Debatt
Målet är att 2020 ska minst 90 procent av hushållen ha tillgång till fiber, skriver debattörerna. ARKIVBILD: MAGNUS ANDERSSON
Foto: Magnus Andersson
Laddar...

Satsning på infrastruktur ger mer

På en punkt kan kommunen dock redan nu vara tydliga; när det gäller bredbandsprojektet så har kommunen följt reglerna för upphandling som gäller enligt aktuell lagstiftning och de bidragsregler som länsstyrelsen har satt upp. Det skriver Magnus Berge (S) med flera i ett svar till Dag Södling, NT-debatt 12/4.

Dag Södling reser i debattartikel den 12/4 frågor kring beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i Söderköping när det gäller E 22 och bredbandsutbyggnaden. Södling skriver att besluten riskerar att bryta mot gällande lagstiftning och ifrågasätter även om kommunpolitiken satt sig in i de ekonomiska konsekvenserna.

De två aktuella infrastrukturfrågorna är mycket viktiga för Söderköping samt angränsande kommuners framtid och i kommunpolitiken är det många som undrat över klokskapen i att staten väljer att lägga så stort medfinansieringsansvar på kommunerna. Konsekvenserna för de kommuner som avstår är dessvärre, i de flesta fall, att satsningar uteblir och Söderköpings kommun har därför valt att vara aktiva. Med glädje kan man nu se att en omfattande bredbandsutbyggnad i kommunen kommit igång och att Trafikverket äntligen startat upp "projekt ny sträckning E 22". Dessa infrastruktursatsningar kommer att tjäna kommunen och dess invånare under lång tid och göra kommunen än mer attraktiv.

En konsekvens av det stora ansvar som kommunen har tvingats ta, är att det inte finns kunskap och erfarenhet att hantera satsningar av den här typen. Söderköpings kommun får dra lärdom av andra kommuner som kommit längre. Det blir ändå komplicerat att inom ramen för en organisation som normalt tillhandahåller grundläggande kommunal service att ta en annan roll, som i bredbandsfrågan. Därför har kommunstyrelsen tagit initiativ till en oberoende granskning av hur kommunen hanterat och hanterar frågan alltjämt.

På en punkt kan kommunen dock redan nu vara tydliga; när det gäller bredbandsprojektet så har kommunen följt reglerna för upphandling som gäller enligt aktuell lagstiftning och de bidragsregler som länsstyrelsen har satt upp. Varje del av bredbandsprojektet har upphandlats enligt LOU, och kommunen har avtal med leverantörer för såväl grävning som material och kommunikationsoperatör.

Som förtroendevalda strävar vi efter att fatta beslut som gynnar Söderköpings medborgare nu och i framtiden. Vi kan vara oense om andra frågor, men vi är överrens om att en aktiv kommun som satsar på en väl fungerande infrastruktur skapar framtidstro och förutsättningar för tillväxt i kommunens alla delar. Detta måste alltjämt gå hand i hand med ett ekonomiskt ansvarstagande.

För mer information om våra infrastruktursatsningar läs gärna på kommunens hemsida, www.soderkoping.se. På hemsidan finns även Fibernytt där flera av insändarskribentens frågor relaterade till bredband redan finns besvarade.

 

MAGNUS BERGE (C) kommunstyrelsens ordförande STEFAN PETTERSSON (M) barn- och utbildningsnämndens ordförande MATTIAS RAVANDER (S) kommunstyrelsens 2:e vice ordförande ING-LILL ÖSTLUND (FP) socialnämndens ordförande ANDERS EKSMO (KD) kommunfullmäktiges ordförande MARJA BERGSTRÖM (V) ledamot kommunstyrelsen för Söderköpings kommun

Dela och kommentera

sdds

  • Publicerad
  • 2013-04-23 04:00

Hur påverkas vi av Ukraina?

Det vi har gemensamt med Ukraina är att vi lever i en omvärld över vilken vi inte har någon som helst kontroll. Det vi själva kan ordna med, är främst att se till att vi kan föda vår egen befolkning oavsett politiskt klimat i omvärlden.


Beprövad erfarenhet inte värd mycket

Andreas Fejes skriver i ”Politiker ignorerar forskningen” att regeringens förslag att införa betyg från årskurs fyra leder fel. Jag håller med honom om att det inte är rätt väg att höja resultaten i skolan. I sin artikel går tyvärr Fejes till attack mot betyg i största allmänhet.


Öppenhet borde vara självklart

I Söderköping har den stora avgången bland chefstjänstemän och ett spektakulärt avskedande av chefen för samhällsbyggnad väckt många frågor. I fullmäktige besvarade kommunalrådet Magnus Berge en interpellation i frågan med för interpellanten näst intill obegripliga formuleringar. Det bidrog inte till klargörande.


Dags att återförstatliga skolan

Varken Moderaterna eller Socialdemokraterna vill ta tag i de stora, misslyckade, reformer som drabbat skolan i modern tid, nämligen kommunaliseringen, det fria skolvalet och friskolereformen.


Mer tolerant syn på cannabis oroar

Frågan om det är rätt att legalisera cannabis debatteras flitigt i medierna just nu. Corren rapporterar om ett examensarbete av en student på Linköpings Universitet. En webbenkät som nyligen gjordes bland universitetets studenter visar att 51 procent av männen och 25 procent av kvinnorna uppgett att de har rökt cannabis någon gång och av dem har 19 procent använt drogen under det senaste året.


Politik är att vilja och att välja

Det går inte så bra för Norrköping som Lars Stjernkvist vill tillstå. Den rödgröna koalitionen är uppenbarligen inte beredd att visa ansvar, lyfta problematiken, hitta konkreta lösningar och agera.


Bra kommunikationer är avgörande

Norrköping växer. För andra året i rad kan vi konstatera att vi har rekordsiffror i befolkningsökningen. Det är naturligtvis glädjande och en signal om att Norrköping är en attraktiv stad att bo och verka i.


Bra kommunikationer är avgörande

Norrköping växer. För andra året i rad kan vi konstatera att vi har rekordsiffror i befolkningsökningen. Det är naturligtvis glädjande och en signal om att Norrköping är en attraktiv stad att bo och verka i.


På väg mot Region Östergötland
Foto: LEIF R JANSSON / SCANPIX

I Östergötland välkomnar vi regeringens besked. Vi vill fortsätta att utnyttja de styrkor landstinget och kommunerna uppvisar. Nu bildar landstinget och länets kommuner en ny region som tar över ansvaret för regionala utvecklingsfrågor.


Fler naturreservat behöver inrättas

Arter knutna till gammal skog försvinner i allt större hastighet. I Sverige är fler och fler växter och djur utrotningshotade och kan försvinna om inte kraftfulla åtgärder görs. Läget är allvarligt och här har kommunerna i Östergötland ett stort ansvar.


Politik både att vilja och välja

Det går inte så bra för Norrköping som Lars Stjernkvist vill tillstå. Den rödgröna koalitionen är uppenbarligen inte beredd att visa ansvar, lyfta problematiken, hitta konkreta lösningar och agera.

Debatt Politik både att vilja och välja

Sommarjobbet har betydelse
Foto: Jenny Knutsson

Ett sommarjobb ger mycket mer än bara fickpengar. Det ger mening, sammanhang och möjlighet att skapa kontakter. Kontakter som kan visa sig var ovärderliga för ett fortsatt arbete efter avslutade studier.

Debatt Sommarjobbet har betydelse

Hem direkt i stället för Sandbyhov

Eva-Britt Sjöberg är kristdemokratiskt oppositionsråd i Norrköping. Som sådant är det hennes uppgift att kritisera socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister. Sverigedemokraterna brukar klara sig.


Fler debattartiklar
9/4 
Vindkraft dyr och miljöförstörande
9/4 
Politiker skapar inte arbetstillfällen
8/4 
Attefall turnerar med gamla siffror
8/4 
Fossilfri trafik kan ordnas
7/4 
Det rör sig om en ren missuppfattning
7/4 
Gå varsamt fram med alléerna
5/4 
Återöppna Cedersborg omedelbart
5/4 
Stalins Sovjetunionen som spökar
4/4 
Scenkonstbolag kräver branschkunskap
4/4 
Centern praktiserar närodlad politik
4/4 
Poliser är inte allt i allon
3/4 
Starka skäl mot folkomröstningen
3/4 
Majoritet och opposition var helt överens
2/4  Om äldreomsorg
Många blir oroade i onödan
1/4 
Minskade klyftor bra för samhället
31/3 
Politikens provval väger för tungt
29/3 
Ansvaret finns hos kommunstyrelsen
29/3 
Grön teknik och fler jobb i Sverige
29/3 
Vi behöver en årlig lönekartläggning
28/3 
Har normala beslutsgångar iakttagits?
28/3 
Alliansen fortsätter stärka studenternas ekonomi
27/3 
Kampen mot mobbning bör priorioteras
27/3 
S vill förbättra vårdcentralerna
26/3 
Valet kommer att avgöras av jobbfrågan
26/3 
Vi tar kollektivtrafiken på allvar
25/3 
Välj gymnasieprogram med hjärtat
25/3 
Arbetsgivarna ställer för höga kompetenskrav
24/3 
Frågar inte alliansen sig varför?
22/3 
Pensionssystemet är i gungning
22/3 
Sveriges öppna landskap växer igen
21/3 
Jämställdheten i landet har minskat
21/3 
Hög kvalitet och nöjda patienter
20/3 
Kristdemokraterna ger mer utrymme
20/3 
En folkhälsa på jämställda villkor
19/3 
Flexjobb en modell för Söderköping
18/3 
Vår äldreomsorg är inte till salu
17/3 
Egen regi blir dyrköpt erfarenhet
17/3 
Ge oss besked om pensioner före valet
15/3 
Söderköping växer på stabil grund
15/3 
Verklig valfrihet bygger vi underifrån
15/3 
Alliansen har gått från ord till handling
14/3 
Söderköping förtjänar bättre än så
14/3 
Partierna dåliga på jämställdhet
13/3 
Politikers goda vilja räcker inte
13/3 
I höstens val handlar det om jobben
12/3 
Blir det tredje gången gillt för FI?
12/3 
Dataspel kan ha en positiv inverkan
11/3 
Vi tar ansvar för ordning och reda
11/3 
Jämställt samhälle alltid bättre
10/3 
Ensidig debatt bidrar till upptrappning

Skriv en debattartikel>>
Skriv en insändare >>

BLOGGAR

POLITIKERBLOGGAR


PRENUMERERA/LÄS E-TIDNINGEN
 
Läs mer i dagens NT!
 


Mest lästa under dygnet
18/4  Norrköping
Ingen allvarligt skadad i krock
18/4  Ishockey, Norrköping
Beskedet: Han lämnar Hästen
18/4  Fotboll, Norrköping
Ny målvakt klar för IFK
10/4  Norrköping
Balkong blev terrass – då höjs deras hyra
16/4  Norrköping
Vandrarhemmen fylls av hemlösa familjer
16/4  Norrköping
Ombyggnation ska förhindra apattacker
18/4  Norrköping
Man hittades i rökfylld bostad
18/4  Linköping
Kvinnas mjälte brast vid operation på US
15/4  Norrköping
Krabbpizzan innehöll inte krabba
17/4  Norrköping
Ny färg ska ge fler cyklister i Norrköping
Mest lästa under veckan
16/4  Fotboll, Norrköping
Hela rapporteringen: Så var matchen
18/4  Norrköping
Ingen allvarligt skadad i krock
10/4  Norrköping
Balkong blev terrass – då höjs deras hyra
15/4  Norrköping
Två cyklister påkörda under morgonen
16/4  Norrköping
Tjuvgäng tros ligga bakom flera inbrott
16/4  Norrköping
Barnens godis räddade mannen
15/4  Norrköping
Krabbpizzan innehöll inte krabba
18/4  Ishockey, Norrköping
Beskedet: Han lämnar Hästen
15/4  Norrköping
De vill ha 8 000 i löneförhöjning
14/4  Norrköping
Kolmårdens satsning har inte fått bygglov
Information och tjänster från mediehuset Norrköpings Tidningar
Idag serveras: