Carl G Bonde ägde fideikommisset Eriksberg utanför Katrineholm och Forssjö Trävaruaktiebolag. Han övertog på ett kuppartat sätt 399 av de 400 aktierna i Häfla Bruk. Den sista aktien tillhörde Emil Ljungström, vd vid Häfla bruk.

Men det var inte bruket friherre Bonde var intresserad av utan skogen. Det började bli ont om virke till hans sågverk.

Direkt efter att köpet hade gått i lås började en väldig avverkning av Hävlas skogar. Allt fraktades via vattenvägar till Ändebol och sågen.

Artikelbild

| Virke. Ett timmerupplag vid Övre Häfla Bruk som ska flottas till Ändebol.

Det är här sörmländska Ändebol, på gränsen till Finspång, kommer in. I ortens Folkets hus har några medlemmar i Folkets husföreningen arbetat med att sammanställa en utställning av bilder och dokument till Ändebolsdagen, en dag för hemvändare.

– Ändebol var en betydande ort då, berättar ordföranden i föreningen Håkan Magnusson.

Östra Stambanan blev klar 1865 och 1912 den 17,5 kilometer långa Tisnare kanal mellan Tisnaren och Fjälaren.

Ändebol blev under några år utskeppningshamn för hästskor och annat gods från Häfla Bruk, men fick betydelse även för Byle och Brenäs. Hit flottades också det timmer Carl G Bonde avverkade. Han näst intill kalhögg Hävlaskogarna.

Artikelbild

| Ankrade. Ändebols båthamn där Häfla Bruk hade en egen lastbrygga för sina sjötransporter av gods.

Det gick även passagerartrafik mellan Hävla och Ändebol, ibland med dans ombord. Ändebol blev något av ett nöjescentrum. Från Ändebol kunde man också ta sig vidare med tåg.

Historien kring det här berättas i både boken Tre sekler vid Häfla Bruk och Pelle på Lusuddens (Per-Olof Karlsson) första bok om Häfla historia.

Artikelbild

| Sjötransport. En lastad pråm dragen av Tisenö på väg till Ändebols station för vidare transport med järnväg.

Men det var inte bara skogen Bonde var ute efter. Han belånade också Häfla Bruk för att kunna göra investeringar i sågen. 1922 var Fossjös låneskuld till Häfla 176 260 kronor.

Den 5 juli 1924 fick Övre Häfla (Hammarsmedjan) slå igen driften efter 242 års järnsmide. Hästskojärn kunde köpas billigare utifrån och lönsamheten hade en längre varit dålig. Det finns inga uppgifter att orsaken till nedläggningen låg hos Carl G Bonde och hans låneskulder och framfart i skogarna.

Artikelbild

| Vattendrag. Tisnare kanal idag, går genom tät skog. På 1910-20-talet var det öppna fält.

– Men det gjorde inte situationen bättre, säger Per-Olof Karlsson, som kan det mesta om Hävlas historia.

Snart var även den korta eran för Tisnare kanal och Ändebol över. Bättre vägar och bilar blev ett mer lönsamt alternativ. 1931 gick sågen omkull på grund av dålig lönsamhet och 1940 gick sista båttransporten från Hävla till Ändebol. Under storhetstiden bodde det upp mot ett part hundra personer i Ändebol.

– I dag är vi kanske mellan 30 och 50 boende, säger Håkan Magnusson.