Den 13 maj i år upptäckte fårfarmaren Morgan Strand att fyra tackor blivit attackerade och dödade av ett större djur. Samma dag kunde länsstyrelsens inspektörer konstatera att varg var orsaken till fårens död, och gick därmed ut med en varning till lantbrukare i Valdemarsviksområdet. Var den vargen hör hemma vet man inte, den var inte försedd med sändare.

Den senaste månaden har det samtidigt varit en sändarförsedd norsk vargtik på besök i Sverige. På den externa vargwebben på Internet har man kunnat följa tikens vandring längs med ostkusten ner mot Skåne. Dessa två händelser, samt ett ökat antal vargobservationer bara under det senaste halvåret, reser nu frågan om det skulle vara ett östgötskt vargrevir på gång.

- Nej, inte vad jag vet om. Men det är svårt att avgöra så här års när vi inte har spårsnö att förlita oss till, säger Thomas Modin, rovdjursansvarig på länsstyrelsen i Östergötland.

Det just nu mest närliggande etablerade reviret, sett till Östergötland, återfinns i Hasselfors i Örebro län. Sedan två år tillbaka är det landets länsstyrelser som ansvarar för inventeringen av svenska rovdjur. På så sätt kan man följa vargens utbredning och antal.

Vargen är fortfarande rödlistad, dess överlevnad bedöms vara starkt hotad enligt uppgifter i artdatabanken. Situationen har dock förbättrats under de senaste 15 åren. Sedan 1993 har populationen ökat från cirka 30 vargar 1993 till förra årets drygt 200.

Varje län har formulerat sina egna mål vad gäller vargstammens utveckling. Så kallade viltförvaltningsdelegationer har inrättats vid länsstyrelserna och de består av representanter för intressegrupper och politiker. I Östergötlands förvaltningsplan har man konstaterat att vargarna själva får avgöra var de vill etablera sig. Det innebär att man inte har något specifikt mål, utan de etableringar som sker ska accepteras.

- Ja, man har accepterat att etableringen sker spontant. En annan del i planen för de kommande åren är också att man ska satsa mer på informationsinsatser i länet för att på så sätt öka acceptansen för varg i samhället, säger Mia Kjällander, handläggare på rättsenheten Östergötlands länsstyrelse.

Läs mer i dagens NT.