Norrköpings kommun kräver i år en vinst på nästan 40 miljoner kronor av sitt bostadsbolag Hyresbostäder. Enligt kommunen ska merparten av dessa pengar användas till att "främja integration och social sammanhållning" i kommunen. Det är säkert viktiga och ömmande insatser, men något som bör finansieras via skattsedeln och inte via Hyresbostäders hyresavier.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist säger avsikten är att ta motsvarande pengar även kommande år. Vi har påtalat att detta är pengar som bolaget behöver för underhåll och upprustning av sitt fastighetsbestånd. Vi får svaret att bolaget har en tillräcklig underhållsbudget även utan dessa pengar. Dessvärre är de pengar som bolaget har till underhåll långt ifrån tillräckliga. Underhållet har släpat efter i många år.

Min uppfattning är att Hyresbostäder har en hög ambition när det gäller underhåll och att man också har viljan att ta ifatt de år man hade stora vakanser och svårigheter att hålla underhållet på en tillräcklig nivå. Det är något som kommunen uppenbarligen har beslutat sig för att omöjliggöra genom att plocka av Hyresbostäder större delen av vinsten.

Hyresbostäder har många hyresgäster utan större ekonomiska marginaler, som kämpar på och betalar sin hyra år efter år. Det absolut minsta man kan begära är väl att klåfingriga politiker ska hålla fingrarna borta från dessa pengar och i stället låta dem stanna i bolaget för upprustning av husen. Det är ingen orimlig begäran att man som hyresgäst hos Norrköping kommuns bostadsbolag tryggt ska kunna låta sina barn öppna fönstret och titta ut på vårsolen, utan att riskera att få en tegelsten i huvudet.