Tidningen Aftonbladet har nyligen avslöjat att försäkringsjätten Folksam uppfört ett omfattande spaningsregister på kunder de misstänker vara försäkringsbedragare. Vi i Ung Pirat finner detta bedrövligt. Rättsskipning ska skötas av rättsväsendet, inte drivas i privat regi.

Att undersöka personer som man misstänker sysslar med bedrägeri är bra och rätt. Däremot är det en helt annan sak att skapa ett register, av samma modell som polisens allmänna spaningsregister, för att systematiskt leta efter misstänkta brottslingar. Folksams hemliga register sparar bland annat uppgifter om kundernas socioekonomiska situation, utseende, rörelsemönster och namnen på vänner till kunderna. Även åsiktsregistrering förekommer. Uppgifterna sparas i upp till tio år.

Folksam är ett av Sveriges största försäkringsbolag, nästan varannan svensk är kund hos dem. Frågan är hur kunder har drabbats? Har dessa individer fått betala högre försäkringspremier när det är dags för att förnya sina försäkringar eller har det blivit nekade? För den kund som finns med i deras register blir det väldigt svårt att värja sig mot anklagelserna, för de vet inte vad det är för uppgifter Folksam har registrerat eller på vilka grunder. Till skillnad från rättsväsendet där det finns rätt att överklaga och ingen får dömas ohörd så innebär Folksams praxis rättsosäkerhet av den högsta grad.

Antagligen bryter Folksams register mot personuppgiftslagen. Det skulle förklara varför deras register har varit hemligt, och vägrat tidigare erkänna att det existerar. Är Folksam ensam
i branschen med att använda sig av denna typ av metod, eller är det fler företag som gör på samma sätt? Det går att befara att Folksam inte är ensamma om att göra så här. I så fall vore det ett allvarligt systemfel som behöver undersökas noga och rättas till.

Rätten till ett privatliv handlar inte bara om att varje individ ska vara fredad från statens godtyckliga övervakning, utan handlar även om att företag inte ska hålla omfattande register som i detalj beskriver hur en människa är och lever. Vi vill se privata företag agera polis och domare lika lite som vi vill se medborgargarden ta lagen i egna händer.

Alla människor har en grundläggande rätt att själva bestämma vilka delar av sina privatliv de vill lämna ut till andra, och vilka delar de vill hålla för sig själva. Respekt för alla människors personliga integritet är nödvändig för att människor ska vara trygga, våga ta initiativ och säga vad de tycker. Det ska vara polisens uppgift att spana och utreda misstänkta brott. Det är en olycklig utveckling när företag börjar ta lagen i egna händer. Ansvarsutkrävande blir svårt eller omöjligt när företag sysslar med brottsutredningar.

Vi i Ung Pirat efterlyser en granskning av försäkringsbranschen, och skulle personuppgiftslagen vara otillräcklig för att stoppa den här typen av verksamhet bör riksdagen seriöst överväga skarpare lagstiftning.