Äntligen, utropar förmodligen många. Medan andra är mer kritiska till Skolinspektionens beslut att stänga Jasminskolan i Norrköping. Men beslutet är helt riktigt. Ska Skolinspektionen kritiseras för någonting i fallet Jasminskolan så är det möjligtvis att det dröjde så länge innan skolan i fråga stängdes.

Att bristerna var allvarliga påvisas ju också av att nedstängningen genomfördes med omedelbar verkan.

Samtidigt har Skolinspektionen också rätt att dylika drastiska beslut inte bör fattas på lösa grunder.

Jasminskolan har haft flera chanser att åtgärda bristerna, men inte tagit desamma. I jämförelse med andra problemskolor är Jasminskolan uppenbarligen ett värstingexempel.

Det går visserligen att förstå om många föräldrar nu är upprörda, men ilskan bör i första hand vändas mot skolans ledning. Det som först och främst bör uppröra alla är naturligtvis de utomordentliga brister som Skolinspektionen avslöjat. En undersökning från förra året påvisade också att många elever mådde mycket illa.

Att nedläggningsbeslutet i sig väcker så förhållandevis starka protester – och att stängningen i vissa fall uppenbarligen överraskade många fullständigt – kan tolkas som ett integrationspolitiskt misslyckande.

Barnens bästa måste dock komma i första hand och den politiska förståelsen för Skolinspektionens beslut är stor i Norrköping, hos den styrande rödgröna trojkan såväl som oppositionen.