Trafiken stängdes av vid olycksplatsen under flera timmar och leddes om på småvägar.