Manusförfattaren John Orloff ("A mighty heart") har fått i uppdrag att skriva manus till en film som ska handla om Ian Fleming, journalist, officer och fågelskådare.