Några uppgifter om att kvinnorna på klubben arbetat under tvång eller varit del av annan brottslig verksamhet finns inte.