– Det är inte helt lätt att ta sig in i det mörka heller, det krävs en dubbel rörelse, säger intendent Martin Sundberg.

Han menar att den spännande bildvärlden ofta ger rum för betraktarens egen tolkning. Titeln ”Vid muren, Berlin” (1975) ger till exempel en plats, som mest kan betraktas som en första nyckel till konstlandskapet. Fler titlar ger sådana ledtrådar, men kan också förvirra.

– Det tar tid att ta sig fram ur svärtan.

Artikelbild

| Konstcitat. Ett av citaten i utställningen är av kritikern Emmy Melin.

Martin Sundberg menar att det är många konstnärer som har glömts bort, inte bara kvinnliga. Lambert Werner är en av dem. Han föddes år 1900 i Stockholm och finns oftast inte med i konsthistoriens översiktsverk. De gånger han gör det beskrivs han bara kort som surrealist, men egentligen rör han sig mellan både surrealismen och den abstrakta expressionismen. Mättade färger möter drömska och ibland rentav obehagliga motiv – såsom ”Halshuggning” (1970) och ”Korsfästelse” (1971).

– Men här finns också humor, säger Martin Sundberg, och lyfter oväntade möten.

De 35 verk som visas i utställningen spänner över tre decennier och Martin Sundberg riktar särskilt uppmärksamheten mot konstnärens känsla för färg. Bakgrunden må vara mörk, men färgklickarna är lika påtagliga. Martin Sundberg pekar ut mynt och konstgjorda pärlor i collagetekniken. Fingernaglar, bröstvårtor, näsor och ögon sticker ofta ut med sina starka kulörer.

När Lambert Werner studerade medicin i Berlin kom han i kontakt med andra konstnärer som inspirerade honom, bland andra Paul Klee och Wassily Kandinsky. Kvinnogestalterna kan också tyckas påminna om Picasso, eller ”post-Picasso” som Martin Sundberg säger:

Artikelbild

| Detalj. I mångdalden av material finns bland annat konstgjorda pärlor.

– Det kubistiska som modernt allmängods.

Samtliga verk har gouache på papp som grund och undersöker teman som resor, religion, konsthistoria, mytologi, sexualitet och filosofi.

Artikelbild

| Mångbottnat. I Lambert Werners verk möts både humor och allvar.

– Det drömska skildrar det undermedvetna.

Utställningsperioden pågår till den 28 januari 2018 och vad som händer sedan återstår att se. Bo Werner, den i dag 90 år gamla systersonen till Lambert Werner, föreslog inledningsvis en donation till museet, som svarade att de kunde börja med utställningen.

Artikelbild

| Färg. Mörkret i bildernas bakgrund lyfter ljuset och färgen, här i "Au secours" (1974).

– Lambert Werner ställde ut flitigt under sin livstid och fanns med i konstlivet. Men de sena verken passade inte riktigt in på 1970-talet, även om han visserligen också var en politisk konstnär. Han hade ett mer personligt tillvägagångssätt, säger Martin Sundberg.