Från och med 2010 får Lernia Collage AB bidrag för programmen. För att få pengarna ska de vara igång senast läsåret 2011/2012. 

En annan skolas ansökan, Mikael Elias teoretiska gymansium som drivs av Nordens teknikerinstitut AB, avslås. Skolan sökte pengar för utbildningen Teknisk utbildning inriktning Internationell teknikutveckling för ekonomisk hållbar användning av naturresurser. Skolinspektionen bedömer att en etablering av programmet skulle innebära "påtagliga negativa konsekvenser för skolväsendet i Norrköpings kommun".