I syfte att pressa priserna har tillverkningen av läkemedel flyttats från Sverige och Europa.
Stora delar av produktionen av de billiga läkemedelskopior som säljs i Sverige sker i dag i Indien. Genom denna flytt har staten, landstingen och vi som enskilda patienter sammanlagt tjänat miljardbelopp.

Tyvärr har detta skett till ett mycket högt pris för människorna och miljön runt fabrikerna i Hyderabad i Indien.

I Hyderabad forsar stora mängder av en rad mediciner, bland annat antibiotika, rakt ut i vattendragen. Svenska forskare som har studerat utsläppen fann mer antibiotika i dricksvattnet än vad vi människor har i blodet under en pågående behandling. Oförklarliga sjukdomar drabbar de boende runt fabrikerna.

I mark och vatten finns också en kraftig ökning av antibiotikaresistenta bakterier vilket leder till att sjukdomar orsakade av dessa bakterier inte går att bota med antibiotika. Miljöpartiet menar att det inte är rimligt att låta låga priser gå före miljö och hälsa i de länder där tillverkningen sker.

I dag finns inga nationella miljökrav på mediciner, men Stockholms landsting har utvecklat en modell för miljöklassificering av läkemedel.
Miljöpartiet menar att landstinget i Östergötland måste följa efter och utveckla sina verktyg för att säkerställa att de läkemedel som används är de med minst miljöpåverkan.

Det är inte bara i Indien som läkemedelsrester orsakar skador i miljön. Också våra svenska sjöar och vårt dricksvatten innehåller rester av ett stort antal läkemedel. Även låga koncentrationer av läkemedelsrester har effekt och tillsammans med andra mediciner har de större effekt än var för sig.

Våra hushållsavlopp är största källan till läkemedelsrester i vattnet. Via urin och avföring hamnar läkemedelsrester i avloppet. Många gånger slängs överblivna mediciner i toalettstolen och spolas ner. Reningsverken är inte konstruerade för att bryta ned resterna.

Det är viktigt att vi som enskilda konsumenter tar vårt ansvar, till exempel genom att lämna tillbaka överblivna läkemedel till apoteket och efterfråga miljömärkning. Landstinget kan utöver en miljöcertifiering också aktivt arbeta med att minska användningen av läkemedel överlag. Miljöpartiet vill se en större öppenhet för alternativa behandlingsmetoder som inte utgår från att medicinering alltid är bästa lösningen för bättre hälsa.