Efter den händelsen, som inträffade i juni, fick han och ytterligare en av deltagarna i projektet, genom beslut i kammarrätten, skyddade personuppgifter.

Utredningen, kallad "Illegal jakt på stora rovdjur. Konflikt i laglöst land?", presenteras måndagen den 17 september, men vissa slutsatser har redan publicerats i en förstudie.

Redan i arbetets inledning konstaterades att tjuvjakten på stora rovdjur - varg, björn, järv, lodjur - har specifika drag som skiljer den från merparten av annan brottslighet. Myndigheter och privatpersoner utsätts för så många hot och trakasserier från förövarna att lagarna sätts ur spel.

Rovdjurshat

Det faktum att han själv blivit trakasserad på samma sätt är, ironiskt nog, en bekräftelse på att analysen delvis var riktig. Att utreda illegal jakt på rovdjur är inte som att granska andra typer av brott.

Under arbetet har utredarna utfrågat tusentals personer för att få grepp på problemet. Enligt rovdjursforskarna skjuts årligen troligen lika många stora rovdjur illegalt som legalt, och vargdebatten har länge varit extremt infekterad. Rovdjurshatet är utbrett och till skillnad från andra typer av brottslighet har den illegala jakten mötts av viss förståelse i en del områden.

Få domar

Som utredarna tidigare sagt i förstudien är detta, det tysta stödet till förövarna, en av de stora stötestenarna för att kunna sätta stopp för verksamheten. Polisens arbete blir oerhört mycket svårare i en miljö där ingen har sett eller hört något. Resultatet är att mycket få fall av tjuvjakt på stora rovdjur leder till rättegång, ännu färre till fällande domar.

Hur problemet ska lösas är oklart. I varglänen har det hävdats att lokal förvaltning av rovdjuren skulle kunna bidra till att lätta på det spända läget, och på så vis minska tjuvjakten. Detta avvisas dock av skyddsförespråkarna som misstänker att de lokala myndigheterna skulle vara alltför frikostiga mot dem som vill skjuta rovdjur legalt.