Ersättningsnivåerna för omvårdnads- och servicetjänster inom LOV (tillämpning av lagen om valfrihetssystem) ska justeras och höjas. Det beslutade kommunstyrelsen vid måndagens sammanträde. Syftet är bland annat att stärka ekonomin för hemtjänstenheterna då ersättningen i fortsättningen utgår för beviljad tid istället för som idag utförd tid. Enligt förslaget höjs nu ersättningsnivån för service i tätort och landsbygd med cirka 35 kronor per timme. Motsvarande belopp för omvårdnad blir mellan 50 och 80 kronor i timmen beroende var i kommunen man bor.

LOV reglerar vad som ska gälla för kommuner och landsting som vill konkurrenspröva kommunala och landstingskommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten.