Söderköping är en av landets mest utpräglade medeltidsstäder, men en stor del av det historiska arvet finns under jord.

– Vårt problem har varit hur vi ska kunna presentera den del av historien som inte syns, säger Monica Stangel Löfvall från Medeltidscentrum.

I höstas vände hon sig till Demola East Sweden som specialiserat sig på att lösa problemställningar av det här slaget.

Artikelbild

| Hamnen. Ungefär så här såg det ut på medeltiden.

– Företag eller organisationer som Medeltidscentrum kan vända sig till oss för att få hjälp. Vi sätter ihop en tvärvetenskaplig projektgrupp som sedan pre­senterar ett koncept, för­klarar Marcus André på Demola.

I går presenterades en tänkbar lösning på Strykjärnet i Industrilandskapet. Den har tagits fram av fem studenter som studerar olika ämnen på Linköpings universitet. I gruppen ingår Cajsa Nolskog som läser på KSM, Henrietta Rydfalk och Tim Brodin medieteknik, Sara Björkquist grafisk design och kommunikation, samt Magnus Claesson som går på politices kandidatprogrammet.

På ett bord står en modell som visar en del av Söderköping under medeltiden. Den återger ett hamnområde och ett skepp som ligger vid en av kajerna, men den har bara tagits fram för att presentera arbetet. Lösningen är av betydligt modernare snitt och den viktigaste delen består av en kikare som fyllts med digital programvara.

– Vi besökte Söderköping och fastnade för miljön runt Fiskar- och Stortorget där det varit hamn, säger Cajsa Nolskog.

Artikelbild

| Den osynliga medeltiden. Sara Björqquist, Magnus Calesson, Henrietta Rydfalk, Tim Brodin och Cajsa Nolskog vill synliggöra Söderköpings dolda historia.

Enligt förslaget kommer det att finnas en kikare i vilken intresserade kan se hur området tog sig ut under medeltiden.

Det har gått åt mycket tid till att återskapa miljön, som bygger på olika arkeologiska rapporter. Men under förberedelserna har gruppen också använt sig av Dick Harrisons ”En medeltida storstad” som utkom för några år sedan. Ingen av projektmedlemmarna har någon närmare anknytning till Söderköping och de blev förvånade när de fick vetskap om stadens forna betydelse.

Artikelbild

| Köper idén. Monica Stangel Löfvall från Medeltidscentrum är nöjd med resultatet.

Arbetet ger åtta högskolepoäng, men förslaget kan också bli verklighet. Åtminstone har Medeltidscentrum förklarat sig nöjda med det gruppen åstadkommit.

– Vi har köpt idén, men nu gäller det att övertyga politiker och tjänstemän, säger Monica Stangel Löfvall.

Artikelbild

Bakom tanken att också synliggöra Söderköpings dolda historia finns en förhoppning att väcka större intresse för det förflutna.

– Det gäller både Söderköpingsbor och besökare utifrån, säger hon.

Artikelbild

Men hon inser att satsningen har ett pris och gissar att den kan komma att kosta runt en miljon kronor.

0709-321630