– Man måste ha pengar till ett sådant här projekt, ett antal miljoner. Och eftersom jag inte har några utan måste jobba ihop dem blev det ett litet avbrott, säger Jan Palm.

Problemet är att bygglovet hann gå ut i somras.

Bygger han nu betraktas det som svartbygge och dessutom ett brott mot strandskyddslagen.

Artikelbild

| Skiss. Så här kommer den gårdsbutik, som ska byggas i vår, att se ut. Till hösten 2016 ska förhoppningsvis hela anläggningen stå klar.

– Jag sökte byggherren och den kvalitetsansvarige i november 2014 för att i god tid åka ut och se vad som var klart och vad som återstod, men jag fick aldrig någon återkoppling, säger byggnadsingenjör Therese Grundström vid Finspångs kommun.

– Ärendet ligger på mitt skrivbord, men arbetssituationen gör att jag inte hunnit göra något mer, men jag ska ta förnyad kontakt, säger Therese Grundström.

Jan Palm är fullt medveten om vad som gäller och att bygglovet gått ut.

– Båthuset är klart och det andra har vi inte påbörjat. Jag kommer att begära förlängning av bygglovet, eller söka nytt om det krävs.

– Det som återstår är huset med permobiltoalett, handikapptoalett, vilrum och en plats där de kan få litet mat i sig.

För grundidén finns kvar, att det här ska bli en anläggning för multihandikappade, där de till exempel kan komma ut på Regnaren och fiska, känna doften från rökeriet, äta och även ta med sig fångst hem.

– Jag räknar med att vi kan börja bygga i vår och att det kan vara klart till höstkanten, säger Jan Palm.