Det var i mitten av mars som arbetsplatsolyckan inträffade på ett företag i Finspångs kommun.

En anställd arbetade vid en fräsmaskin. Maskinens rörliga del, fräshuvudet, hade roterat när mannen skulle byta ut en metallbit som satt i ett skruvstycke. Då fastnade hans jackärm i maskinens rörliga delar och armen drogs in i maskinen.

Arbetstagaren fick en sårskada på högra underarmen, där skinnet skalades av. På en del av armen var såret så djupt att muskelsenorna blottlades. Han fick även en sårskada på kinden.

Enligt strafföreläggandet från åklagarmyndigheten har företrädare för bolaget som haft ansvar för arbetstagarnas arbetsmiljö uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt ansvar enligt arbetsmiljölagen för att förebygga olycksfall. Därmed anses bolaget av oaktsamhet ha orsakat skadorna.

Företrädaren för bolaget anses inte ha uppfyllt kraven på en god arbetsmiljö.

”Företrädaren har inte lett och kontrollerat verksamheten på ett sådant sätt att denne har uppmärksammat att maskinen under flera års tid kördes utan skyddsanordningar, trots att det är förbjudet att ta bort skyddsanordningar”.

Det riktas även kritik gällande riskbedömningar och säkerheten.

”Någon bedömning av om arbetet var riskfyllt att utföra när man använde maskinen har inte gjorts. Några åtgärder för att höja säkerheten har därför inte vidtagits. För att förhindra en olycka och att någon kom åt maskinens rörliga delar hade man till exempel kunnat sätta dit den skyddsanordning som hade tagits bort”, konstaterar åklagarmyndigheten i strafföreläggandet.

Bolaget döms att betala företagsbot på 200 000 kronor.