Akuta operationer kunde dock fortfarande genomföras.

Datorer och belysning slocknade under avbrottet. Ambulanser dirigerades om till andra sjukhus och journalsystemet låg nere, vilket även drabbade Sahlgrenska sjukhuset, skriver gp.se