– Bra att man börjar skolan vid sex år. Det var inte bra när förskoleklasserna infördes. Först går man i9 förskola i fem år, sedan i förskoleklass i ett år och sedan vidare till grundskolan. Det blir ett hopp där på ett år som är onödigt, säger han.

Han tycker också att förslaget om förlängd skolplikt med ett år, till 16 år, för elever som saknar gymnasiebehörighet är bra.

– Det är bättre att eleverna går kvar ett år i grundskolan så att de inte behöver ha en ny organisation om de inte klarar att komma in på gymnasiets nationella program, säger han.

Artikelbild

Regeringen vill göra sommarskola obligatorisk för elever i nian som behöver förbättra något ämne inför gymnasiet. Sommarskolan kan också tänkas för elever i årskurs åtta som behöver extra undervisning.

– Vi hade sommarskola tidigare, innan regeringen tog bort statsbidraget, säger Olle Johansson och ställer sig också positiv till detta förslag.

Kommunens skolchef Mats Olsson, ansvarig för för- och grundskolorna, harheller inget att anmärka mot regeringens förslag men säger att extra stöd kan ordnas på annat sätt än via obligatorisk sommarskola:

– Senaste sommaren hade vi ingen sommarskola, men skolorna gör extra insatser under sportlovet, novemberlovet och påsklovet så "sommarskola" används inte som begrepp, säger han.

Istället erbjuder skolor extra lärarstöd åt elever i samband med loven under hela läsåret.