Majblommans riksförbund har kartlagt hur svenska landsting hanterar frågan om glasögon till barn. Kartläggningen visar, menar generalsekreteraren Lena Holm i en debattartikel i Svenska Dagbladet, att svenska landsting bryter mot hälso- och sjukvårdslagen. I lagen står bland annat att landstingen ska erbjuda medborgarna habilitering och hjälpmedel för funktionshindrade. Majblommans riksförbund vill att glasögon ska betraktas som ett hjälpmedel även för barn med en vanlig synnedsättning, men få landsting ger glasögonbidrag till barn över åtta år med sådana problem.

Följden av detta blir att många barn tvingas vänta med att få ett par glasögon, för att deras föräldrar inte har råd att bekosta dem. Enligt Majblommans riksförbund tvingas omkring 10 500 barn att avstå glasögon av den anledningen.

Barn i Stockholm har sämst förutsättningar att få hjälp. Stockholms läns landsting ger inte en krona i bidrag till barn som är i behov av glasögon.

Artikelbild

I Östergötland kan landstinget ge ett glasögonbidrag på mellan 450–900 kronor till barn upp till sju år.