Sedan den 17 juni har inte längre Östgötatrafikens resenärer möjligheten att kolla tiderna för bussarna
i en papperstidtabell. Detta har en kvinna från Norrköping anmält till diskrimineringsombudsmannen, DO. Kvinnan anger i anmälan att hon varken har dator eller smartphone och menar att alla resenärer inte kan förutsättas ha ekonomisk möjlighet, eller kunskaper till det.

En uppdatering
Mattias Näsström är trafikoperativ chef på Östgötatrafiken. Han har inte sett DO-anmälan, men berättar att företaget fått ta emot många synpunkter på tabellbytet.

- Syftet är inte att göra det svårare för någon. Istället vill vi att tabellerna ska vara så uppdaterade som möjligt, säger han.

Artikelbild

Enligt Mattias Näsström beror tabellbytet främst på att papperstabeller som gäller för ett helt år, som man haft tidigare, inte längre är möjligt.

- Arbete på stambanan är en faktor som gör att tiderna ibland måste ändras för pendeltågstrafiken. Och då måste även bussarnas tider ändras så att pendeltågsresenärerna hinner med. Med en tryckt tidtabell kan vi inte meddela de här förändringarna.

Inte ekonomiska skäl
Att bytet skulle ha något med ekonomiska fördelar att göra avfärdar han.

- Papperstabellerna kostade cirka en miljon att trycka och vi fick in cirka 600 000-800 000 kronor på försäljningen av dem, säger Mattias Näsström.

Men om man inte har en dator eller smartphone, hur kan man då hålla koll på bussarna?

- Då kan man gå in på något av våra kundcenter och be dem skriva ut en tabell. Eller så kan man få den hemskickad.

Hur ofta ska man kolla sin smartphone efter uppdateringar?

- Varje månad kanske.

Innebär det att om man inte har en smartphone måste man gå till ett kundcentrum varje månad och få en ny tabell utskriven?

- Ja, eller kanske varannan månad.

Hur företaget ställer sig till anmälan blir en fråga som man får ta itu med när den når Östgötatrafiken, säger Mattias Näsström.

- Men det är ju tråkigt att resenärer känner sig diskriminerade, säger han.