erkänna vikten av de insatser de gör varje dag, dygnet runt, 365 dagar om året. Vi ska ge dem bra arbetsvillkor och bra lön, höja statusen m.a.o. Det är vad de behöver.

 

Jag är ordförande i socialnämnden i Söderköping sedan valet 2014.
Jag är uppvuxen i en liten bruksort i Norra Finland.
Mitt engagemang för samhällsfrågor började redan när jag var barn.
Jag vill kämpa mot orättvisor, kämpa för jämställdhet och solidaritet.
Kämpa för kvinnors och tjejers rätt till utbildning och jobb på lika villkor.
Jag tror på politikens möjlighet att förändra, att skapa ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.
  • Mest lästa bloggar
Östgötahockey

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se