Det planerade vindkraftprojektet i Valdemarsvik och Söderköping visades häromdagen upp, när exploatören Söderköpings Vind AB hade kallat till informationsmöte i Gusum.

- Nu är allt förarbete avklarat, vilket betyder att vi inom kort lämnar in en ansökan, sa projektledaren Jacob Falkman, vars satsning delas av tio markägare samt bolaget Prosperous Wind AB.

Han berättar att Söderköpings Vind AB inte själva ska bygga. Avsikten är att ta fram ett tillstånd för att därefter hitta en lämplig operatör.

Artikelbild

Ansökan omfattar 24 vindkraftverk, som når en höjd runt 200 meter. De kommer att resas i ett område från Börrum i norr till Fifalla och Björksätter i söder.

Flera av platserna, som snurrorna kommer att byggas på, har tidigare ratats av Vattenfall på grund av dåliga vindförhållanden. Men Jacob Falkman och Söderköpings Vind låter sig inte avskräckas.

 

Läs mer i torsdagens NT.