Ledare

Staffan Danielsson har rätt i försvarsfrågan

Försvarspolitiken bör skärpas på ett balanserat sätt. Den idépolitiska debatten i vissa partier också.

I den milt uttryckt upphetsade debatten kring Centerpartiets nya idéprogram, och Annie Lööfs framtid, har riksdagsledamoten Staffan Danielsson från Östergötland snickrat samman ett motförslag till extrastämman i vår. Till skillnad från programgruppens förslag handlar det om en ganska traditionell och därmed oförarglig skrivelse.

Dock borde det inte vara omöjligt att sammanjämka båda de nu aktuella förslagen till program - även om all Åsa Nisse-libertarianism naturligtvis får stryka på foten. Dessutom borde nog ett antal centerpartister fundera på om det inte är läge att dämpa tonläget något och inte yla med vargarna i den mediala dramaturgi där till och med Arlanda bevakades inför Lööfs förtida hemresa.

Danielsson har åtminstone visat att det går att vara kritisk och balanserad på en och samma gång. Det är för övrigt inte annorlunda inom försvarspolitiken.

Just nu kritiseras försvarsminister Karin Enström (M) - med all rätt - för ännu ett av sina mindre genomtänkta uttalande, nämligen att det duger gott att bara försvara Sverige under en vecka. Också Danielsson har tankar om den förda försvarspolitiken, men väljer ett relativt lågmält tonläge på Brännpunkt i svd.se.

Han konstaterar det rimliga i Överbefälhavaren Sverker Göransons varningar om bristande försvarsförmåga, likaså att Sveriges försvarskostnader i procent av BNP halverats på några decennier, så att vi numera satsar relativt sett mindre än våra nordiska grannländer. Det "talar för att försvarsbudgeten på sikt behöver öka" skriver Danielsson, som samtidigt kritiserar både Moderaterna och Socialdemokraterna för att ducka i frågan om internationellt samarbete. Huvudbudskapet blir därför att Försvarsberedningen bör analysera vårt militära samarbete inom Norden, men också med EU och Nato.

Danielsson vill stärka det nordiska samarbetet, han inser behovet av förstärkt finansiering och konstaterar Sveriges (inte minst Gotlands) strategiska betydelse i Östersjöregionen. Han har uppenbarligen idéer om hur försvarspolitiken bör utvecklas, medan vi ännu är osäkra vad Enström egentligen vill.

Som en av Sveriges största försvarsbloggare, Wisemans Wisdom, konstaterar på Newsmill förefaller det traditionellt mest försvarsvänliga partiet (Moderaterna) numera anmärkningsvärt ointresserat. Då är det förstås bättre att lämna över försvarsministerposten till något annat parti.

Om Lööf inte lyckas behålla sitt partis fulla förtroende riskerar hon att falla. Frågan är vem som i så fall ska ta över, de i debatten mest nämnda alternativen framstår (med ett halvt undantag för landsbygdsminister Eskil Erlandsson) som tidigare prövade och ratade alternativ. Staffan Danielsson framstår därmed som en möjlig "dark horse", med en framtoning som sannolikt går hem i breda kretsar.

Under alla omständigheter borde Danielsson vara ett möjligt alternativ som ny försvarsminister vid en eventuell regeringsombildning. I dagsläget finns det inget som säger att den posten nödvändigtvis måste gå till Moderaterna.

 

Norrköpings Tidningar 11 januari 2013

Dela och kommentera

sdds

  • Publicerad
  • 2013-01-11 00:00

HUVUDLEDARE
Rysk seger i Geneve

Putin är mästare på vad som på ryska kallas maskirovka, vilseledande manövrer. Fredsöverenskommelsen i Geneve kan vara det senaste exemplet.


Våga se tiggarna

Under medeltiden var en vanlig uppfattning att de fattiga fanns för att de rika skulle han en chans att gottgöra sina synder. Fortfarande, eller åtminstone fram till helt nyligen, var insamlingarna till fattiga också en självklarhet. Fast det var å andra sidan fastan också, liksom högtidlighållandet av de religiösa högtiderna i allmänhet.


Sopigt värre

Tvisten mellan Norrköpings Kommun och sophämtningsbolaget IL Recycling Service AB ser ut att bli en dyr historia. Bråket har pågått i över ett år och handlar i grunden om att kommunen anser att bolaget inte levet upp till alla delar av det avtal som tecknats mellan parterna.

Ärendet drev till domstol där kommunen stämde företaget med krav på 14,4 miljoner kronor i ersättning för alla de felaktiga tömningar, överlaster och hämtningar som företaget påstods ha utfört på fel sätt.


30-talet går igen

”We don’t want you to fight,

but by jingo if you do,

We will probably issue a joint memorandum,

Suggesting a mild disapproval of you.”

(Satirisk kommentar i den brittiska tidskriften Punch, apropå Frankrikes och Storbritanniens verkningslösa protester efter Italiens erövring av Abessinien.)

Vissa har jämfört den ryska erövringspolitiken i Ukraina – och den västliga oförmågan att förhindra densamma – med hur Hitler kunde annektera Österrike och ytterligare expandera Stortyskland med demokratiernas goda minne i Münchenöverenskommelsen 1938.


Grön finanspolitik utan röd trovärdighet

Miljöpartiet går till val på kraftiga skattehöjningar. Ytterligare en huvudvärk för Stefan Löfven.


S-märkt chockpolitik för skolan

Socialdemokraterna i Skåne, landets största partidistrikt, beslutade i veckan att man vill avveckla det fria skolvalet om man vinner valet i höst. Föräldrar ska inte längre få välja vilken skola deras barns ska få gå till. Det kanske tydligaste exemplet på skånesossarnas långt drivna socialistiska ådra.


Större problem än utgifter

85 miljoner kronor är en stor summa pengar i nästan vilka sammanhang som helst. För en mellanstor svensk kommun som Norrköping är det en kännbar utgiftsökning. Men det är så mycket extra pengar Barn- och ungdomsnämnden vill ha, enligt ett liggande förslag som det går att läsa om på nyhetsplats i dagens NT.


Det grönröda förbudspartiet

Miljöpartiet är (ö)kändt för att ofta fatta överilade och illa genomtänkta beslut. Att avskaffa yttrandefriheten är dock det längsta partiet sträckt sig hittills.


Handsken är kastad

Tyvärr hamnar allt för ofta den lokala politiska debatten i skymundan av den nationella under valår. Det som sker i kampen om regeringsmakten överskuggar det mesta som sker på lokal nivå. En olycklig effekt av valsystemet och ett grundläggande skäl till att införa skilda valdagar.


Ryssland håller Europa gisslan

Medan regeringen i Kyiv gör halvhjärtade försök att återta ockuperade byggnader i Östukraina gör västvärlden halvhjärtade försök att införa bestraffande sanktioner gentemot Ryssland. På EU:s utrikesministermöte i Bryssel beslutade följaktligen medlemsländerna att införa personliga sanktioner gentemot fler personer i maktens närhet i Moskva. Men inte så mycket mer.


Med manipulation som politisk doktrin

Den ryska destabiliseringspolitiken fyller sin funktion. För vem vågar sätta hårt mot hårt i Ukraina?


Bristande bevakning ger oinformerade väljare

Supervalåret 2014:s första nedslag i väljarkåren sker om knappt sex veckor när Sverige och resten av EU ska utse nya (och välja om) ledamöter till Europaparlamentet. En viktig uppgift där valet av enskilda ledamöter kan ha stor inverkan på vad parlamentet i slutändan beslutar. Rätt person på rätt plats kan få ett stort inflytande.


Nybygge?

Jämfört med många andra lokala missnöjespartier ger Nybyggarpartiet i Valdemarsvik ett relativt måttfullt intryck. Som det gick att läsa på nyhetsplats i gårdagens NT nöjer sig partiet med de sex mandat man erövrade i kommunalvalet 2010.

Den framgången var i och för sig nog så överraskande.


Tät kamp om tredjeplatsen

Regeringens uppförsbacke är brant. Samtidigt utmanas Stefan Löfven allt mer av Vänsterpartiet i opinionen. Valet i september är i högsta grad fortfarande en helt öppen fråga.


Damma av moderat straffslogan

Metro skrev i förra veckan (6/4) att samtliga partier nu mer var för skärpta straff. Kanske inte över hela straffskalan, alla hade de olika typer av brott som ansågs förtjäna längre tid i fängelse.

I artikeln avslöjas ett intressant glapp mellan jurister och politiker.


Vi borde tacka Vladimir Putin

Rysslands diktator fortsätter att pressa på och blanda bort korten. I slutändan är det ryssarna som får betala priset för det spel han dragit igång.


Öka stödet till Ukraina

Putins hot mot europeiska ledare om avstängda gasleveranser till Ukraina är ett uttryck för ett vägval som han nu gör för Ryssland. Han agerar nu som om omvärlden är en enda fiende till Ryssland. Det är fel, däremot hotas Putin av en omvärld där frihet och demokrati försvårar för hans regim att hålla maktens hand över andra länder och andra folk.


Välavvägd upptrappning i öst

EU håller på att införa en ny omgång sanktioner mot eliten i Kreml och Nato skjuter fram sina positioner i öst.


Vill vi ha ett ideologiskt val?

Det politiska modeordet för dagen är ”triangulering”, vilket anses betyda att partierna närmar sig varandra i viktiga frågor. Visserligen används begreppet för det mesta felaktivt; triangulering är i själva verket att ta en position mellan två andra punkter. Moderaterna och Socialdemokraterna triangulerar inte varandra så mycket som de helt enkelt kopierar varandra.


Frågor och utropstecken i Anders Borgs budget

Det är en bra vårbudget Anders Borg presenterat, inte minst för Östergötland. Men regeringen förtjänar fortsatt kritik i förvarsfrågan.


Sämre nyheter

När TV4 som första privata kanal fick tillstånd för markbunden sändning i början på 90-talet, var en förutsättning för koncessionen att kanalen hade ett brett utbud av lokala stationer. En lyckad satsning från TV4:s sida följde, men säg den glädje som varar.

När det gamla avtalet löpte ut för några år sedan började TV4 också koncentrera sin verksamhet, kanalen krattade manegen för gårdagens drakoniska besked.


Fel vapen i fel händer

Det pågår en utredning av vapenlagstiftningen som NT kommenterat tidigare. Bland annat har det funnits förslag på att införa licens för magasin och göra det generellt krångligare för legala vapenägare, som sportskyttar och jägare, att utöka sina vapengarderober. Samtidigt finns enorma regionala skillnader, från enstaka veckor till flera månader, i ansökningstid för dem som söker licens för nya vapen.


Utkräv ansvar på rätt plats

Frågan om rumänska tiggare i Sverige är såväl en nationell fråga, som en fråga för EU där huvudansvaret ligger i Rumänien.


BLOGGAR

POLITIKERBLOGGAR


PRENUMERERA/LÄS E-TIDNINGEN
 
Läs mer i dagens NT!
 


Mest lästa under veckan
16/4  Fotboll, Norrköping
Hela rapporteringen: Så var matchen
18/4  Norrköping
Ingen allvarligt skadad i krock
10/4  Norrköping
Balkong blev terrass – då höjs deras hyra
15/4  Norrköping
Krabbpizzan innehöll inte krabba
16/4  Norrköping
Tjuvgäng tros ligga bakom flera inbrott
16/4  Norrköping
Barnens godis räddade mannen
18/4  Ishockey, Norrköping
Beskedet: Han lämnar Hästen
16/4  Ishockey, Norrköping
Vita Hästens back lockas av AIK
16/4  Norrköping
Pojke utsatt för knivmisshandel
16/4  Norrköping
Största godislagret blir kvar i Norrköping
Information och tjänster från mediehuset Norrköpings Tidningar
Idag serveras: