Norrköping Gunnel Vallquist översatte Paul Claudel, Simone Weil, Marguerite Yourcenar och René Descartes. Hon ägnade sig också åt dagskritik, men skrev även en rad essäböcker – "Ett bländande mörker och " Vägar till Gud" – som tog upp katolicismen och en rad författarskap som ingav både andlig och intellektuell gemenskap.

Hon dog i måndags och när hennes livsverk summeras är det ett arbete som höjer sig över alla andra, nämligen den mångåriga brottning med Marcel Prousts " På spaning efter den tid som flytt".

Arbetet påbörjades redan 1950 – första delen gavs 1964 - och kom att pågå fram till 1980, då det omfattade sju band och drygt 3000 sidor. Projektet fick en fortsättning på 1990-talet när hon gick över texten på nytt.

Det har visserligen inte saknats kritiker, men utgåvan har blivit ett riktmärke för litterära tolkningar och om någon översättning hävdat ett mästerskap av egen kraft så är det hennes. Det hade gjorts försök att överföra verket till svenska tidigare och 1930 utkom Sonja Vougts "Vår vän Swan" i två volymer. Men den påminner mer om en traditionell flanörroman och känns avlägsen den blandning av skulptural exakthet och språklig smidighet som gör Gunnel Vallquists tolkning till en upplevelse.

Översättningen var av allt att döma anledningen till att hon hamnade i Svenska Akademien 1982. Hon efterträdde Anders Österling och intog stol nummer 13, som alltså står tom sedan i måndags.

Gunnel Vallquist blev 97 år.