Denna vecka är statsminister Fredrik Reinfeldt i Brasilien och Chile för att bland annat slå ett slag för en "Grön tillväxt". En ny enkät visar ett brett parlamentariskt stöd för att miljöperspektivet ska slå igenom i handelsförhandlingarna med Sydamerika.

Begreppet grön tillväxt - eller grön ekonomi som det också kallas - stiftades under den internationella finanskrisens höjdpunkt år 2008 och håller sedan dess på att fyllas med konkret innehåll. Många storföretag, inte minst i de nordiska länderna, har gått i bräschen och hävdar att vägen ur krisen är att satsa på innovation och investeringar i resurssnål teknologi och låga koldioxidutsläpp.

Även FN:s miljö- och utvecklingsorgan
UNCED gillar idén och publicerade nyligen en rapport som visar att årliga investeringar på två procent av BNP räcker för att lägga om produktionen inom tio strategiska områden, däribland jordbruk, industri och energi, och därmed sänka koldioxidutsläppen radikalt.

När UNCED om precis ett år - i maj 2012 - håller uppföljningskonferensen Rio +20 i Rio de Janeiro kommer grön tillväxt att vara det stora "nya", 20 år efter att Brundlandskommissionens begrepp "hållbar utveckling" lanserades internationellt.

Visst har mycket hänt på 20 år vad gäller medvetenhet, miljökrav och ny teknologi. Uppvaknandet kring klimatkrisen de senaste åren har pressat på. Men samtidigt fortsätter masskonsumtionen med ständigt nya marknader och nya, alltmer konstgjorda behov att vara motorn i utvecklingen och BNP-tillväxt fortsätter vara måttstocken på framgång. Trots allt prat om grön tillväxt.

Småbrukarna, lantarbetarna och ursprungsfolken i Latinamerika, organiserade i nätverket La Vía Campesina, är därför kritiska till det nya begreppet. De har i högre grad än svenskarna drabbats av klimatförändringarna och industrijordbrukets konsekvenser. De bor grannar med den gröna tillväxtens ensidiga och extremt storskaliga eukalyptus-, soja- och sockerrörsplantagen som dödar den biologiska mångfalden, eller så har de redan blivit avhysta från sin jord till förmån för gröna exportföretag. De ser hur djur- och växtarter försvinner, hur vatten sinar och hur giftiga kemikalier sprids i deras närmiljö. För dem innebär grön tillväxt ytterligare en strategi för storföretagen att tjäna pengar med hjälp av miljövänlig marknadsföring. På samma sätt som många storföretag tog över och urvattnade begreppet "hållbar utveckling".

Situationen är minst sagt ohållbar och det tycks de svenska riksdagspartierna ha insett. I en nyligen gjord enkät svarade samtliga riksdagspartier (utom SD) att Sverige bör verka för att frågor som rör den biologiska mångfalden och giftiga jordbrukskemikalier tas upp i förhandlingar om handel mellan EU och andra länder.

Moderaterna, Folkpartiet och de rödgröna partierna vill, enligt enkätsvaren, gå så långt som till att hindra import av produkter producerade med kemikalier som är förbjudna inom EU. Såväl i kaffe- som sojaproduktionen används till exempel parakvat som är förbjudet i EU.

Latinamerikagrupperna hoppas att Reinfeldt förvaltar detta mandat väl i mötena med presidenterna Dilma Rousseff och Sebastian Piñera samt de svenska och brasilianska företagarna. Och att han passar på att lyssna till dem som drabbas av transnationella företags verksamheter i Latinamerika.