– Vi får inte tappa våra traditioner, betonar Anne-Sofie Olsson i Sverigedemokraterna.

Förutom tro och tradition lyfter hon fram diakoni och mission som de viktigaste frågorna i kyrkovalet.

– Vi vill jobba för en bra arbetsmiljö för alla som arbetar inom kyrkan och värna om integriteten för församlingarna.

Ni är nya i valet till kyrkofullmäktige. Hur ser ni på era möjligheter?

– Jag tror det kommer gå bra. Det känns både bra och spännande. Jag tror att fler kommer att gå och rösta jämfört med förra valet, säger Anne-Sofie Olsson.

Nu gör Socialdemokraterna comeback i fullmäktigevalet. Hur tror du det kan påverka det här valet?

– De är våra största motståndare. De borde lägga mer energi på sin egen kampanj än på att smutskasta SD. Men det gynnar bara oss att de är så hårdnackade, betonar Anne-Sofie Olsson.

Sverigedemokraterna understryker att de jobbar för att människor ska se att kyrkan är en plats för värme och gemenskap i alla åldrar och livssituationer. SD påpekar att de gör detta utan att tumma på det allra viktigaste: fadern, sonen och den heliga anden.