Det lite pikanta i sammanhanget är att Thomas Agnevik, som tidigare var ordförande för Polisförbundet i Östergötland, skickade in debattartikeln till Norrköpings Tidningar bara några dagar innan han blev presstalesman för polismyndigheten i länet. En tjänst som han tillträdde den 1 oktober.

När debattartikeln nu publiceras och NT söker honom för en kommentar är hans svar att han skrev artikeln som privatperson och enskild polisman, och att det är svårt för honom att lämna ytterligare kommentarer på grund av hans nuvarande situation. Det vill säga att han håller på att introduceras som presstalesman.

NT har sökt polisledningen för att få veta om han fått munkavle, men inte fått något svar.

Artikelbild

I debattartikeln tar Thomas Agnevik upp flera brottstrender, bland annat åldringsbrott, där målsägarna lämnat signalement som tyder på att det rör sig om kringresande gärningspersoner som tillhör en etnisk minoritet i Sverige och ibland använder sig av barn som ett medel att genomföra brottet.

Han gör klart att han inte tycker det är märkligt att polisen sammanställer underrättelsematerial där det förekommer personer av samma etniska ursprung, deras barn, bilar, adresser och annat som kan vara nödvändigt för att klara upp eller förebygga brott.

Den här sortens kartläggningar är, enligt honom, en medveten storsatsning som beslutats på högsta nivå för att göra svensk polis effektivare.

Men därmed går det inte att dra slutsatsen att svensk polis är rasistisk och nu förbereder nästa förintelse, skriver han.

Artikelbild

Thomas Agneviks efterträdare som ordförande i Polisförbundet i länet, Björn Hoppe, visste inget om debattartikeln.

– Jag är inte beredd att säga varken bu eller bä när det pågår en utredning kring detta. Rent allmänt är det svårt att ha en uppfattning om man inte vet syftet med registreringen och vad det handlar om. Jag vet inte mer än vad som stått i media, säger han.

Helen Johansson Kokkonen (S), vice ordförande i polisstyrelsen, har inte heller sett debattartikeln och vill inte uttala sig om den. Men hon och Bertil Wahlbom (M), ordförande i polisstyrelsen, ska träffa länspolismästare Ulrika Herbst under tisdagen.

– Vi har begärt att få en dragning om vi har några sådana här register, eller någon form av register överhuvudtaget i länet.

Men vad säger du om den debatt som följt efter Dagens Nyheters avslöjande om registreringen av romer och deras barn?

– Det är klart att det inte är försvarbart, speciellt inte när det är barn inblandade, säger Helen Johansson Kokkonen.

Fredrik Bergqvist (M), ledamot i polisstyrelsen, har förståelse för att Thomas Agnevik som tidigare facklig företrädare vill ta sina kolleger i försvar.

– Egentligen är det bra om det blir en debatt om polisens förhållningssätt. Vi i polisstyrelsen har också ett ansvar för att se till att det inte utvecklas negativa subkulturer som i Skåne, säger han.