Mannen, som skulle resa till ett land i Afrika där gula febern härjar, hade tidigare haft cancer i thymuskörteln som påverkar immunförsvaret.

Sådan sjukdom gör att han inte borde vaccineras med så kallat "levande vaccin", där riktig smitta ingår.

På frågekortet som mannen hade fyllt i inför vaccinationen uppgav han att han tidigare har behandlats för cancer men mottagningens läkare och sjuksköterska uppfattade aldrig att det handlade om sjukdom i thymuskörteln.

Följden blev att mannen insjuknade i en långdragen febersjukdom som han nu blivit frisk från.

Vaccinatören har anmält händelsen till Socialstyrelsen enligt lex Maria eftersom händelsen kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Klinikens läkare uppger att man omedelbart efter händelsen infört nya rutiner och gjort frågorna på frågekortet tydligare.