I dag införs en ny bestämmelse i trafikförordningen, som innebär att man bland annat inte får sms:a eller prata i mobiltelefon så att det "inverkar menligt" på bilkörandet.

Regeringen har beslutat om detta tillägg i trafikförordningen, men kritikerna säger redan att den inte är tillräckligt tydlig. Oppositionen i riksdagens trafikutskott, S, SD, MP och V, anser att det vore bättre att införa en lag som helt förbjuder mobilanvändning vid bilkörning. Tillägget i trafikförordningen lyder i sin helhet: "Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter såsom användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på framförande av fordonet".

Bötesbeloppet kan bli upp till 4 000 kronor, men det är domstolarna som i varje enskilt fall ska bedöma på vilket sätt bilföraren nyttjat kommunikationstekniken på ett sätt som inverkat menligt vid körningen och bestämma bötesbeloppet.

Artikelbild

Regeringen påpekar på sin hemsida att läsa/skicka sms, ägna sig åt Facebook, Instagram och Twitter samt söka information och musik under bilkörning betraktas som trafikfarligt.

Hans-Yngve Berg, trafikanalytiker vid Transportstyrelsen, säger att användande av kommunikationsutrustning avser gps, taxameter, I-pads och mobiltelefon.

– Egentligen får man inte göra annat än köra bil när man kör bil, men det har inte varit så klart uttalat tidigare, säger han och nämner att det här inte betyder att det är förbjudet att ha telefon i bilen, eftersom man kan nyttja hands free.

– Det här är en lag som nu ger ett tydligt ansvar åt förarna, säger han.

Artikelbild

För den som känner att det blir svårt att avstå mobilanvändning under körningen finns dock hopp, tack vare teknikutvecklingen:

– Den här bestämmelsen fokuserar på själva samtalet. Men nu utvecklas automatiska fordon, som kör själva, och då kan man prata på, säger Hans-Yngve Berg..

– I USA finns nu bilar som kör själva, och Volvo vill testa en bil som kör själv under 50 kilometer i timmen.

I framtiden kommer bilar som "pratar" med varandra via tekniska system. Bilarna kan hålla ett visst avstånd mellan varandra för att undvika sammanstötningar.

Transportstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag att via olika åtgärder främja säker teknikanvändning vid bilkörning. Dessutom följer Transportstyrelsen den internationella utvecklingen på det här området, bland annat hur man i andra EU-länder arbetar med trafiksäkerhet.