Logga in
Logga ut
Advokat vinner arvodestvist Juristbloggen Juristbloggen
Vädersponsor:

Ulrika Jeansson (S)

Vackert med vardag

Vardag - vackert!

Efter att först ha varit på kongress och sedan haft lite ledigt vid påsk är det ganska skönt, ja till och med lite vackert, med vardag. Min vardag är sällan helt inrutad, vissa ”övning” återkommer, möten som faller in med jämna eller ojämna mellanrum.

I dag har jag hunnit med att träffa Ulla Johansson, i Finspång en riktig kändis då hon klarat av att få titeln årets Finspångare för något år sedan. När jag träffar Ulla kan jag alltid vara säker på att frågorna är fler än de vi egentligen ska avhandla. Vi ska bereda dagordningen för rådet för funktionsfrågor. Idag han vi också med att prata boendeutveckling i Finspång. Ulla värnar såklart om de som behöver lättillgängliga bostäder. Hon pratar varmt om att kanske kunna bygga ett särskilt boende för äldre på lasaretts-tomten när så är dags. Även det boende för missbrukare som Ulla basade över för länge sedan diskuterades. Jag var lite nyfiken och Ulla berättade. Hon berättade om utflykter och om att de hade en gemensamhetslokal i källaren för att kunna umgås utan droger.

Efter Ulla träffade jag en anhörig till en brukare på ett boende. Vi hade ett bra samtal och både ris och ros avhandlades. Jag blev varm över att höra om den fina vi gör, men också såklart lite ledsen över det som inte är fungerar lika bra. Men, att ta del av tankar gör ju också att det finns möjlighet att förändra, så allt sådant är mycket värdefullt. Efter förberedelse inför att samordningsförbundet ska få ta del av Finspång och budgetförberedelser och budgetprat så tog jag el-cykeln och for hem. El-cykeln i sig är värd en egen bloggtexter, så den tar jag en annan dag.

Väl hemma blev det vardagskunskap, Zia läste recept, övade på mått och stekte pannkakor. Mycket svenska, lite matte och en hel del hemkunskap. Och ett bra sätt att plugga på, då ar man maten färdig när plugget är klart. Zia är för övrigt,, för er som inte känner mig och familjen, vår familjehemskille som bott hos oss i ett och halvt år. 

 

Nu innan det blir natt så blir det promenad. Ja, jag går mycket och det är så jag processar mycket av det jag har på G. Idag kommer jag nog fundera över dagens samtal med den anhöriga och om budgeten för 2018.

Ja, visst är vardag vacker. Och det ända jag kan vara riktigt säker på är att morgondagens vardag inte ser lika dan ut som dagens. Kanske den blir ännu vackrare.

 

Tack för förtroendet

Årsmötestider, så även för Socialdemokraterna i Finspång. Ett välbesökt möte med de sedvanliga punkterna om verksamhetsberättelse, bokslut, budget, val av styrelse. Men också med de punkter som återkommer vart fjärde år. Fastställande av kommunfullmäktigelistan och antagande av en valplattform.

Jag är stolt över den lista som idag fastställts, den har 46 namn, 15 helt nya. 7 är under 35 och hela 4 är under 25. Jag är över både 25 och 35, men får vara med i alla fall.

Jag är stolt och hedrad över att då vara Socialdemokraternas kandidat till kommunstyrelsens ordförande nästkommande 4 år. Men, det är inget jag klarar ut utan att ha bra stöd och bra kamrater runt mig. Jag är riktigt nöjd med den listan som dig antogs på årsmötet, den kommer kunna leverera.

Lite spännande är det såklart att sonen ska kliva in på den politiska arenan, han gör det samtidigt som min mamma kliver ut (eller, hon står så långt ner så att jag faktiskt inte tror hon kommer få plats i kommunfullmäktige även om vi gör ett riktigt riktigt bra val). Han är S yngsta kandidat, 18 i maj.

Men, det är långt kvar till valet, så vardagens frågor måste hel tiden lösas, livet är så mycket mer än valrörelse. Men, valrörelsen är en stor bit av livet under vissa perioder.

Att få välja vad...

För mig handlar valfrihet om vad-inte vem. Det är nog den stora ideologiska skillnaden i onsdagens debatt. 

I onsdags, för andra gången, yrkade Socialdemokraterna i finspång – tillsammans med V och MP på att avveckla LOV (lagen om valfrihet- valfrihet av vem , inte vad!).
Orsakerna för beslutet är flera. Jag tycker det är viktigare att våra äldre får bestämma om vad man får hjälp med en av vem. Jag vill också stärka det lokala näringslivet, men vi kan konstatera att vi inte lyckats med det. Vi ser att vår egen verksamhet har varit populär, och valts stort framför annan utförare. Vi valde att ta beslutet med två tilläggsuppdrag – som är mycket viktiga för framtiden och de är dessa som vi tror kan driva på valfriheten och stötta näringslivet.
Uppdragen var:
- att se över hur man inom hemtjänst ska kunna ge äldre möjlighet att själva påverka några av sina timmars innehåll.(Det här är otroligt viktigt, det handlar om valfrihet på riktigt att kunna påverka sin vardag!!! )

- att undersöka förutsättningarna för att lägga ut någon verksamhet på entreprenad, tex del av hemtjänst städ.
Det första tillägget handlar om valfrihet - på riktigt! Det andra handlar om att vi vill stärka näringslivet ,gärna det lokala, och då vill vi ge ordentliga förutsättningar för det. 38 timmar i mån som nu, det gör inte att fler vågar sig in i verksamheten. Det ger inga heltider, men möjligtvis många delade turer.
Som det har varit fram tills nu har det varit 2 företag som ansökt och blivit godkända för servicetjänster, ingen för omvårdnad som är det som utförts allra mest. Ett företag har avslutar sitt uppdrag. Av ca 10 000 timmar/ mån är det 38 timmar som utförs av annan utförare (februaris siffror). Av de 300 kunder som har städ/inköp är det 12 som valt annan utförare (där finns alla de 38 timmarna). Alla andra har valt kommunen. Det säger mig något. Vår sk ickevalssnurra har inte behöva användas (de kunder som inte vill välja skulle fördelas mellan aktörerna) då alla har valt.
Ingår var det en aktiv debatt, lite mer partipolitik än i många andra debatter.
Men- föga imponerad av att man från alliansens sida lagt LOV som en näringspolitiskt mål. Jag väljer att se på det annorlunda. För mig är kunderna viktiga och kommer först- så, enligt mig borde man (om man skulle haft det kvar), lagt det som ett mål för kunders service. Jag vill också satsa på näringslivet, och därför väljer jag vägen med att se över möjligheten för entreprenad.
Fick också svara på frågan varför inte alla får välja (eller får information om att man kan välja), och- den kan vara så enkel att där man bor och med den insatsen (omvårdnad) man fått bedömd finns det ingen aktör att välja. Repliken på den från alliansen var inte helt klockren, ngt om att man i alla fall borde få välja... på vad?

Nu förlåter vi med spänning de nya uppdrag vi lagt – de som kan driva på valfriheten innehållet i vad man får stöd med. Fortsättning på det följer!

I övrigt kan jag konstatera att vi har oerhört bra hemtjänst, våra kunder är mycket nöjas- vi har yrkats komma under rikssnittet när det gäller antal personer man har besök av under en 14-dagars period (i snitt) och ligger där på 14 personer (2016 var siffran 16). Rikssnittet är 15. Även vårt städ (som inte utförs av samma grupp, vi tycker det är dumt att använda vårdpersonal med undersköterskeutbildning till städ, varje yrkesgrupp är professionella inom sina arbetsuppgifter. Och, vi har råd att använda resterna fel, det finns inte tillräckligt många undersköterskor.
Ett stort tack till alla i hemtjänsten som möjliggör den goda omsorgen!

 

Förskolan Sandens framtid

Nu förskola i Lotorp, det är sant – även om orsaken att det kommer tidigare än politiken tänk är tråkig. Brand i byggnad är aldrig roligt. Den här gången inte anlagd, vilket faktiskt känns som en liten tröst, att ingen med egen vilja förstört våra barns verksamheter.

Jag vill att Finspångs förskolor ska hålla hög kvalité och jag vet att föräldrarna i Finspång är väldigt nöjda med verksamheten. Men, inget är så bra att det inte kan bli bättre. Och, nya moderna lokaler är en bra förutsättningen för en god pedagogisk verksamhet.

Majoriteten SVMP har gett i uppdrag att ta fram förslag på mark, för att sedan kunna ta fram detaljplan, projektera, bygglov och allt annat som behövs. Formellt kommer beslutet komma fram till kommunfullmäktige senare, för att fastslå ekonomi, storlek och placering. Uppdraget är dock att redan nu projektera för en större förskola. Framtill idag har Sandens förskola i Lotorp haft 3 avdelningar, men vi säger att man ska projektera för 6 avdelningar. Vi har redan nu en kö till förskolan och de barnen vill vi gärna kunna placera i Lotorp.

Jag tror också att Lotorp framåt kommer vara ett utvecklingsområde. Finspång växer och vi har politiskt har tagit en hög ambition om Vision 30/35. Vi siktar på att växa till 30 000 till 2035. Vi vet redan nu att stråket Norrköping /Finspång är attraktivt, och att Butbro ligger bra till – liksom Lotorp i att vara attraktivt och snabbt kunna ta sig ut på stråket. Sex förskoleavdelningar behövs verkligen i Lotorp. En stor förskola får också fördelar som inte kanske får i de riktigt små, samordningseffekter som såklart är viktigt när man ska försöka hålla ihop en budget.

Jag skrev ovan att man har fått i uppdrag att titta lämplig placering. Nuvarande anses inte bra av de sakkunniga, sank mark. Så, i dagsläget kan jag inte svara på frågan var?.

Frågan när? är inte heller så lätt att svara på, det är otroligt långa – mycket långa processer. Detaljplaneprocesser kommer behövas.Så fort det ordet sägs, så pratar vi låååång tid. Vi är så lyckligt lottade att vi kommer använda Dalens förskola (som snart flyttar till Lillängen) under hela den här tiden och kommer kunna hålla ihop alla barn på samma enhet. Det känns riktigt skönt. Tråkigt såklart att den tillfälliga inte ligger i Lotorp, men jag hoppas alla föräldrar ändå tycker att det är ett fullgott alternativ under tiden.

 

Ett starkt och välmående näringsliv är förutsättningen för 30-35

Näringslivsfrågor är superviktiga! Som kommunstyrelsen ordförande är ett av mina uppdrag att arbeta för bra klimat och kommunikation med företagarna på orten. Det är ett roligt uppdrag! Just idag är jag på Co Operat Coffice i Söderköping och diskuterar bland annat företagar-ranking med Svenskt näringsliv och mina kommunala kollegor i länet. Intressant att höra vad andra gjort för att förbättra klimat och kommunikation, och vad de som får låga resultat nog inte har gjort. En gemensam målbild talas det mycket om som framgångsfaktor, en gemensam målbild mellan kommun och näringsliv . Och där är vi faktiskt idag i Finspång, med vår vision 30-35, dvs Finspång ska 2035 ha 30 000 invånare. Visionen har arbetats fram i Näringslivsrådet och sedan har också företagarna ställt sig bakom. SÅ, vi har en riktigt bra förutsättning. Men, den bygger såklart på att vi politiker ser till att kommunen gör sin del av arbetet.

I Söderköping har Coffice varit framgångsrikt, en lösning där man kan mötas, där man som företagare kan sitta i kluster, sitta öppet för att vara nåbar mot andra företagare med sina tjänster , där kommunen kan vara med och möta företagen snabbare. Den här idéen är intressant, och något vi har börjar diskutera med bland annat företagarna i Finspång men även med fastighetsägare som kan ha lämpliga ytor. Nu tror jag att jag bjuda med mig lite näringslivsrepresentanter på studiebesök till Söderköping. Även här kan samsyn om vad vi jobbar vara en bra förutsättning.

Det Finspångs kommun behöver förbättra när det gäller kontakter med näringslivet är myndighetsutövningen. Det visar flera mätningar. Vi behöver bli både bättre på bemötande och servicen, men också skynda på processerna. Begreppet tid är pengar är så sant, så sant när det gäller just detta.

Vi kommer snart ta nästa steg (beslut i ommunstyrelsen) med hur vi ska utveckla 30-35 projektet, en första ”förstudie” för hur vi ska skapa ett starkt nätverk för att jobba med näringslivsutveckling och platsen Finspång.

Vet ni, det är faktiskt i Finspång det händer, och jag tycker det är så kul att ni alla vill vara med och bidra till det (för visst vill ni det bloggläsare?)

Ta hand om varandra

Måndag-fredag, Måndag-fredag - men kom i håg att ta hand om varandra, en kort sammanfattning av veckans bloggtext.

Oj vad vissa veckor går fort - den här har verkligen sprungit på i rekordfart. Den började med kickstart, måndag morgon 07.30 i Linköping, industridagen med första talare Stefan Löven. Behöver väl inte förklara för er bloggläsare varför en sådan dag är så viktigt för Finspång, vi lever ju verkligen i en industristad här i Finspång! Jag fick dock avvika vid lunch för att fara hem och leda kommunstyrelsen.

Övriga veckan har innehållet mycket möten med spännande människor, det har varit byaråd i Rejmyre, stråkdiskussioner om området utmed RV 51 mot Norrköping tillsammans med just Norrköpingsföreträdare, träff med Mälardalens energi för att prata el-försäljning och kanske allra bäst, ett välbesökt medlemsmöte hos Socialdemokraterna med flera nya ansikten på plats! Bra diskussioner om vår kommande valplattform var det också på mötet – sådan blir man alldeles varm i kroppen av. Orden Finspång är bra lever kvar sedan kvällen!

Nu går det mot fredag eftermiddag, jag har precis träffat Sören på Folkblandet för att prata skuldsanering, fler i Finspång ansöker om det. Det tycker jag är mycket bra, det är som ekonomiskt rehabilitering och det öppnar dörren för nya möjligheter.

I helgen får datorn följa med hem, en del skivarbeten måste avslutas så här i årsredovisningstider. Men, ett besök av stora dottern prioriteras. Visst är det en härlig känsla när en vuxna dottern vill komma hem och spela kort med familjen på helgen.
Helgens uppmaning blir ta hand om era alla nära och kära. Jag blir extra påmind om det när sonen beger sig upp till Stockholm över helgen, för att bland annat besöka sin pappas grav som på måndag skulle fyllt 50 år om han fått leva.
Så, bloggen får sluta med att hedra Lars Leander, en far som saknas mycket - många fina minnen lever kvar. 

Ulrika Jeansson är socialdemokratiskt utbildningsråd på min hemort Finspång. Mitt hjärta brinner för skola och utbilning. En mycket viktig fråga för mig är likvärdig skola. I min blogg försöker jag knyta ihop min vardag med mina politiska tankar, jag hoppas att du kan hitta något i mina texter som intresserar dig. Utanför mitt uppdrag som utbildningsråd lägger jag mycket tid på mitt partiuppdrag som ordförande för Socialdemokraterna i Finspång. Ett uppdrag som jag innehar med stor stolthet och som jag försöker förvalta på bästa sätt. Jag bor i Viggestorp i ett litet gult hus med min familj som består av mig, min man och mina två barn. För att må bra måste i livet behöver jag på min fritid få rensa lite ogräs, läsa en bok och gärna resa och uppleva saker.

  • Mest lästa bloggar

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se