Innovation är ett riktigt modeord i dag, särskilt efter den nyligen presenterade innovationspropositionen och nationella innovationsstrategin. Och nog är det positivt att Sverige antagit en långsiktig strategi för att "möta globala samhällsutmaningar, skapa konkurrenskraft och jobb i en global kunskapsekonomi och leverera samhällstjänster med ökad kvalitet och ekonomi."

Innovationsklimatet i all ära, men det som både propositionen och innovationsstrategin saknar är ett tydligt fokus på köparen av den nya produkten, tjänsten eller processen. Såvida inte en privatperson, ett företag eller en offentlig aktör vill betala för innovationen är den till mager nytta. Hur säkerställer vi att de innovationer som tas fram också blir kommersialiserade? Sveriges välfärd är byggd på ett antal mycket framgångsrika innovationer.

Innovationer är mer än nya produkter, innovationer kan också vara tjänster eller processer inom marknadsföring och försäljning. Många av våra mest framgångsrika företag har byggts upp helt utan nya produkter. Exempelvis levererar H&M och Ikea sina produkter till kunden på ett nytt innovativt sätt.

Produktinnovationer innebär ofta lång framtagningstid, höga kostnader och stora risker för misslyckanden. Å andra sidan, när det lyckas blir de oftast extremt lönsamma och framgångsrika exportprodukter. Därför behövs naturligtvis produktinnovationer men jämsides behövs även innovationer som går snabbare, har lägre kostnader, mindre risk och något lägre lönsamhet. Exempel på detta kan vara bättre processer (lägre kostnader eller bättre kvalitet till samma kostnad), nya tilläggstjänster eller nya sätt att nå kunder.

Sverige är bra på produktinnovationer, men har svårt att få ut dem på marknaden. Det som propositionen och innovationsstrategin tydligare borde fokusera på är hur vi i ett tidigt skede kopplar samman innovatörer med affärs- och försäljningskompetens. Det är ovanligt att de bästa produktinnovatörerna samtidigt är de bästa entreprenörerna och säljarna. För många banbrytande, forskningsbaserade innovationer kanske det inte ens finns någon identifierad kundgrupp.

Om Sverige ska behålla sin position inom innovation krävs att vi ser säljarna som hjältar och parallellt med innovationsklimatet skapar ett klimat som gynnar försäljningskompetens. Glöm inte bort att utan en bra säljare blir inte ens den mest geniala produkten, eller tjänsten, framgångsrik.