Skolan har jobbat med trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling. Planerade utvecklingsåtgärder för styrning och utbildning kommer att dokumenteras. Den övergripande skolplanen med strategiska utvecklings– och utvärderingsmål godkändes av skolans styrelse i december 2015.