- Som ansvarig för Östgötatrafiken och skattebetalare tycker jag att det är absurt att de får ha en hemsida som uppmanar folk till brottslig verksamhet, säger Östgötatrafikens vd Leif Johansson.
I Stockholm har Planka. nu funnits i flera år. Den finns också i Göteborg och Helsingfors. Sedan en tid kan östgötska kollektivtrafikresenärer gå med i Planka.nu.
Som namnet antyder handlar det om att använda länets kollektivtrafik utan att betala för färden. Genom medlemskap i Planka.nu är man garanterad hjälp med betalningen av de böter som man får om man åker fast av Östgötatrafikens kontrollanter. Det är bara att skicka räkningen till en adress på Albrektsvägen.

<span class="mr">Skattehöjning
</span>- Vi ska vidta de rättliga åtgärder vi kan mot Planka.nu och naturligtvis kommer vi att öka antalet kontroller framöver. Och när vi ökar kontrollerna, stiger biljettpriserna, säger Leif Johansson.
Enligt Planka.nu skulle stockholmsbor som nyttjar kollektivtrafiken och tjänar under 40 000 kronor i månaden tjäna på att kollektivtrafiken betalades via en skattehöjning.
"Gratis kollektivtrafik är alltså ett sätt att ta från de allra rikaste och ge till alla andra. En sådan omfördelning vore sannerligen på tiden i våra allt mer segregerade städer", hävdar Planka.nu.
- Det är en politiskt fråga om kollektivtrafiken ska vara gratis, men personligen är jag inte beredd att betala mer i skatt för att några ska få åka gratis, säger Leif Johansson.

<span class="mr">Ingen förståelse
</span>Planka.nu ser bara fördelar med att låta kollektivtrafiken vara gratis, som bättre stadsmiljö med färre bilköer. Samhällsekonomiskt ser Planka.nu också bara vinster i att avskaffa den kontrollapparat som betalningssystemet kräver. Leif Johansson har inga sympatier för dessa argument.
Men busschaufförerna skulle slippa kontanthanteringen, något de länge önskat, på grund av rånrisken. Är inte det ett argument?
- Vi vill inte ha busschaufförer som inte vill ha kontanthantering. Kollektivtrafiken är inte till för busschaufförerna. Resenärerna ska mötas av människor, inte chaufförer som sitter i en bur, säger Leif Johansson.
Han har ingen som helst förståelse för Planka.nu och organisationens vision om gratis kollektivtrafik för alla, även om han naturligtvis gärna skulle se att fler åkte kollektivt.