Det kan röra sig om över 70 000 kronor i månaden som skolans huvudman fått från arbetsförmedlingen. När skolan stängdes av Skolinspektionen i veckan fanns där fyra personer i så kallade nystartsjobb och en lönebidragsanställd.

– Vi har en diskussion med personerna som varit anställda på skolan. Vi kartlägger deras kompetens och om de har haft någon form av anställningsstöd för att se om vi kan erbjuda dem jobb under en kort tid i det akuta läget eller mer långsiktigt, säger skolchef Mats Olsson.

I den kartläggningen kunde, eller ville inte, arbetsgivaren uppge hur många anställda man hade vid stängningen.

– Vi har inte fått någon uppgift hur många som var anställda, säger Mats Olsson.

Det följer det mönster som Skolinspektionen märkt. Den personallista som inspektionen fick ta del av under hösten 2012 visade sig inte vara korrekt. Och trots att myndigheten vid flera tillfällen begärde in en korrekt personallista kom det inte in någon.

Om de fyra i nystartsjobb var över 21 år, hade 25 000 kronor i månadslön och jobbade heltid fick föreningen 15 710 kronor per person och månad. Och för den lönebidragsanställde kan de ha fått upp till 16 700 kronor per månad. Sammanlagt kan skolan alltså ha fått 79 540 kronor i månaden för de fem personerna med anställningstöd.

Men Madeleine Peyron, chef för arbetsförmedlingen i Norrköping, vill inte gå in på hur det kommer sig att föreningen beviljats ersättning trots betalningsanmärkningar och eftersläpande skatteskulder.

– Jag kan inte kommentera anställningstöd hos en arebtsgivare. Det får jag inte lov att göra. Det är sekretess kring sådana uppgifter.

Men gör ni inte kontroller innan stöd beviljas?

– Vi gör alltid en check hos den fackliga parten och av arbetsgivarens ekonomi eftersom det är stöd som ska kompensera lön. Det kan se bra ut när vi beviljar stödet, men att det ändrat sig när vi gör en uppföljning och vi får göra en ny bedömning.