– Tyvärr är de slut nu, så det går inte längre att ansöka om dem, säger energi- och klimatstrateg Linda Olsson, Finspångs kommun.

Kampanjen genomförs i samband med den Europeiska trafikantveckan som pågår 16-22 september, där syftet är att underlätta och uppmuntra till hållbara transporter Årets slogan är ”Tänk framåt - res tillsammans”. Det tog Finspångs kommun fasta på och valde att tillsammans med Östgötatrafiken fokusera på att minska bilpendlingen genom att dela ut prova-på-kort för bussresor. Samtliga Östgötatrafikens bussar körs idag på fossilfria drivmedel.

På kommunens hemsida kunde intresserade pendlare ansöka om kortet som är giltigt två veckor från första resan.

– Intresset var större än väntat. Vi hade 27 kort den här gången och de tog slut under första dagen vi gick ut med erbjudandet. Principen var först till kvar, vi ville inte göra något urval. Tanken är att de här bilpendlarna ska få nya vanor och ta bussen till jobbet framöver, tillägger hon.

Om ungefär en månad kommer en utvärdering att göras. De som fått prova-på-korten, får en enkät skickad till sig.

– Då kan vi ju till exempel se om vi nått rätt målgrupp. För det här är här första gången vi genomför en sådan här kampanj, men tanken är att den ska återkomma, säger Linda Olsson.

Statistik från förra året visar att 500 000 påstigningar gjordes på Östgötatrafiken bussar inom Finspångs kommun förra året. Det är en ökning med sju procent jämfört med året innan.