– Jätteroligt och framför allt ett erkännande till vår duktiga personal. Deras kompetens har varit en stor del i att vi fått det här uppdraget, säger David Johansson, vd för Finspångs Brunnsborrning.

Slussen är efter över 80 år utsliten och behöver rivas och byggas upp från grunden. Betongen, som då användes, hade generellt dålig kvalité och vittrade sönder på många ställen då den inte var saltvattenbeständig. Andra skador är främst relaterade till den bristfälliga grundläggningen vilket har skapat betydande sättningar på upp till 25 centimeter. På vissa ställen utgörs grundläggningen till och med av träpålar.

Totalt kommer 117 000 borrmeter fördelat på cirka 2 500 pålar göra hela slussområdet från Gamla stan till Klarabergsviadukten betydligt mer stabilt än vad det är idag.

Artikelbild

| FBB:s vd David Johansson med en borrkrona som ska användas till att borra hål vid Slussen i Stockholm.

– Hela Slussen håller helt enkelt på att sjunka. Ett problem är att det är långt ned till fast berg. I vissa fall upp mot 70 meter. Först är det mycket grusmaterial innan vi kommer ned till berget som dessutom är söndervittrat i början. Skanska, som är totalentreprenör för projektet, har gjort mängder med provborrningar och beräkningar för att komma fram till vad som behövs, förklarar David.

FBB ska starta sitt arbete, som till en början sträcker sig ett år framåt, vid Slussen den 1 september. När upphandlingen var vunnen köptes en ny 70 ton tung jätteborrigg från Tyskland för att klara det stora och komplicerade uppdraget.

– Det är vår största investering i en enskild maskin någonsin. Dels var vi helt enkelt tvungna för att klara det här åtagandet, dels hoppas vi förstås att den nya borriggen ska ge oss mer affärer i framtiden. Till exempel när Ostlänken byggs. Med den nya riggen kan vi borra en meter i diameter, vilket är väldigt stort i jämförelse med när vi borrar efter vatten och bergvärme, berättar David Johansson.

När den första bron är på plats vid Slussen ska ytterligare en bro byggas. Under 2019 kommer FBB återigen få förtroendet att fortsätta borra vid Slussen för att säkerställa grundarbetet för den nya infrastrukturen.

Artikelbild

| Långt kontrakt. Finspångs Brunnsborrning har fått ett långt kontrakt med Skanska när Slussen i Stockholm ska byggas om.

Finspångs Brunnsborrning omsätter cirka 65 miljoner kronor under 2017 och har 23 anställda medarbetare. I och med arbetet med Slussen har företaget nyanställt två personer.

– Vi är inne i en positiv trend och behöver nyanställa mer, men det är svårt att hitta rätt kompetens. Vi får internutbilda och sedan anställa nytt när de kan tillräckligt mycket, förklarar David Johansson innan han faktiskt gör sig redo för en anställningsintervju.

Artikelbild

Fotnot: När Slussen byggs om ges en möjlighet att utvidga Mälarens avtappningskapacitet – det vill säga göra det möjligt att tappa ut större mängder vatten ur Mälaren till Östersjön. Därigenom minskar risken för översvämningar i hela Mälardalen och dricksvattnet säkras för cirka två miljoner människor.