Grönt ljus för gymnasiesärskola

Finspång Skolinspektionen avslutar nu tillsynen vid Mo Gårds gymnasiesärskola sedan påpekade brister i verksamheten har rättats till.

Skolan har jobbat med trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling. Planerade utvecklingsåtgärder för styrning och utbildning kommer att dokumenteras. Den övergripande skolplanen med strategiska utvecklings– och utvärderingsmål godkändes av skolans styrelse i december 2015.

 
 
  • MEST LÄST PÅ NT.SE

Mest läst på nt.se just nu

Finspång