Med början under 2011 ska det bli nya hastighetsgränser inom Norrköping. I ett pressmeddelande som skickades ut på torsdagen informerade kommunen om att hastighetsbegränsningarna kommer att ses över.

- Det kommer att bli stora förändringar avseende hastigheterna i Norrköping där det genomförs, säger trafikplanerare Johan Swärd.

30, 40 och 60
I Norrköpings centrum, innanför promenaderna, kommer hastigheten att sänkas till 30 km/h. Längs huvudgator och viktiga kollektivtrafikstråk kommer hastigheten att vara 40 alternativt 60 km/h.

Artikelbild

- Vi planerar att börja med ändringarna under våren 2011. Alla tätorter i kommunen, som till exempel Åby och Krokek, ingår i detta paket. Just nu arbetar vi med en plan för genomförandet, säger Johan Swärd.

När det gäller 30-begränsningen i innerstaden säger Johan Swärd:

- Vi har tittat på vilken funktion gatorna har, vilken kvalité har de och om det är bullerstörningar i fastigheter. Då visar det sig att 30 km/h är den hastighet vi får bäst kvalitéer med i innerstan.

Blir det inte svårt att kontrollera att alla håller max 30 km/h i innerstaden?

Artikelbild

- Det är polisens uppgift att kontrollera detta. På många gator där vi föreslagit 30 km/h kan man inte köra fortare som det är redan nu på grund av farthinder, korsningar och köer.

80 på Söderleden
- Det är väldigt få gator som man ligger och kör 50 km/h på i dag som vi gör om till 30-vägar. Tanken är att de ska kännas naturligt att följa den hastighet vi föreslår.

På vissa sträckor kommer hastighetsbegränsningen att öka i stället, som till exempel på Söderleden. Där kommer man att få köra i 80 km/h.

2008 beslutade riksdagen om nya hastighetsbegränsningar som ligger i 10-steg. Utifrån det tog Sveriges Kommuner och Landsting fram en handbok till kommunerna. Där står det att man inom tätbebyggt område endast bör använda hastighetsbegränsningarna 30, 40, 60 samt 80 km/h.