Ledare
HUVUDLEDARE
Utnötningskrig med alla medel

Ryssland behåller initiativet, uppträder hotfullt och undergräver långsamt den ukrainska statsmakten. Och förtroendet för framför allt den amerikanska utrikespolitiken.


Ge anhöriga omsorgsgivare reellt stöd

Sedan 2009 har anhöriga som ger omsorg till äldre, långvarigt sjuka och funktionshindrade laglig rätt till stöd och hjälp av kommunerna. ”Anhörigvårdarna gör en enorm insats, men de ska också vara trygga i att de kan få avlastning och stöd när de behöver det”, sade barn- och äldreminister Maria Larsson (KD), till Dagens Nyheter inför ändringen i socialtjänstlagen.

Beslutet välkomnades av både Demensförbundet och Anhörigas riksförbund som menade att det inte bara var ett stöd utan ett erkännande av de anhöriga.


Våld från vänster

För några veckor sedan höll jag ett föredrag om Ukraina på studentföreningen Heimdal i Uppsala. Det var verkligen inte första gången jag var där, även om det var länge sedan sist. Som student uppehöll jag mig inte bara i hemstaden Lund, utan träffade likasinnade i andra delar av landet.


Dödligt våld förtjänar förakt

Släktfejd eller inte, händelserna i Hageby är fullständigt oacceptabla i ett modernt samhälle.


Ge de vackra orden europeiskt innehåll

Vi har inte direkt känslan av att befinna oss i slutspurten av en valrörelse, även om det är precis det vi gör. På fredag är det blott en månad kvar till EU-parlamentsvalet.

De flesta europeiska väljare har i årets val fler partier än någonsin att välja på.


Sent ska syndaren...

Äntligen har regeringen tagit sitt förnuft till fånga, insett att kritikerna haft rätt hela tiden och därför bestämt sig att gå till val på en rejäl upprustning av försvaret. Alliansen föreslår en successiv budgetförstärkning de närmaste tio åren – till 5,5 miljarder kronor extra årligen år 2024.

Det behövs.


Extremism med förebild i Moskva

Europas fascister och nationalpopulister har plötsligen blivit den ryska nyimperialismens viktigaste femtekolonnare inom EU.


Ett sätt att återställa förtroendet

För ett par veckor sedan ogiltigförklarade EU-domstolen det kontroversiella datalagringsdirektivet i en uppmärksammad dom.

Direktivtets syfte är att lagra viss data om till exempel telefonsamtal och e-post. Det tillkom i samma anda som många andra integritetskränkande lagar under det tidigare 2000-talet.


Rysk seger i Geneve

Putin är mästare på vad som på ryska kallas maskirovka, vilseledande manövrer. Fredsöverenskommelsen i Geneve kan vara det senaste exemplet.


Våga se tiggarna

Under medeltiden var en vanlig uppfattning att de fattiga fanns för att de rika skulle han en chans att gottgöra sina synder. Fortfarande, eller åtminstone fram till helt nyligen, var insamlingarna till fattiga också en självklarhet. Fast det var å andra sidan fastan också, liksom högtidlighållandet av de religiösa högtiderna i allmänhet.


Sopigt värre

Tvisten mellan Norrköpings Kommun och sophämtningsbolaget IL Recycling Service AB ser ut att bli en dyr historia. Bråket har pågått i över ett år och handlar i grunden om att kommunen anser att bolaget inte levet upp till alla delar av det avtal som tecknats mellan parterna.

Ärendet drev till domstol där kommunen stämde företaget med krav på 14,4 miljoner kronor i ersättning för alla de felaktiga tömningar, överlaster och hämtningar som företaget påstods ha utfört på fel sätt.


30-talet går igen

”We don’t want you to fight,

but by jingo if you do,

We will probably issue a joint memorandum,

Suggesting a mild disapproval of you.”

(Satirisk kommentar i den brittiska tidskriften Punch, apropå Frankrikes och Storbritanniens verkningslösa protester efter Italiens erövring av Abessinien.)

Vissa har jämfört den ryska erövringspolitiken i Ukraina – och den västliga oförmågan att förhindra densamma – med hur Hitler kunde annektera Österrike och ytterligare expandera Stortyskland med demokratiernas goda minne i Münchenöverenskommelsen 1938.


Grön finanspolitik utan röd trovärdighet

Miljöpartiet går till val på kraftiga skattehöjningar. Ytterligare en huvudvärk för Stefan Löfven.


S-märkt chockpolitik för skolan

Socialdemokraterna i Skåne, landets största partidistrikt, beslutade i veckan att man vill avveckla det fria skolvalet om man vinner valet i höst. Föräldrar ska inte längre få välja vilken skola deras barns ska få gå till. Det kanske tydligaste exemplet på skånesossarnas långt drivna socialistiska ådra.


Större problem än utgifter

85 miljoner kronor är en stor summa pengar i nästan vilka sammanhang som helst. För en mellanstor svensk kommun som Norrköping är det en kännbar utgiftsökning. Men det är så mycket extra pengar Barn- och ungdomsnämnden vill ha, enligt ett liggande förslag som det går att läsa om på nyhetsplats i dagens NT.


Det grönröda förbudspartiet

Miljöpartiet är (ö)kändt för att ofta fatta överilade och illa genomtänkta beslut. Att avskaffa yttrandefriheten är dock det längsta partiet sträckt sig hittills.


Handsken är kastad

Tyvärr hamnar allt för ofta den lokala politiska debatten i skymundan av den nationella under valår. Det som sker i kampen om regeringsmakten överskuggar det mesta som sker på lokal nivå. En olycklig effekt av valsystemet och ett grundläggande skäl till att införa skilda valdagar.


Ryssland håller Europa gisslan

Medan regeringen i Kyiv gör halvhjärtade försök att återta ockuperade byggnader i Östukraina gör västvärlden halvhjärtade försök att införa bestraffande sanktioner gentemot Ryssland. På EU:s utrikesministermöte i Bryssel beslutade följaktligen medlemsländerna att införa personliga sanktioner gentemot fler personer i maktens närhet i Moskva. Men inte så mycket mer.


Med manipulation som politisk doktrin

Den ryska destabiliseringspolitiken fyller sin funktion. För vem vågar sätta hårt mot hårt i Ukraina?


Bristande bevakning ger oinformerade väljare

Supervalåret 2014:s första nedslag i väljarkåren sker om knappt sex veckor när Sverige och resten av EU ska utse nya (och välja om) ledamöter till Europaparlamentet. En viktig uppgift där valet av enskilda ledamöter kan ha stor inverkan på vad parlamentet i slutändan beslutar. Rätt person på rätt plats kan få ett stort inflytande.


Nybygge?

Jämfört med många andra lokala missnöjespartier ger Nybyggarpartiet i Valdemarsvik ett relativt måttfullt intryck. Som det gick att läsa på nyhetsplats i gårdagens NT nöjer sig partiet med de sex mandat man erövrade i kommunalvalet 2010.

Den framgången var i och för sig nog så överraskande.


Tät kamp om tredjeplatsen

Regeringens uppförsbacke är brant. Samtidigt utmanas Stefan Löfven allt mer av Vänsterpartiet i opinionen. Valet i september är i högsta grad fortfarande en helt öppen fråga.


Damma av moderat straffslogan

Metro skrev i förra veckan (6/4) att samtliga partier nu mer var för skärpta straff. Kanske inte över hela straffskalan, alla hade de olika typer av brott som ansågs förtjäna längre tid i fängelse.

I artikeln avslöjas ett intressant glapp mellan jurister och politiker.


BLOGGAR

POLITIKERBLOGGAR


PRENUMERERA/LÄS E-TIDNINGEN
 
Läs mer i dagens NT!
 

Information och tjänster från mediehuset Norrköpings Tidningar
Idag serveras: