Anställda trivs på Migrationsverket

Stockholm Få arbetsplatser i Sverige har så kontroversiella arbetsuppgifter som Migrationsverket. En stor enkät bland de anställda visar på vissa arbetsmiljöproblem - men också på stor trivsel.
- Vi är nöjda. Det verkar vara en ganska positiv bild, säger Eva Kramér Jensfelt, Migrationsverkets personalchef.

 

De senaste åren har Migrationsverket fått bära en tung börda i svenska medier. Inte alltid har heller politikerna varit helt öppna med att det är de lagar och förordningar politikerna själva stiftar som styr verkets verksamhet.

 

Men en enkät i oktober, besvarad av 2 555 av medarbetarna (82 procent), visar ändå att arbetsplatsen får betyget 3,17 som helhet, på en skala till fyra.

 

Särskilt goda omdömen får trygghet på arbetsplatsen, relationer till medarbetare samt allmänt välmående.

 

Ifrågasatta chefer
Men det finns också problem. Visserligen tar cheferna i viss mån sig tid att lyssna och ställer rimliga krav - men de är dåliga på att ge konstruktiv återkoppling och på att motivera.

 

Ledarskapet i stort får betyget 2,49.

 

Kramér Jensfelt påpekar dock att verket tidigare haft stora enheter, där en chef haft många underställda. Nu har en omorganisering påbörjats till mindre enheter, säger hon.

 

"Högt tryck"
Över huvud taget har chefen, generaldirektör Dan Eliasson, dragit i gång ett förändringsarbete i hög takt, både vad gäller omsättning av asylärenden och organisation.

 

Och de anställda känner sig stressade. Enkätens påstående att arbetstiden räcker för att utföra arbetsuppgifterna får resultatet 2,54 av fyra.

 

 
 
  • Senaste Nytt
  • Senaste nytt
  • Mest lästa